Açık Lise Seçmeli Sanat Tarihi 1 ders notları ünite 2

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 2

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARDA ANADOLU

PREHİSTORYA

Yazının bulunup kullanılmasından önceki devirlere PREHİSTORYA (TARİH ÖNCESİ DEVİRLER) adı verilir. İnsanlığın yeryüzünde görülmesiyle başlar. Yazı olmadığı için bu dönem ilkel insanların bıraktıkları kalıntı ve izlerden anlaşılır.

Paleolitik Çağ (~ MÖ 2.000.000 –MÖ 10000)

Tarih çağları içinde en uzun süre devam eden çağdır. Bazı kaynaklarda Buzul Çağı olarak da adlandırılır. İnsanın gelişimi ve değişimi çok yavaş olduğu için bu çağ uzun sürmüştür. Homoneanderthalensis, ilk insandünya üzerinde görüldüğü andan itibaren hayvanları yakalayıp öldürerek ve bitki toplayarak yaşamıştır. Bu çağın sonlarına doğru ateş bulunmuştur. Çağın çok ilerleyen zamanlarında taştan birbirine sürterek sivri aletler yapmış ve avlanmaya başlamışlardır. Bu dönemde taştan ve kemikten aletler yapmışlardır ki ilk taş balta, bunun örneklerinden biridir. Ankara, Çubuk; Antalya ,Karain, Beldibi, Belbaşı, Öküzini Mağaraları, Paleolitik Çağ’ın en bilinen yerleşim yerleridir.

Mezolitik Çağ (MÖ 10.000-MÖ 8000)

Yaşam biçimi olarak Paleolitik Çağ’a oranla büyük değişiklik göstermez. Çağın en özgün buluntuları arasında mikrolit adı verilen çakmak taşından yapılan küçük aletlerdir. Mağaralarda yaşam devam etmiştir. Duvarlara çoğunlukla hayvan figürleri ve av resimleri yapılmıştır. İdol adı verilen küçük heykelciklere de bu çağda rastlanmıştır.

Neolitik Çağ (MÖ 8000-MÖ 5500)

İnsanın üretici yaşama geçtiği dönemdir. Bitki ve hayvan türleri evcilleştirilmiş, yerleşik yaşam başlamış, ilk köyler ve kentler kurulmuştur.

Höyük

Tarihte ilk çağdan itibaren medeniyetlerin kurulup yıkılmasıyla oluşan doğal tepelerdir. Höyüklerde en alttaki tabaka en eski tarihi ve medeniyeti ifade eder. Üste çıkıldıkça tarih yeniye gider. Höyüklerdeki tabakalaşmaya stratigrafi adı verilir.

Konya-Çatalhöyük yapı türleri ve diğer buluntular açısından diğer yerleşimlerden farklılık gösterir. İlk köy ve kent oluşumu Çatalhöyük’tedir. Megaron adı verilen taş temelli, kerpiç duvarlı, düz damlı evler ilk kez Çatalhöyük’te görülür. Ana Tanrıça Kybele heykelcikleri inanç sisteminin gelişmeye başladığının gösterir. Takas yoluyla ticaret ilk kez bu çağda görülür.

Kalkolitik Çağ (Taş-Bakır Çağı MÖ 5500-MÖ 3000)

Çağın en büyük özelliği hem tarih öncesi dönem hem de yazılı tarih devirlerini barındırmasıdır. Asur ticaret kolonileri, Mezopotamya’dan Kayseri civarına Kaniş Karum denilen bölgeye yerleşip yazıyı öğretmişler, böylece Anadolu’da yazılı tarih devirleri başlamıştır. Tarımsal üretim iyice hız kazanmış, ticaret gelişmiş, yapılan kap kacağın üzeri boya ile süslenmiştir. Süsleme ve estetik duygunun gelişmeye başladığının bir göstergesidir.

Maden Çağları (MÖ 3000-MÖ 1200)

Bakır Çağı , Tunç Çağı, Demir Çağından meydana gelir. Kalkolitik Çağ’ın devamı niteliğindedir. Kalkolitik Çağ’ın son dönemleri Maden Çağları içine girer. Bakır Çağı döneminde takı, bakır kap kacak gibi eşyalar yapıldı. Daha sonra bakır, çinko ve kalay karışımı olan tunç elde edilmiş, silah ve av aletleri yapılmıştır. Çağın sonuna doğru demir çıkarılabilmiş ve işlenmiştir. Ölü gömme geleneği ve mezar yapımı başlamıştır. Çömlekçi çarkı ilk kez bu dönemde kullanılmıştır. Maden Çağlarına ait Anadolu’da çok önemli höyükler vardır. 1938 yılında Atatürk’ün emriyle Çorum yakınlarındaki Alacahöyük kazılmıştır. Maden Çağı’na ait olup, Arkeoloji açısından en önemli höyük Çanakkale’deki Truva’dır. 9 kültür katı vardır. Anadolu ve dünyanın en zengin höyüğüdür. Bu yerleşim Homeros Destanı’na da konu olmuştur.

Sonraki Ünite
Bu ders notu (ünite 2) faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

10 kişi oy kullandı
ÜNİTE 1ÜNİTE 3ÜNİTE 4