Matematik 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

36 ve 60 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?

 • 12
 • 36
 • 60
 • 180
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinin sonucu 1’dir?

 • (–1)1
 • –70
 • –15
 • (–5)0
Soru 3

Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

 • (3, 2)
 • (2, 3)
 • (–2, 3)
 • (3, –2)
Soru 4

230,5 . 10–4 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 23,05 . 10–3
 • 0,2305 . 10–1
 • 2,305 . 10–2
 • 2305 . 10–5
Soru 5

5x2 – 7x + 4 cebirsel ifadesinin katsayılarının toplamı kaçtır?

 • 2
 • 7
 • 9
 • 16
REKLAM
Soru 6

√150 ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur?

 • √2
 • √3
 • √5
 • √6
Soru 7

Aşağıdaki sayılardan hangisinin karekökü bir irrasyonel sayıdır?

 • 16
 • 20
 • 25
 • 36
Soru 8

Bir kenarının uzunluğu 2√5 cm olan karenin alanı kaç santimetrekaredir?

 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
Soru 9

Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan hangisi orijinden geçmez?

 • y = x –1
 • y = –3x
 • y = 5x
Soru 10

Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi 3 değildir?

 • 3x – y = 4
 • y = 3x – 1
 • 2y – 6x = 5
 • 2y = 3x – 1
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde verilen şekiller d doğrusuna göre birbirinin yansımasıdır?

Soru 12

(3x – 2)$(x + 1) cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 3x2 + x – 2
 • 3x2 + 5x + 2
 • x2 + x – 2
 • x2 – 5x – 2
Soru 13

Bir kapta eş büyüklükte 6 tane limonlu, 8 tane vişneli ve 11 tane portakallı şeker vardır.
Bu kaptan rastgele alınan bir şekerin vişneli olma olasılığı kaçtır?

REKLAM
Soru 14

Bir mağazada yılın ilk dört ayında satılan buzdolabı ve çamaşır makinesi sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Bu mağazada nisan ayında satılan toplam buzdolabı ve çamaşır makinesi sayısı, şubat ayında satılanlardan kaç fazladır?

 • 15
 • 20
 • 35
 • 50
Soru 15

Verilen şekilde en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir?

 • [AC]
 • [AD]
 • [BC]
 • [CD]
Soru 16

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • m(D) = 80°
 • m(C) = 35°
 • |BC| = |DE|
 • |AC| = |DF|
Soru 17

x + 3 < 4 eşitsizliğinin çözümü aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde koyu çizgi ile gösterilmiştir?

Soru 18

Yukarıdaki üçgen dik prizmanın bütün ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir?

 • 51
 • 45
 • 37
 • 21
Soru 19

Taban yarıçapının uzunluğu 1 cm olan dik dairesel silindir biçimindeki bir ilâç şişesinin yüksekliği 8 cm’dir.
Bu şişenin hacmi kaç santimetreküptür?
(π yerine 3 alınız.)

 • 11
 • 24
 • 32
 • 48
Soru 20

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = 5 cm, |AC| = 1 cm’dir.
Buna göre [BC]’nın uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCADBBADCACBDCAABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?