Bizi YouTube'den Takip Edin Bizi İnstagram'da Takip Edin

Seçmeli Ekonomi 1 ders notları

*Ekonomi bilminin tanımı, İhtiyaçlardan mallardan çok daha fazladır.
*Doğruluğu tartışmasız kabul edilen bazı temel varsayımlardan hareket ederek, bunların tek olaylara uygulanmasını isteyen bir ekonomist ekonomi bilminde '' Tümdengelim yönteminin'' uygulanmasını istemektedir.
*İnkisam - Bir toplumda belirli bir sürede üretilen malların üretime katkıda bulunan etkenlerin, sahipleri arasında dağılımını ifaden eden klasik sınıflandırma türü.
*Üretime toprağı ile katılan bir insan bir insanın, elde edilen gelirden aldığı paraya ''Rant'' denir.
*Tam istihdam - Ekonomide çalışmak isteyen, herkese iş olanağı sağlanması, var olan kaynakların tam ve etkili bir şekilde kullanılması ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden' dir. *Konut - Kültüre mal olarak kabul edilir.
*Fayda - Malların ihtiyaçları karşılama imkanı.
*Sanayide kumaşın hazır elbise haline getirilerek, faydasının arttırılması, ''şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri'' ile ilgilidir.
*Piyasa - Üretimin başlıca faktörleri arasında yer almaz.
*Bir maden işçisinin çalışması ''Objektif emek'' grubu içinde yer alır.
*İş yerinin durumu ve işe gidip gelme '' verimliliğe etki eden'' genel etkenler içerinde yer almaz.
*Bir ülkede iş bölümünün gelişmesine ekonomi yapısında sanayileşmeye doğru bir eğilime, büyük şehirlerin kurulmasına ve oluşmasına yol açan nüfusun etkisi, ''nüfus yoğunluğudur''
*Bir kuruluşun yıllık kazançlarına bir kısmını ortaklara değıtmayıp, bunları gelecek yıllardan işletme faaliyetlerinin geliştirilmesi,makinelerin yenilenmesi gibi alanlardan kullanmak amacıyla saklanması ''Öz finansman'' sermaye türüne gösterir.
*Girişimcinin teknik işlevi - Sermayenin nasıl saplanacağını planlar.
*Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması,fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde, büyük oranlı değişmelerin önlenmesi ''Ekonomik denge'' ile ilgilidir.
*Devletin bazı malların, ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri,ekonomik politikasının ''Emredici'' vasıtaları olarak adlandırılır.
*Somut şartlar üzerinde olayları inceler. (Tümdengelimin yetersizliklerinden değildir)
*İnsanların siyah-beyaz televizyon yerine renkli televizyon seçmeleri, ihtiyaç yasalarından ''İhtiyaçların miktarını sınırsızdır'' örnek teşkil eder.
*Elbise - Kültüre mal olarak kabul edilir.
*Servetin göstergesi sadece paradır, ''Servet ile verilen bu bilgi yanlıştır''
*Eski maddelerin değerleri daha büyük olur açıklaması, ''Üretim değer meydana getirmektir'' Görüşüne aykırı bir açıklamadır.
*Pamuğu yeterli ölçüde üretildiği,bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de gelişir, Verilen açıklamada ''Doğa'' faktörünün etkisi ile ilgilidir.
*Biogaz -'' Birinci'' enerji kaynakları arasında yer almaz.
*Bir, şöförün faaliyetleri ''emek'' olarak adlandırılır.
*Kitap, okumak ''subjektif'' emeğe örnektir.
*Kadın erkek çalışma sorumluluğuna sahip oluş, Az gelişmiş ülkelerde ülkelerde görülen açlık ve sefaletin oluşumunda ''etkili değildir''.
*Mali Politikadaki değişiklik, Tasaruffa etki eden subjektif etkenlerden ''biri değildir''
*Vergilerin düzenli ödenmesi, Girişimin açamları kapsamında, girişimde çalışanların ''beklentilerini karşılamaz''
*Şirket durumunda girişimler - Bir kaç kişinin değişik hukuksal şekilde kurdukları girişimleri.
*Girişimci,başardığı ekonomik ve teknik fonksiyonların karşılığı olarak ''Kar'' elde eder.
*İnsan çalışmasının, emeğinin sonucu olan gelirlere ''Temelsiz gelirler'' adı verilir.
*Türkiye'nin, milli gelir hesaplamaları ''Milletler arası yöntemler'' kapsamında yürütülmektedir.
Bu ders notu faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler