Diplomamı Alırken Yanımda Olması Gerekenler

Diplomamı Alırken Yanımda Olması Gerekenler

14 Mart 2014 tarihinden önce mezun olup diplomasını teslim almaya gidecek olan öğrenci, içinde bulunulan yıl için belirlenen Diploma Harç Ücretini ödediğini gösteren dekontu yanında bulundurmak zorundadır.

Öğrenci, Çıkma Belgesi almış ise Çıkma Belgesini alırken harç bedelini ödemiş olduğundan dolayı diplomasını alırken Çıkma Belgesinin aslını teslim edecek ve herhangi bir ödeme yapmayacaktır.

Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacaksa vekil tayin edilen kişinin, noterden alacağı vekâletname belgesi ve öğrencinin getirmesi gereken diğer evraklarla birlikte irtibat bürosuna başvurması gerekmektedir.

Diploma harç ücreti T.C. Kimlik numarası belirtilerek Ziraat, Halk veya Vakıflar Bankalarından birine yatırılacaktır.

Bu blog faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

15 kişi oy kullandı