Seçmeli Matematik 2

4. ÜNİTE: ÖLÇME
1. Bölüm: Bir Nesnenin Büyültülmüş ya da Küçültülmüş Çizimini Kullanarak Çıkarımlarda Bulunalım
Ölçme
2. Bölüm: Çevre, Alan, Yüzey Alanı ve Hacim İçeren Problemleri Çözelim

5. ÜNİTE: VERİ ANALİZİ
1. Bölüm: Verileri Toplayalım, Düzenleyelim, Temsil Edelim, Yorumlayalım

6. ÜNİTE: OLASILIK
1. Bölüm: Olasılıkla İlgili Problemleri Çözelim

Bu ders notu faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler