Sosyal Bilgiler 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

_________, duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

 • Etkileşim
 • İletişim
 • Dinleme
 • Girişim
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişime örnek olarak gösterilemez?

 • Konuşma yapan birinin karşısındaki insanların duygu ve düşüncelerine saygı göstermesi
 • Dinleyicilerin konuşma yapan kişiye soru sorması ve konuşmacıyı dikkatli dinlemesi
 • Oyun oynarken arkadaşların birbirini duymazlıktan gelmesi
 • Aile bireylerinin birbirinin duygularına önem vermesi
Soru 3

Haberleşme hürriyeti, herhangi bir iletişim aracını kullanabilme özgürlüğü anlamına gelmektedir.
Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisinin haberleşme hürriyetine örnek olduğu söylenebilir?

 • Şehir dışındaki bir yakının telefonla aranması
 • Bir yerden başka bir yere seyahat edilmesi
 • Sanatsal bir faaliyetle ilgilenilmesi
 • Bilimsel çalışmalar yapılabilmesi
Soru 4

Osmanlı Beyliği’nin Söğüt ve çevresini yurt edinmesi ona çeşitli avantajlar sağlamıştır. Bulunduğu konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmıştır. Bu dönemde bölgede güçlü bir devletin olmayışı ve önemli ticaret yollarına komşu olması ise kısa sürede gelişmesini sağlamıştır.
Verilen metinde aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir avantajdan söz edilmemiştir?

 • Siyasî
 • Ekonomik
 • Coğrafî
 • Kültürel
Soru 5

• Söğüt’te 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.
• Bilecik’i alınca başkent yaptı.
• İlk Osmanlı parasını bastırdı.
• Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandı.
Verilen siyasi ve ekonomik gelişmeler hangi Osmanlı padişahı dönemine aittir?

 • Osman Bey
 • Orhan Bey
 • Yıldırım Beyazid
 • Çelebi Mehmed
REKLAM
Soru 6

“Kadınlara değer vermeyen toplumların sağlam temeller üzerinde durması mümkün değildir.” diyen bir tarihçi Osmanlı fetihlerinin kalıcı olmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısını vurgulamaktadır?

 • Abdalân-ı Rum
 • Ahiyân-ı Rum
 • Gaziyân-ı Rum
 • Baciyân- ı Rum
Soru 7

Yerleşme ve ev mimarisi örnekleri ile insanlık tarihine ışık tutan Çatalhöyük günümüzde aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin sınırları içinde bulunmaktadır?

 • Ankara
 • Çorum
 • Konya
 • Nevşehir
Soru 8

Mehmet Bey arkadaşına: “Bulunduğumuz yer engebeli ve dağlıktır. Tarıma elverişli alan yoktur.
Bu nedenle bölge insanı iş bulabileceği bölgelere göç eder.” demektedir.
Buna göre Mehmet Bey yerleşim yerini etkileyen hangi faktörden söz etmiştir?

 • Yer şekilleri
 • Bitki örtüsü
 • İklim
 • Turizm
Soru 9

İnsanların savaş, terör gibi nedenlerden dolayı bulundukları yeri terk etmelerine mülteci göçü denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mülteci göçü ile ilişkilendirilebilir?

 • Sevim’in ailesi ile Giresun’a fındık toplamaya gitmesi
 • Doktor Mehmet Bey’in tıp çalışmaları için Amerika’ya gitmesi
 • Teknisyen Ferit’in tekstil sanayisinde çalışmak için Bursa’ya göç etmesi
 • Mahmut’un ülkesindeki karışıklıklar nedeniyle başka ülkeye göç etmesi
Soru 10

Tarihte kullanılan ilk yazı olarak bilinen, M.Ö 3200’lerde Mezopotamya’da yaşayan Sümerlere ait yazı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hiyeroglif yazı
 • Fenike alfabesi
 • Latin alfabesi
 • Çivi yazısı
Soru 11

• Anlaşmalar ve yazışmalar
• Haberleşme
• İletişim
• Bilginin depolanması
Verilen maddeler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?

 • Yazıya katkıda bulunanlar kimlerdir?
 • Yazının çeşitleri nelerdir?
 • Yazının kullanım alanları nelerdir?
 • Yazı çeşitlerine göre kaç bölüme ayrılır?
Soru 12

Ceylan derisi üzerine çizdiği dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim eden Türk İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farabi
 • Piri Reis
 • İbn Haldun
 • Kâtip Çelebi
Soru 13

Orta Çağ’da Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde toprakların ve üstünde yaşayan köylülerin derebeyine ait olduğunu kabul eden yönetim şekline verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Feodalite
 • Tımar
 • İkta
 • Dirlik
REKLAM
Soru 14

Ekonomik yapıyı geliştirerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki gelir düzeyini yükseltmek ve böylece bu bölge ve diğer bölgeler arasındaki gelir farklılığını azaltmak amacıyla ortaya çıkan proje aşağıdakilerden hangisidir?

 • DSİ
 • TMO
 • GAP
 • TİGEM
Soru 15

Toplum içerisinde siyasi idarenin bir parçası olmayan ve sivil toplum alanında etkinlik gösteren kurumlar sivil toplum kuruluşlarını oluşturmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sivil toplum kuruluşu olduğu söylenemez?

 • Türk Kızılayı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Türk Eğitim Vakfı
 • Tema Vakfı
Soru 16

Anadolu’nun Türklerin ikinci anayurdu hâline gelişiyle Asya’dan buraya göç eden zanaatkâr ve tüccar Türkler XII. yüzyılda millî bir kuruluş olarak kurmuşlardır. Daha sonra Lonca Teşkilatına dönüşerek XX. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür.
Hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeniçeri
 • Divan
 • Nizam-ı Cedid
 • Ahilik
Soru 17

II. Mahmud’un “Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek isterim.” sözü demokrasinin hangi temel ilkesine örnek olarak gösterilebilir?

 • Çoğulculuk
 • Millî egemenlik
 • Özgürlük
 • Katılım
Soru 18

Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin demokratik devlet anlayışına uygun olduğu söylenemez?

 • Sendika kurmanın yasak olması
 • Her vatandaşın oyunun eşit olması
 • Seçimlerin birden çok parti ile yapılması
 • Vatandaşların seçme seçilme hakkını kullanması
Soru 19

Dünya barışına yönelik tehditleri önlemek, ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak, ulusların ekonomik ve sosyal alanda iş birliğini sağlamak için 1945 yılında kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • NATO
 • BM
 • AGİT
 • WHO
Soru 20

“Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı” olarak tanımlanan felaket aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sel
 • Kuraklık
 • Çığ
 • Hortum
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADADCADDCBACBDCABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?