Açık Lise Akaid 1 ders notları ünite 4

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 4

MELEKLERE İMAN

Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti

Kelime anlamı olarak haberci ve elçi anlamlarına gelen melekler duyu organlarımızla algılanamayan varlıklardır. Peygamberlerimize indirilen birçok dini hüküm melekler tarafından ulaştırılmıştır. Bu gibi görevlere sahip olduklarından meleklere iman, dini esaslar arasında ikinci sıradır. Bu varlıkları inkâr edenler, iman hükümlerinin tamamını reddetmiş kabul edilir. Meleklerin duyu organlarıyla var olduklarını anlayamamak, onların olmadığı anlamına kesinlikle gelmez. Bilimsel olarak veya akıl ile onların olmadığına kesin bir kanıt sunulamamıştır. Hiçbir günah işlemeyen bu varlıklar Allah tarafından emredilenleri yerine getirmekle görevlidir. Gözle görülemeyen varlıklar olduğundan yalnızca Kuran’da yer alan ayetler ve hadisler sayesinde bilinmektedir.

Meleklerin Görevleri

Yeryüzünde yer alan hiçbir varlık sebepsiz yere yaratılmamıştır. Melekler ise Allah’a kulluk yapmak ve verdiği görevleri yerine getirmesi için yaratılmıştır. Bu bilgiler ise ayet ve hadislerden elde edilmiştir. Kuranı Kerim’de 4 adet büyük melek olduğu yer almaktadır. Bu melekler ise:

Cebrail

Kuran’da peygamberlerimizi ve müminleri destekleyici melek olarak adlandırılan Cebrail, peygamberler ile Allah (c.c) arasında köprü görevi için yaratılmıştır. O’ndan aldığı emirleri eksiksiz peygamberlere iletmektedir.

Mikail

Yeryüzünde yaşayan insan dahil tüm canlıların rızkını dağıtmakla ve doğa olayları ile görevli olan melektir. Yağmur, dolu vs. gibi tüm olaylar Mikail meleği tarafından gerçekleştirilir.

İsrafil

Kuran’da ismi geçmeyen tek melektir. Hadislerde yer alan bilgilere göre kıyamet gününde Sur’a üflemekle görevli olan melektir.

Azrail

Eceli gelen canlıların ruhlarını almakla görevli olan melektir. Kuran’da ve hadislerde ölüm meleği yani Azrail olarak geçmektedir.

Meleklere İmanın İnsana Kazandırdıklar

İman esasları arasında yer alan ve büyük öneme sahip olan meleklere iman etmek insanın koşulsuz olarak kendini İslam’a teslim etmesinin ilk şartıdır. Peygamberlerimize Allah’tan aldığı emirleri getiren bu varlıklara inanmak doğrudan peygamberlere, kitaplara ve Allah’a inanmak anlamı taşır. Bu varlıkların varlığını inkâr eden insanlar diğer iman esaslarını da inkâr etmiş sayılır. Meleklere imanın Rabbimize olan imandan sonra yer alması da bu sebeptendir. İslam dinini tam olarak anlamak isteyen herkesin öncelikle meleklerimize kalpten inanması gerekir.

Kur’an-ı Kerim’e Göre Cinler

Birçok insanın korktuğu cinler sözlük anlamı olarak kaybolmak, gizlenmek ve gizli kalmak anlamlarını taşımaktadır. Ateşten yaratılan ve oldukça hızlı hareket ettiklerinden hem gözle görülemez hem de sürekli olarak yer değiştirirler. Varlıkları Kur’an-ı Kerim’de geçmekte ve sadece o varlıkların anlatıldığı bir sure yer almaktadır. Cinler de insanlar gibi günah ve sevap kavramlarının yer aldığı varlıklardır. Allah tarafından yaratılan bu varlıkların bazısı inanmış bazıları ise reddetmiştir. Bu varlıklar da yeryüzünde olduğu süre içinde işlediği günah ve yaptıkları sevaplardan sorumludur. Tıpkı insanlarda olduğu gibi cinlerde de erkek ve dişi cinsiyet ayrımı vardır. Tüm bu bilgiler Cin suresinde yer almaktadır.

Kur’an-ı Kerim’e Göre Şeytanlar

Tüm Müslüman insanlar için yol gösterici olan Kur’an-ı Kerim’de yer alan bilgilere göre şeytan, ateşten yaratılmış ve isyan eden cinler arasında yer almaktadır. Kendisinin ateşten yaratılması sonucunda Allah’a şirk koşmuş ve cezası kıyamet gününe bırakılmıştır. Bu süreye kadar da kötü insanların yaptığı hareketlerden sorumlu tutulmuştur. Kur’an içerisinde Adem’e ve meleklere secde etmeyen İblis adıyla geçmektedir. Bu İblis’in insanlara işlettiği ilk günah ise Hz.Adem ve Havva’nın cennetten çıkarılmasına sebep olmuştur. O zamandan itibaren şeytan, sürekli olarak insanlara vesveseler vererek kötü yollara sapmasına sebep olmaktadır. İyi bir mümin olmanın şartları arasında şeytanın vesveselerine kulak asmamak da yer almaktadır.

unite-3
Bu ders notu (ünite 4) faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
ÜNİTE 1ÜNİTE 2ÜNİTE 3