Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi ders özeti
Bu özet Theinek.Com tarafından yeni müfredatın çıkmış sorularından hazırlanmıştır.

Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’nı İtalyayla yapmıştır.

Mustafa Kemal’in Şam’da görev yaparken kurduğu cemiyet Vatan ve Hürriyet Cemiyetidir.

Nutuk Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmıştır.

II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında Atina Antlaşması imzalanmıştır.

Romanya Cephesi: Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda kendi sınırları dışında savaştığı cephelerden biridir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından Musul İngiltere tarafından işgal edilmiştir.

Kuvay-ı Milliye birliklerinin görevi Düzenli ordunun kurulmasıyla son bulmuştur.

Millî cemiyetler;
Kilikyalılar Cemiyeti

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı Millî Mücadele’nin fiilen başladığı tarihtir.

İrade-i Millîye gazetesinin çıkarılmasına Sivas Kongresi’nde karar verilmiştir.

İstanbul Hükûmeti Amasya Görüşmeleriyle Temsil Heyeti’ni resmen tanımıştır.

Millî Mücadele’de Doğu Cephesi komutanlığını Kazım Karabekir yapmıştır.

Millî Mücadele’de Güney Cephesi Ankara Antlaşmasıyla kapanmıştır.

Mustafa Kemal’e Sakarya Meydan Muharebesi sonunda “Mareşal” rütbesi ve “Gazilik” unvanı verilmiştir.

Lozan Barış Antlaşması’nda görüşülen konular;
Boğazlar
Borçlar
Suriye sınırı

Atatürk ilkeleri;
Cumhuriyetçilik
Halkçılık
Laiklik

Siyasi alanda yapılan inkılaplar;
Saltanatın kaldırılması
Cumhuriyetin ilanı
Halifeliğin kaldırılması

Kadınlara boşanma ve mirastan eşit pay alma hakkını tanıyan kanun Türk Medeni Kanunudur.

Eğitim alanında yapılan inkılaplar;
Harf inkılabının yapılması

Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar;
Aşar vergisinin kaldırılması

Bu özet faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?