Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi ders özeti
Bu özet Theinek.Com tarafından yeni müfredatın çıkmış sorularından hazırlanmıştır.

Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır.

Musul’un Irak’a bırakılmasında etkili olan devlet İngiltere'dir.

Balkan Antantı’nı imzalayan devletler;
Romanya
Yunanistan
Türkiye

Bolşevik İhtilali Rusyada meydana gelmiştir.

II. Dünya Savaşı’nın nedenleri;
Japonya’nın Mançurya ve Çin’e egemen olup Asya içlerine kadar yayılmak istemesi
İtalya’nın Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurma hevesine kapılması
Almanya’nın Versay Antlaşması’nın sınırlamalarından kurtulmak istemesi

San Francisco Konferansı sonunda Birleşmiş Milletler Teşkilatı resmen kurulmuştur.

5 Nisan Kararları Ekonomi ile ilgilidir.

II. Dünya Savaşı sırasında tarımla uğraşan kesimi vergilendirmek, askerin ve halkın beslenmesini sağlamak için Toprak Mahsulleri Vergisi çıkarılmıştır.

Kudüs I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de kurulmuş olan ilk muhalefet partisi Millî Kalkınma Partisi'dir.

14 Mayıs 1950’de yapılan seçim sonucunda iktidara gelen siyasi parti Demokrat Parti'dir.

Doğu Bloku teşkilatları;
Comecon
Cominform
Varşova Paktı

ABD: Soğuk Savaş Dönemi’nde Batı Bloku’nun liderliğini üstlenmiştir.

NATO: SSCB’ye karşı kurulmuş savunma ittifakıdır.

Bandung Konferansı ile Bağlantısızlar Bloku ortaya çıkmıştır.

İsrail, Suriye’nin Golan Tepelerini Altı Gün Savaşı sonunda işgal etmiştir.

Camp David Antlaşmaları ile İsrail’in siyasi varlığını ilk kez resmen kabul eden Arap devleti Mısırdır.

Türkiye “Ege Adaları Sorunu’nu” Yunanistan ile yaşamaktadır.

12 Mart Muhtırası ile iktidardan indirilen siyasi parti Adalet Partisidir.

1999-2000 futbol sezonunda UEFA Kupası’nda oynama şansını elde ederek ilk kez bir Avrupa kupasını Türkiye’ye getiren Türk futbol takımı Galatasaray'dır.

Bu özet faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?