Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi ders özeti
Bu özet Theinek.Com tarafından yeni müfredatın çıkmış sorularından hazırlanmıştır.

Yumuşama Dönemi’nde yapılan antlaşmalar;
SALT-I Antlaşması
SALT-II Antlaşması
Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması

1975’te imzalanan Helsinki Deklarasyonu Uluslararası ilişkilerde yumuşama politikası hâkim oldu.

Küba Buhranı’nda ilişkileri gerginleşen ve savaşın eşiğine gelen devletler ABD - SSCB'dir.

Muhammed Ali, “Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadı, neden onlarla savaşayım.” diyerek Vietnam Savaşı’nı protesto eden ABD’li dünya şampiyonu boksördür.

ABD’nin 1980 Moskova Olimpiyatları’nı boykot etmesine neden olan olay Afganistan’ın SSCB tarafından işgal edilmesidir.

Bağlantısızlar Hareketi Bandung Konferansı ortaya çıkmıştır.

İntifada, Filistin’de İsrail işgaline karşı ilk kez 1987’de başlatılan halk direnişidir.

İran – Irak Savaşı’nın sonuçları;
İki ülke de ekonomik darboğaza girdi.
Arap ülkeleri arasındaki ayrılıklar daha da arttı.
Her iki ülkenin de petrol kaynakları tahrip oldu.

Rauf Denktaş, 1983 yılında kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır.

Türkiye’de yeni bir dönemi başlatan ve ülkeyi küresel ekonomik sisteme dâhil eden 24 Ocak Kararları’nın alınmasında Turgut Özal etkili olmuştur.

Srebrenica, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri tarafından korunmasına rağmen Ratko Miladiç (Sırp Kasabı) komutasındaki Sırp çeteleri tarafından binlerce sivilin katledildiği yerdir.

SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türk devletleri;
Kazakistan
Türkmenistan
Azerbaycan

Bosna Savaşı’nda Bosnalı Müslümanlar bağımsızlık mücadelesini Aliya İzzetbegoviçin etrafında birleşerek yürütmüşlerdir.

AET’den AB’ye geçişi sağlayan son belge Maastrıcht Sözleşmesidir.

Orta Doğu’da su sorununa yol açan nehirler;
Asi
Fırat
Dicle

Kamu sektörünün daraltılması, finans piyasalarının ve dış ticaretin serbestleştirilmesi ve ekonominin yabancı sermayeye açılması Neoliberal ekonomik modelin esaslarındandır.

Mısırda Arap Baharı adıyla ifade edilen demokrasi ve değişim hareketleri yaşanmıştır.

Yeni haberlere hızlı şekilde ulaşılabilmesi sosyal medya kullanımının olumlu yanlarından biridir.

olumsuz yanları;
Kişiler arası ilişkilerin sanallaşması
Asparagas haberlerin hızlıca yayılması
Kişi hak ve hürriyetlerine yönelik saldırılar ve engellemelerin yaşanması

Oktay Sinanoğlu, Dünyada en genç profesör olan Türk bilim adamıdır.

2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının özel ödülüne layık görülen Fuat Sezgin İslam bilim tarihi alanındaki çalışmalarla ön plana çıkmıştır.

Bu özet faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?