Açık Lise Akaid 2 ders notları ünite 2

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 6

AHİRETE İMAN

Dünya Hayatı ve Ahiret

Sözlük anlamı olarak son gün olarak yer alan ahiret, kıyamet günü ile bu Dünya’nın sona ererek ebedi hayatın başlaması anlamını taşır. Ahirete iman etmek Kur’an’da diğer esaslardan daha fazla yer almakta ve Allah’a iman ile genellikle yan yana anılmaktadır. Kur’an’da yaşadığımız bu hayatın geçici olduğu ve ahiret hayatının ebedi olduğu sık sık vurgulanmaktadır. Bu yüzden yalan dünyanın geçici zevklerine aldanmamalı ve ahiretimizi iyi hale getirmeliyiz. Dünya hayatı ebedi hayat için bir tarla görevi gördüğünden burada işleyeceğimiz hayır ve şerler ebedi hayat için bir sebep olacaktır. Ahirette Cennet’in müjdecisi hiç şüphesiz iman ve İslam esaslarını yerine getirmekten geçmektedir.

Ahiret Hayatının Varlığının Delilleri

İnsanın bu Dünya’da yaratılmasının bir sonucu olarak ahiret hayatının var olduğu delillerle sabittir. Öldükten sonra yaşamın olmadığına inanmak insanı hiç istemediği bir boşluğa sürükleyebilir. Günlük yaşantımızda uğradığımız haksızlıkları kabullenmesek de ilahi adaletin bir gün tecelli bulacağına inanıyoruz. Ebedi hayatta kötülerin cezalandırılacağı ve iyilerin ödüllendirileceği düşüncesi insanları teselli etmektedir. Bunların haricinde ise Kur’an’da yer alan delillere göre ahiret hayatının varlığından bahsedebiliriz. Bizleri yaratmaya gücü yeten Rabbimiz tekrardan diriltme gücüne sahiptir. Ölü insanlardan dirileri, diri insanlardan da ölüleri çıkaran Allah bizleri kabirden de çıkaracaktır.

Ahiret Hayatının Safhaları

Kur’an’da yer alan birçok ayete göre ölüm bu hayatın bir gerçeği olduğu ve herkesin kesinlikle yaşayacağı bir olgu olduğu belirtilmektedir. Burada unutulmaması gereken bir nokta ise ölüm bir son değil, ebedi hayatın bir başlangıcıdır. Ahiret hayatında kabir ile başlayarak Cennet ve Cehennem ile son bulan birçok aşama mevcuttur. Onlardan bazıları aşağıda yer almaktadır.

Berzah Alemi

Sözlük anlamı olarak iki şey arasında yer alan engel anlamını taşıyan berzah kelimesi, ölüm ile başlayarak yeniden dirilmeye kadar sürecek olan süreci ifade eder. Öldükten sonra yeniden dirilene kadar geçen süre kabir hayatı olarak anılır ve peygamber efendimiz kabirdeki sesleri işitmiş, kabir azabından Allah’a sığınmıştır. Gıybet, yalan söylemek, zina ve içki içmek gibi işlenen günahların kabir azabına sebep olacağı hadislerde yer almaktadır. Kötü olan insanlar kabirde azaba çarptırılacak ve iyiler nimetle ödüllendirilecektir.

Kıyamet

Ayağa kalkmak ve dikilmek gibi anlamlara gelen kıyamet, dünya hayatında her şeyin yerle bir olacağı ve ölülerin dirilerek mahşere yöneleceği bir olaydır. Kur’an’da yer alan bilgilere göre kıyamet sura üflenmesiyle başlayacak ve Dünya yok olacaktır. İkinci suranın üflenmesiyle ba’s adı verilen olay başlayacak ve tüm herkes yeniden dirilerek Rabbimizin huzuruna koşacaktır. Kur’an’da yer alan kıyamet alametine göre havada insanları saracak bir duman belirecek ve kıyamet başlayacaktır.

Ba’s

Birini harekete geçirmek ve uykudan uyandırmak gibi anlamları taşıyan ba’s İslam dininde ahiret hayatının başlaması için tüm ölülerin yeniden diriltmesi olarak bilinmektedir. İlk süra üflendikten sonra tüm canlılar yaşamını yitirecek, ikinci sürada ise herkes bir hedefe koşarcasına Rabbimize yönelecektir.

Mahşer, Hesap ve Mizan

Ahiret hayatının başlamasının ardından herkes dirilecek, haşr ve mahşer adı verilen aşamalar başlayacaktır.

Haşr ve Mahşer

Kelime anlamı olarak bir araya gelmek ve toplanmak anlamı taşıyan haşr tüm ölülerin tekrar dirilerek hesaba çekilmek üzere toplanması olayıdır. Toplanılan yere ise mahşer adı verilmektedir.

Amel defterlerinin dağıtılması

Kiramen Kâtibin adı verilen melekler tarafından her insanın tüm yaptıkları ufaktan büyüğe not edilmektedir. Bir araya toplanan insanlara bu amel defterleri dağıtılacaktır.

Hesap ve Sual

Tüm insanlar amel defterinde yazılanları gördükten sonra hesaba çekilecektir. Hesap sırasında defter haricinde yeryüzü ve insanın organları şahitlik edecektir. En ufak hayrın mükafatı, kötülüklerin ise cezasının verileceği hesap ve sualde hiçbir adaletsizlik söz konusu olmayacaktır.

Mizan

Ahirette hesabın verilmesinin ardından ilahi terazi anlamına gelen mizanda iyilik ve kötülükler tartılacaktır. İyilikleri ağır gelenler kurtuluşa erecek, kötülükleri daha ağır olanlar ise cehenneme gidecektir.

Sırat

Kelime anlamı olarak geçit ve yol anlamlarını taşıyan sırat, tüm insanların geçeceği ve cehennemden cennete uzanan bir köprüdür. Cehenneme gidecek olan kimseler bu köprüden cehenneme düşecek, amelleri iyi olan insanlar ise bu köprüyü geçerek cennet ile ödüllendirilecektir. Halk arasında kıldan ince olarak tabir edilen bu köprüden geçmenin tek yolu iyi amel ve hayırlardır.

Cennet ve Cehennem

Ahiret hayatının son durağı ve ebedi olan kısmı cennet ve cehennemdir. Tüm insanlar geçici hayatta yaptıklarına göre birisine gönderilecektir.

Cennet
>

İyilikleri kötülüklerden daha fazla gelen insanlar sonsuz ve ebedi hayatlarını cennette geçirecektir. Burada yakıcı sıcaklar ve çok soğuklar bulunmamaktadır. Tertemiz sular, tadı kesinlikle bozulmayan süt ve bal ırmakları bulunmaktadır. Bu içecekler sarhoş etmeyen ve günah işletmeyen özelliklere sahiptir. Yorgunluk ve zahmet gibi şeylerin olmadığı burada, köşkler ve hizmet edecek olan gençler bulunmaktadır.

Cehennem

Derin kuyu anlamına gelen cehennem, ahiret hayatında kafir olanların ebedi olarak günahkâr olanların ise işledikleri günahların hesabını verecek kadar kalacakları yerdir. Kuran’da yer alan bilgileri göre ateşten örtü ve yatakların bulunduğu, insanların derisini kavuran ateşlerin bulunduğu bir çukurdur. Cehennem kötü insanları yakmaktan bıkmayacak ve cezaları sırasında azabı sürekli olarak yaşamaları için derileri sürekli olarak değişecektir. O insanların yiyecekleri zakkum ve kaynar sudur. Hiçbir şekilde serin bir yer bulamayacaklardır.

Ahirete İmanın Hayatımıza Etkileri

Ahiret imanı insanın yalnızca diğer hayatını değil bu dünyadaki hayatını da oldukça etkilemektedir. Bu dünyada yapacağı hayır ve şer sonucu cennet veya cehennem ile sonuçlanacağını bilen insanlar, yaptıkları her işi düşünerek yapmalarını sağlamaktadır. Bu sayede insanın ahlaklı, erdemli ve şefkatli bir şekilde yaşamasını sağlayacaktır. Hesap vereceğini bilmesi insanın helal ve haram bilinci ile yaşamasını sağlar, hiç kimsenin hakkını gasp etmemesine neden olur. İlahi adaletin ahiret hayatında tecelli bulacağı bilen insanlar haksızlıklar karşısında asla umutsuzluğa kapılmazlar. Bu sayede dünya nimetlerine karşı daha kanaatkâr olur ve arzularına yenik düşmezler. Ahiret hayatına iman eden insanlar sonunda yok olacağı düşüncesine sahip olmadığından suç işlemesi zorlaşır. Bu inançla yaşayan insanlar güçlü ve cesaretli bir yapıya sahip olurlar.

Sonraki Ünite
Bu ders notu (ünite 2) faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
ÜNİTE 1ÜNİTE 3