18 19 MART SINAVI RESMI CEVAPLARI

18 19 MART SINAVI RESMI CEVAPLARI

18 - 19 Mart tarihinde yapılan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinin resmi soruları ve cevap anahtarlarıdır.

 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   DİN 1C D B A B A C D B D A C D C C D A D B A
   DİN 2C D B B A C D D A B C A C A C D B D A D
   DİN 3A D A D B C B A C D A C B D A A D C B C
   DİN 4B D C D A A B C B D C B A B B C A D C D
   DİN 5C D A B D A D D B B C D A B C C A D B C
   DİN 6D C A D A D B D C A D B C B A A B A C D
   DİN 7A B D A C B B D C D C A B B D C D A D C
   DİN 8D B A A C A C D A B C B B A C D C D D B
 • SEÇMELİ FELSEFE
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   SEÇMELİ FELSEFE 1D C D C C A C A D A B D A C B D B A B D
   SEÇMELİ FELSEFE 2B C B A B A D A B D C D A B A D B C D C
 • TARİH
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   TARİH 1D C B C B A A D B C B D A C D C D B A D
   TARİH 2B B C A D C B A B C A B B C D A C C A D
   TARİH 3A C D A A B C B D A C D B A B D D B A C
   TARİH 4C A D B D A B C B C D A D B C B A D B A
   TARİH 5C A D B D C B D C A B A B D B C B D A D
   TARİH 6A B D A C C D A C C B D B B C A D B A D
 • FELSEFE
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   FELSEFE 1C A C D C D B D A D A D C B B A C B A C
   FELSEFE 2D C C B D A D B A D A B C D C B A C D A
 • COĞRAFYA
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   COĞRAFYA 1B C B B A C D A C D A B A B C D B A D C
   COĞRAFYA 2A B C D B C A D C B D C B D C A A D A A
   COĞRAFYA 3B B C B A D D D C A A C B C D B C A B A
   COĞRAFYA 4B D C A A C B D A D C A D B C B A A C B
   COĞRAFYA 5D D C D A B B C A C A B D B A B C D A C
   COĞRAFYA 6A D C B C D C C A A B A B D D B C B D A
   COĞRAFYA 7B D C B C A B A D A C B B D D A A C D C
   COĞRAFYA 8B D B A C B B A D C D C D D C A A B A D
 • İNGİLİZCE
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   İNGİLİZCE 1C A B B A C D D B C A C A A C B B D A D
   İNGİLİZCE 2D A B B A C B D A B D C A C B C A B D A
   İNGİLİZCE 3C C A B D C B B C A C D A C B D A B B D
   İNGİLİZCE 4C A C B B D A C A C B A C D B A D B A D
   İNGİLİZCE 5A D B C A C B D B A C B C A B A C B D D
   İNGİLİZCE 6A C C B D A C B D B D A C B C A B D D B
   İNGİLİZCE 7A C D B C B C A B C A C B D A C D A D D
   İNGİLİZCE 8B D A C D B C B A B C D A D B A C B A D
 • FRANSIZCA
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   FRANSIZCA 1A A D B C B C D C A D B A C D B A D C A
   FRANSIZCA 2C B D A D C B A B D C A C B A D C D B A
   FRANSIZCA 3A D C B C A D B B D C A D B A C A C B D
   FRANSIZCA 4D C B A C B A D B D C A D B A C D B C A
   FRANSIZCA 5B A D A A D C B A B D C C B A D D A C B
   FRANSIZCA 6C B A D B D C B A D C B B A B C D D A C
   FRANSIZCA 7B C B D C C A B C B D A A C B B D D C A
   FRANSIZCA 8C B A D B D B A A C D A C C A D A C C B
 • ALMANCA
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   ALMANCA 1C A B A D C A C B A D B B D C A D C B D
   ALMANCA 2A C D B C D B A D C C D B A D B C B A D
   ALMANCA 3B A C D B A B D C A B C D A D D A C B C
   ALMANCA 4D A C B C D B A C D B C A B D A C A B A
   ALMANCA 5D A B C D C A B D C A B B C D A C B D A
   ALMANCA 6A C D A B C D A B C D B C A B A D B D C
   ALMANCA 7D B C D A B D A B D C D A B A C B C A A
   ALMANCA 8B C B D B A C D A B C D B A D C A B D B
 • DİL VE ANLATIM
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   DİL VE ANLATIM 1B C D A C D B C D B A D D B A B D A C B
   DİL VE ANLATIM 2C C A B A D B A D D C C B D B A C B A C
   DİL VE ANLATIM 3C D A B B C D A A C D B D D B C A D C A
   DİL VE ANLATIM 4B C C A B D A B C D D A B D C D C B A D
   DİL VE ANLATIM 5C B D D A A C D B A D B B A B C C D A D
   DİL VE ANLATIM 6A C B D A C B D D B A A B C A B D D B C
   DİL VE ANLATIM 7B A D C C B A C B D D C A A B B D C C B
   DİL VE ANLATIM 8C B A C D C B A A C B D C B B D A C B D
 • TÜRK EDEBİYATI
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   TÜRK EDEBİYATI 1B A C C D B A D B D A C B D A B C A A D
   TÜRK EDEBİYATI 2D C A D B A B D C B A A C A B B D C A C
   TÜRK EDEBİYATI 3A A B D C B D A C D B A C D D B C D A C
   TÜRK EDEBİYATI 4A B D C A A B A D B C C A D D C C B A C
   TÜRK EDEBİYATI 5D D B A C B B D D C D B A B C D A A C A
   TÜRK EDEBİYATI 6B D A C D B A D B B C D B C A A B D C D
   TÜRK EDEBİYATI 7D A C C B B D A D B D C B A C D B C D A
   TÜRK EDEBİYATI 8C A A C D A C A C B B C B D D A C D B A
 • FİZİK
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   FİZİK 1D D A B C D B A C D A D C B C A B B A D
   FİZİK 2C C A D C B D D B D A B D A C C A D B A
   FİZİK 3B D A C C A A A D B A B C D C D D A C B
   FİZİK 4A A D A D A B D C D C C B B A B A C C D
   FİZİK 5A A C D D A C B B C B C D B A B D C A D
   FİZİK 6C D A C B B A D D B B D A C B C A D A C
   FİZİK 7B C B D A A B D D B A C C A D D B D C C
   FİZİK 8D C B B D C A A C A C B D C A A B D B D
 • KİMYA
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   KİMYA 1C B D A A B B C A D A D A B C D A D C D
   KİMYA 2C A D C B C A D B C D B C A B C D A D B
   KİMYA 3B C C D A B A D C A D A B C A D A D B D
   KİMYA 4B B C D A C B D B B A A D C B A D C D D
   KİMYA 5B B A C D B C A A D C B C B D C B D A C
   KİMYA 6D C D B D A B B A D D B A D C A C A C A
   KİMYA 7C D A B D C D A A B D A C C B D C D C B
   KİMYA 8A C D B D B B A C D B C D B A D D B C A
 • BİYOLOJİ
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   BİYOLOJİ 1D A D B A C A C B C B D C B B D C D A A
   BİYOLOJİ 2D B B C D C B D C B A A D A B A C D B C
   BİYOLOJİ 3B A D C B D C B A B C D A A A C D B A D
   BİYOLOJİ 4C B A B D B C D D A A D B D C C A B A C
   BİYOLOJİ 5A C A D C D D B A C A C B A D A B D C B
   BİYOLOJİ 6B D B A C C A B C B D A A C D C A D B A
   BİYOLOJİ 7A D C A C B D A C D C D A B D B A C D B
   BİYOLOJİ 8C D B C B C A D B D A B A C B A B D C D
 • EKONOMİ
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   EKONOMİ 1D A D C C A B C A D A A B C B B B D C A
   EKONOMİ 2B D A B C C A D D B B D D B A D C B D A
 • TEMEL DİNİ BİLGİLER
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   TEMEL DİNİ BİLGİLER 1A C C D A A C B D D C B B A B C B B D A
   TEMEL DİNİ BİLGİLER 2B C B A C D C D A D A B D B D C A B C D
 • ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   ÇAĞDAŞ 1A D A C B D C A B C A D D B D B C A C D
   ÇAĞDAŞ 2B B C B D A A D A C D B A C A D B D C A
 • İŞLETME
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   İŞLETME 1A B B D C C D A B D B A D D B B D D A B
   İŞLETME 2A C C A B C D B A C D C A B D C A B B D
 • SAĞLIK BİLGİSİ
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   SAĞLIK BİLGİSİ 1B C A D A B D A B A C D C C B A D B C B
   SAĞLIK BİLGİSİ 2D C D A B C C B A B D A D B C A C B D A
 • MANTIK
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   MANTIK 1C A D B D C D A B C A D A D B C D A C B
   MANTIK 2B A B A D C D A B A D B C A C B D C D B
 • TRAFİK VE İLK YARDIM
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   TRAFİK 1A D C B D C A B A B C C D A D B C B A C
   TRAFİK 2D C B A C D B A C A B D B C A C D B D A
 • FIKIH
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   FIKIH 1D A D A D B C B C A D A C B A D C B B A
   FIKIH 2C A D B A C C B A D A B D C A D A D C B
 • HZ. Muhammed'in HAYATI
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   HAYATI 1C A D A B D B C D C A B B C D A A B C D
   HAYATI 2B D A C D B A D C B C D A B B A D B C C
   HAYATI 3D B A C B D A B D C B A C D C B D A C D
   HAYATI 4A D C C B B A D B A C C B B D A C D C A
 • KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   DİNLER 1B D C A B D D C A C D A B D A B A C D B
   DİNLER 2A B C B D D C A C B A D C A B C A B D D
 • SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   S. DİL 5C B D B A A B D A C A D B D C D A C D A
   S. DİL 6D A D B C C A D B B C D A B C B D B C A
   S. DİL 7D A C A D C C A D C B A D B C A C C D B
   S. DİL 8D B C D B A A D B B C D A B C D C B D C
 • SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   S. EDEBIYAT 5A D C C B A B C C D A A B C D C A D B B
   S. EDEBIYAT 6B D C B A D D B A C C D B D B D A B C A
   S. EDEBIYAT 7B D C A D B D C A D B A D C C B A C B D
   S. EDEBIYAT 8C D C B A D D C C D D B A D C B D A B A
 • İSLAM TARİHİ
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   İSLAM TARİHİ 1C A C B D C A D B D A C B A D D A C B D
   İSLAM TARİHİ 2D A B C A D B A C B D B A D D C B C A D
 • KELAM
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   KELAM 1D C B A D B C D B C A D D B A D B A C A
   KELAM 2B A B D D A C B C D B C A D C B A D C D
 • GiRİŞİMCİLİK
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   GİRİŞİMCİLİK 1C C C B A B A D C D B D A C B D D D A B
   GİRİŞİMCİLİK 2A B A D D B A A A A B D B C D D C A C A
 • SİYER
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   SİYER 1A D C D A B D C B A B C C B A D C C A B
   SİYER 2A D B A C D B C D A C D B A D C A C B C
 • MATEMATİK
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   MATEMATİK 1C B A D B A C B D A D C A B D B B A C D
   MATEMATİK 2C D A B D C A B D C A C A D B B C A A D
   MATEMATİK 3C B D A B C A C D A B A C D B A D A B C
   MATEMATİK 4A C D B B A D C A D C B D C B A D A C A
   MATEMATİK 5C B A B A D C A B D A D C B C A D B A B
   MATEMATİK 6A B D C A B C A D A C B A D B D C B A C
   MATEMATİK 7D B A D C B C A C B C D A D B B C B A C
   MATEMATİK 8D B A C C B C A C A B A C D A D B A C D
 • SOSYOLOJİ
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   SOSYOLOJİ 1D A D B C A B C B A D D C A C B D B C A
   SOSYOLOJİ 2C A D A C D B B A B A C A B C D C D D C
 • DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   Demokrasi 1C B C A D A B D A B C D A B D C A B D C
   Demokrasi 2B D A C A D D C B A C A C A B D C B C B
 • SANAT TARİHİ
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   SANAT TARİHİ 1B C A B D C A C D B C C A D B A D C B D
   SANAT TARİHİ 2D C D B A A C A C B D C A B D C D B B B
 • PSİKOLOJİ
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   PSİKOLOJİ 1D C A B D C A B A D C A C A C B D B D B
   PSİKOLOJİ 2D C B A D C B A B C B C D C A D C D B A
Yorumlar
Tarihe Göre
U
Uğur
Soruları ne zmn yükalırsınız efendim
Admin Admin
@uğur Sorular sitenin sağımda bulundan bölümde "soru arşivi" yazan kısıma eklenmiştir. Oradan indirebilirsiniz.
U
Uğur
@Ahmetbayram teşekkürler çok sağol
E
Ertan
Soruları indirdim ama açılmıyor hangi programı indirmem gerekiyor yardımcı olurmusunuz lütfen?
Admin Admin
@ertan zip dosyasını açmak için "winrar" indirmelisin. İçindeki 1. , 2. ve 3. oturum kitapçıklarını açmak içinde. Tarayıcının sekmesine doğru sürükle otomatik açılacaktır.
A
Ali
Bunlar çıkacak olan sorularmı yoksa 2017 yani geçen sene sorularımı
M
merve
bu 2017 2018 2 donem sınavımı
Bu blog faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

15 kişi oy kullandı