Sosyal Bilgiler 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersini öğrenmiş bir bireyin kazanımlarından biri değildir?

 • Ülkesini ve dünyasını daha yakından tanır.
 • Atatürk’ü ve diğer Türk büyüklerini tanır.
 • Yaşama karşı saygılı olmayı öğrenir.
 • Farklılıklara karşı ön yargılı davranır.
Soru 2

Melek, sorumluluk bilinci gelişmiş bir öğrencidir.
Buna göre Melek’in aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenir?

 • İşlerini yarım bırakması
 • Kendi hatalarını başkasına yüklemesi
 • Kararlarının arkasında durması
 • Çevre sorunlarına karşı duyarsız olması
Soru 3

Salih kendisiyle ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. “Benim adım Salih. Atatürk Ortaokulu 5.sınıf öğrencisiyim. 2 yaşında bir kardeşim var. Annem, babam, kardeşim ve dedemle birlikte yaşıyoruz.”
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Salih’in üstlendiği rollerden biri değildir?

 • Öğrenci
 • Torun
 • Abi
 • Kuzen
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu medeniyetlerinden biridir?

 • Hititler
 • Sümerler
 • Babiller
 • Asurlular
Soru 5

Milletimizin duygu düşünce ve yaşantılarını anlatan ritmik hareketlerdir. Yöreden yöreye farklılık gösterir.
Hakkında bilgi verilen kültürel ögemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • El sanatları
 • Halk oyunları
 • Yemekler
 • Bayramlar
REKLAM
Soru 6

Ülkemiz, doğal güzellikleri ve tarihi eserleriyle köklü bir geçmişe sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi doğal güzelliklerimizden biridir?

 • Selimiye Camisi
 • Roma Hamamı
 • Manyas Kuş Cenneti
 • Ankara Kalesi
Soru 7

Serpil Öğretmen öğrencilerini, yaşadıkları bölgedeki yeryüzü şekillerini incelemeleri için bir geziye çıkarmıştır. Gezi sırasında bir yeryüzü şeklinin özelliğini anlatırken ; “Çocuklar, bu yeryüzü şekli karalardaki suların birikmesiyle oluşan durgun sulardır.” ifadesini kullanmıştır.
Serpil Öğretmen’in sözünü ettiği yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vadi
 • Göl
 • Plato
 • Akarsu
Soru 8

Mert’in sözünü ettiği bu durum, iklimin aşağıdakilerden hangisine etkisine örnektir?

 • Giyim tarzına
 • Bitki örtüsüne
 • Nüfus dağılışına
 • Ev tiplerine
Soru 9

Habere göre İstanbul’da yaşanan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deprem
 • Sel
 • Çığ
 • Yangın
Soru 10

Bazı ekonomik faaliyetlerde ürün satın almak yerine hizmet satın alırız. Yani almış olduğumuz hizmet sonucu somut bir mala sahip olmayız. Onun yerine o hizmetten faydalanırız.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hizmet sektöründeki bir ekonomik faaliyettir?

 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Ormancılık
 • Ulaşım
Soru 11

Kullandığımız ürünler üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından geçmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kıyafetlerin üretim aşamasında gerçekleştirilen durumlara örnektir?

 • Kıyafetlerin mağazalarda satışa sunulması
 • İpliklerden kumaşların dokunması
 • Kıyafetlerin tüketiciler tarafından satın alınıp giyilmesi
 • Kıyafetlerin fabrikalarda kolilenerek kamyonla mağazaya götürülmesi
Soru 12

Dr. Canan Dağdeviren, icat ettiği “Giyilebilir kalp pili” ile çipin kalp atışından ortaya çıkan enerjiyi elektriğe dönüştürdüğünü ve bu sayede hastanın, pilin değişmesi için yapılan ameliyatlardan kurtulduğunu anlatmıştır.
Canan Dağdeviren’in bu icadı hangi alandaki ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir?

 • Ulaşım
 • Beslenme
 • Sağlık
 • Güvenlik
Soru 13

Aşağıda Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi’ne göre sahip olduğumuz tüketici haklarından biriyle ilgili bilgi verilmiştir. “Tüketiciye kıyaslama imkânı verecek çeşitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan sunulması, satış sonrası her türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulaştırılmasıdır.”
Verilen açıklama hangi tüketici hakkıyla ilgilidir?

 • Bilgi edinme hakkı
 • Sağlık ve güvenlik hakkı
 • Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı
 • Ekonomik çıkarların korunması hakkı
REKLAM
Soru 14

Bilgisayarlar insanlara her türlü bilgi ve görsel kaynağı sunan teknolojik aletlerdir. Bilgisayarlar doğru ve bilinçli kullanılırsa doğru bilgiye daha kolay ulaşılır. Doğru bilgiye ulaşmak için birtakım tedbirler alınabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri olamaz?

 • Bilgilerin güncelliğini kontrol etmek
 • Tek bir siteden alınan bilgilerle yetinmek
 • Daha önce güvenirliği test edilen siteleri ziyaret etmek
 • Araştırma yaparken resmi sitelere ait sayfaları tercih etmek
Soru 15

Yukarıda Mimar Sinan ile ilgili araştırma yapan bir öğrencinin araştırmasında yararlandığı eserlerin isimlerini yazdığı bölüm verilmiştir.
Bu bölüme ne ad verilmektedir?

 • İçindekiler
 • Özet
 • Başlık
 • Kaynakça
Soru 16

Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimseye _________ denir.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Mucit
 • Bilim
 • Bilimsel etik
 • Bilimsel düşünme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının görevlerinden biri değildir?

 • Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek
 • Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak
 • Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak
 • Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik politikalar tespit etmek
Soru 18

Ayşe, lösemili ve kan hastası çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımda bulunmak amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşuna üye olmuştur. Burada üyelerle birlikte çocukların yararına olacak etkinlikler düzenlemiştir.
Ayşe’nin üye olduğu sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • TEV
 • KYTG
 • LÖSEV
 • ÇEVKO
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi katılım hakkının kullanılmasına örnek değildir?

 • Seyahat etmek.
 • Oy kullanmak.
 • Dilekçe yazmak.
 • Sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak.
Soru 20

Aşağıda ortak miras ögelerimizden biri hakkında bilgiler verilmiştir.
Ortak mirasın adı: _________
Nerede yer aldığı: Çorum
Ortak miras ögesi hakkında bilgi: Hitit İmparatorluğunun başkenti olarak Anadolu’da yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuştur.
Verilen bilgilerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Hattuşa
 • Cumalıkızık
 • Kapadokya
 • Çatalhöyük
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDABCBABDBCDBDADCAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?