Bizi YouTube'den Takip Edin Bizi İnstagram'da Takip Edin

Seçmeli Ekonomi 2 ders notları

*Sadece ''tümevarım'' yöntemi kullanılır. ''Ekonomik karma'' yöntemin kullanılmasına uygun bir açıklama olamaz.
*Teşvik-i Sanayi kanunu - Atatürk'ün, ekonomi Alanındaki çalışmaları kapsamında,özel yatırımlara ve maden işletmelerine büyük avantajlar sağlamak amacıyla,''yürürlüğe konulan kanun''.
*Taze meyvelerin bol olduğu zamanda, soğuk hava tetislerinde korunması ve bunların kıt olduğu mevsimde piyasaya çıkarılması '' Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri'' türüne girer.
*Nüfus artış hızının azalması - Enerji kaynaklarının bir üretim faktörü olarak, öneminin hızla artmasının bir nedeni olamaz.
*Jeotermal enerji - Yer kabuğunun yüzeğe yakın yerlerinde oluşan ve çatlaklar yoluyla kendiliğinden veya sondajla yeryüzüne çıkarılan enerji türü.
*Yaratıcı emek - Gelişmenin kaynağını oluşturan ve doğa kuvvetlerinden daha etkin, bir şekilde faydalanmayı sağlayan ''emek'' türü.
*Serasker rıza - Paşanın ilk nüfus sayımında katkısı vardır.
*Muhasebe tekniğe yönünden sermaye - Kuruluşun mevcut alacakları toplamı ile, borçları arasındaki farkın,sermaye türü olarak ifade edilişi.
*Sınai sermaye - Bir işletmenin ihtiyaç duyduğu hammade için kullandığı, sermaye türü.
*Girşimci, Üretime katılan sermaye için ''ücret ödemez''.
*Girişimin amaçları - ''yeterli bir karın sağlanması''
*Et ve Balık kurumu, Bir müesse ''değildir''
*Gelir ile servet karşılaştırıldığında ''Dinamiklik'' gelirin bir özelliğidir.
*Yurt içi gelir olarak milli gelirin ifadesi, Milli gelirin ifade ediliş şekillerinden biri ''değildir''
*Servet - Milli gelirin fonksiyonel dağılımı arasında yer almaz.
*Bir işçinin itibari ücretinin satın alma gücü, ''Reel ücret'' türü ile ifade edilir.
*Bir ülkede gelir dağılımının, lorenz eğrileriyle adil ve adil olmayan dağılım şeklinde, belirlenmesi, gelir dağılımının ''Nüfus dilimleri'' yönünden incelendiğini göstermektedir.

*Faiz oranları, Ekonomi politikasının niteliklerini belirleyen vasıtalardan olamaz.
*Devletin,yatırımları destekleme yönünde aldığı önlemler,ekonomi politikasının ''Yönlendirici'' 'vasıtası için verilmiş bir örnektir.
*Tümevarım - Tek ekonomik olayların, gözlemlenmesi ile genel sonuçlara ulaşmaya uygun ekonomi bilimi.
*Balık fiyatları, ete göre daha ucuz olduğunda Protein ihtiyacını, balıkla karşılamak isteyen bir insanın bu davranışı ihtiyaç yasalarından ''ihtiyaçlar birbirine rakiptir'' örnek gösterilebilir.
*Otomobil - ''Lüks'' ihtiyaçlara cevap veren bir maldır.
*Değer - İnsanların, ihtiyaçlarını karşılayan mallara verdikleri önem.
*Sütün, peynire dönüştürülerek faydasının çoğaltılması '' Şekil faydası yaratan üretim faaliyetlerine'' örnektir.
*İş gücü - Bir üretim Faktörüdür.
*Odun - İkinci enerji kaynakları arasında ''yer almaz''.
*Ekonomi biliminde emeğin açıklaması -'' Emek sadece bedenen yapılan faaliyettir''.
*Hızlı nüfus artışının olumlu yönü, ''Yeni kurumların benimsenmesini hızlandırır''
*Hukuksal anlamda sermaye - Bir kişinin elinde bulunan parayı başka bir kişiye ödünç vermesi.
*Üretim hacminin sabit kalması - Girişimin amaçları kapsamında ''girişimi yönetenlerin hedefi olamaz''.
*Ortaklar, bütün servetleriyle sorumludurlar - Kollektif şirketlerin en büyük özelliğinin ''doğru olarak ifade edilişi''.
*Toprak sahibi bir kişi, üretime ayırdığı arazi,bina vb kaynaklar için ''Rant'' alır.
*Bir servetten doğan gelire ''Temelli gelirler'' adı verilmektedir.
*Kişi başına düşen milli gelir '' Milli gelirin nüfus sayısına bölünmesiyle'' hesaplanmaktadır.
Bu ders notu faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler