Bizi YouTube'den Takip Edin Bizi İnstagram'da Takip Edin

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 ders notları

• Puta tapan kimselere müşrik denir.
• Hanifler, Cahiliyye döneminde Tavhid inancına sahip olan insanlardır.
• Haniflerin en önde gelenleri, Kuss bin Saide ve Varaka bin Nevfel’dir.
• 571’de Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) doğdu.
• Muhammed, çok övülen demektir.
• 571’de Hz. Peygamber sütannesi Halime’nin yanında kalmaya başladı.
• 575’te Hz. Peygamber Mekke’ye annesinin ve ailesinin yanına döndü.
• 577’de Hz. Peygamber’in annesi Amine vefat etti.
• 579’da Dedesi Abdulmuttalip vefat etti.
• Savaşılması yasak olan aylarda da devam eden savaşlara ‘’ficar Savaşları’’ denilir.
• 596’da Hz. Hatice ile evlendi.
• 610’da Hira Mağarası’nda (Ramazan ayında Kadir Gecesinde) ilk vahiy geldi.
• Peygamberimize ilk iman edenler eşi Hz. Hatice, Yardımcı Zeyd bin Harise, amcasının oğlu Hz. Ali ve Mekke’nin ileri gelen tüccarlarından biri olan Hz. Ebu Bekir’dir.
• Şehit edilen ilk Müslümanlar, Sümeyye ve eşi Yasir’dir.
• 615’te Müşrikler ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğinde (4 kadın, 11 erkek) on beş Müslüman Habeşistan’a hicret etti.
• 616’da Mekkeli müşrikler Müslümanlara boykot uygulamaya başladılar.
• Ebu Talip ve Hz. Hatice’nin vefat ettiği yıla ‘’Hüzün Senesi’’ denilir.
• 621’de Medineli on iki Müslüman ile I. Akabe Biatı yapıldı.
• 621’de II. Akabe Biatı gerçekleşti.
• 622’de Hz. Peygamber Kuba Mescidi’ni yaptırdı. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırdı.
• Peygamberimiz Ebu Eyyüb el-Ensari’nin evinde yedi ay misafir olarak kaldı.
• 623’te Müslümanlar arasında kardeşlik (muahat) oluşturuldu.
• 623’te Medine sözleşmesi imzalandı.
• 624’te Bedir Savaşı (Hicri 2) Müslümanlarla müşrikler arasında çıkan ilk savaştır.
• 625 yılında Uhud Savaşı gerçekleşti.
• 627 yılında Hendek(Ahzab) Savaşı
• 628’de Hudeybiye Antlaşması yapıldı.
• 628’de Hayber Savaşı ile H,caz bölgesinde güvenlik sağlandı.
• 629’da Müte Savaşı, Bizanslı Hristiyanlarla yapılan ilk savaştır.
• 630’da Hüneyn Savaşı, Hevazin kabilesi ile Müslümanlar arasında gerçekleşti.
• 632 yılında Hz. Peygamber vefat etti (8 Haziran)
• Peygamberimizin sağlıkla ilgili hadislerinin bütününe ‘’Tıbb-ı Nebevi’’ denir.
• Haset(Kıskançlık): İnsanın, başkalarının sahip olduğu mal, makam ve ilim gibi kıymetleri kaybetmesini ve bu kişilerin zelil duruma düşmesini şiddetli bir şekilde istemektir. İnsan münasebetlerini bitiren, kişiyi bencilliğe iten ve insanları birbirine düşman yapan sakıncalı bir duygudur.
• Gıpta(imresnmek): Başkalarının sahip olduğu güzel şeylerin kendisinde de olmasını arzulamaktır. İnsan fıtratına uygun, başkalarına zarar vermeyen ve insanı motive eden bir duygudur.
• Teenni: Bir iş yaparken acele etmemek, yapılacak işin öncesini ve sonrasını düşünmek.
Bu ders notu faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler