Çıkma Belgesi Nedir ?

Çıkma Belgesi Nedir ?

Açık Öğretim Lisesine kayıt olan öğrencilerimizin kayda esas evrakları, iki farklı yerde arşivlenmektedir. Buna göre 2010 yılı ve öncesinde kayıt olan öğrencilerimizin dosyaları Açık Öğretim Lisesi arşivinde (Ankara) bulunmakta iken; 2011 ve sonraki yıllarda kayıt olanların dosyaları, il ve ilçelerde oluşturulan İrtibat Bürolarında (Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri) arşivlenmektedir.

Bu nedenle 2011 yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerimiz, istedikleri herhangi bir İrtibat Bürosundan, 2011 yılından sonra kayıt yaptırmış olanlar ise; Açık Öğretim Lisesi İş ve işlemlerini yaptırdıkları (kayıtlı oldukları) İrtibat Bürolarından Çıkma Belgelerini alabilirler.

Çıkma belgesi; ihtiyaç olması halinde mezun öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar verilen ve diploma yerine geçen belgedir. Bir dilekçe ile başvurarak Çıkma Belgenizi şahsen veya posta yolu ilgili irtibat bürosundan alabilirsiniz.

Eğer belgeniz başkası tarafından alınacak ise; ilgili kişinin elinde noterden onaylı bir vekâletnamenizin bulunması gerekmektedir.

Eksik evrak ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Çıkma Belgesi almadan önce aşağıda belirlenen maddeleri lütfen dikkate alınız.

  • Zorunlu olmadığı sürece Çıkma Belgesi talep etmeyiniz.
  • İş ve işlemleriniz için Çıkma Belgesi yerine Mezuniyet Yazısı da alabilirsiniz.
  • Çıkma Belgesi almak için bir dilekçe ile ilgili İrtibat Bürosuna müracaat etmeniz gerekmektedir.
  • Yurt dışında yükseköğrenim görecekseniz, çıkma belgenizi Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünden (Ankara) almayı tercih ediniz.
  • Çıkma Belgenizin aslını, diplomanızı alırken mutlaka teslim etmeniz gerektiğini unutmayınız.
  • Diploma numarası verildikten sonra sistem üzerinden çıkma belgesi düzenlenemediğinden dolayı öğrenciler, kesinlikle Çıkma Belgesi talep edemezler. Ancak ilgili İrtibat Bürolarından mezun olduklarına dair yazı alabilirler.
Bu blog faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

15 kişi oy kullandı