Açık Lise Akaid 1 ders notları

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 1

AKAİD İLMİ

Dinin Kaynağı

İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’e bildirilen din tevhid dini olarak bilinmektedir. İlk peygamberimiz ve ardından gelen tüm peygamberler insanlara Allah’ın varlığını, birliğini, ahireti ve peygamberliği anlatmaya çalışmıştır. Allah tarafından gönderilen tüm peygamberlere tebliğ edilen dinlerde inanç kuralları aynıdır. Bu ortak olan dine ise “İslam” adı verilir. Ancak insanları beşerî sebeplerden tebliğ edilen dinlerden uzaklaşmış ve birçok yenilikler yapmışlardır. Bu sebeplerden dolayı Allah yeryüzüne peygamberler göndererek eskideki dinleri asıl şekliyle öğretmeye çalışmıştır. Öğrenemeyen topluluklara ise adı farklı ama kuralları aynı olan yeni dinler göndermiştir. İnsanların sonradan değişmesine rağmen Allah tüm insanlığı en güzel şekilde yaratmıştır.

Akaidin Tanımı, Konusu ve Amacı

İslam dini açısından büyük bir öneme sahip olan akaid kelimesi Müslümanlık inancında inanılması farz olarak kılınmış kural ve hükümlerine, imanın esaslarına genel olarak verilen addır. Bu ilimde Allah’ın birliği, varlığı, fiilleri ve sıfatları bir bütün olarak ele alınır. Bu gibi konuların ardından peygamberlere, meleklere ve Allah tarafından gönderilen kitaplara iman edilmesi ve hükümleri konu olarak işlenir. Öldükten sonra yeni bir hayatın başlangıcı olan Ahiret ve günlük yaşantılarımızda karşımıza çıkan kaza ve kader konuları da akaid ilminin diğer konuları arasında yer alır. Özet olarak bu ilim İslam dininde yer alan temel inançların ve bu inançların şartlarını insanlara izah etmekle yükümlüdür.

İslam Akaidinin Temel Özellikleri

Akaid ilmi Müslümanlık için ilk şartlardan birisi olan inancın esaslarını ve bu esasların altında yatan gerçekleri insanlara öğreterek Dünya hayatında daha huzurlu bir hayat yaşamalarını sağlamaktadır. Temel görevlerinden bazıları ise şunlardır:

  • İman esaslarının ispatlanması, izahı ve yorumu gibi görevleri yerine getirmek,
  • Gönülden iman etme ihtiyacı olan insanlara rehberlik yapmak,
  • Yanlış düşünceye sahip olan insanların görüşlerini İslam temelli olarak çürütmek,
  • Evren üzerinden Allah’tan başka ilah olmadığını göstermek ve Müslümanlık inancına sahip olan kişilerin güzel ameller gerçekleştirmesini sağlamak,
  • Yalandan yapılan imanlar yerine her insanın yaratıcısına gönülden ve sadakat ile bağlanmasını sağlamaktır.

İslam Akaidinin Kaynakları

Birçok insanın gönülden iman etmesi yolunda çalışan İslam akaidinin temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve peygamber efendimiz tarafından söylenen hadislerdir. Bu ilim için gerekli olan esaslar bu kaynaklarda açık bir şekilde yer almaktadır. İslam dininin yol göstericisi olan Kuran içerisinde Allah’a, meleklere, peygamberlere ve meleklere iman edilmesi gerektiğini anlatan birçok ayet yer almaktadır. Hadisler içerisinde de bu iman şartları peygamberimiz tarafından çok kez dile getirilmiştir. Akaid ilminin yararlandığı diğer kaynakları içerisinde birçok bilim tarafından da yararlanılan akıl ve duyu organları yer almaktadır. Her insana eşit olarak verilen bu duyu organları direk bir kaynak olarak görülmese de diğer kaynakları anlayabilmek için bir araçtır.

Sonraki Ünite
Bu ders notu faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
ÜNİTE 2ÜNİTE 3ÜNİTE 4