Seçmeli Tarih 1 Dersi ders özeti
Bu özet Theinek.Com tarafından yeni müfredatın çıkmış sorularından hazırlanmıştır.

Haçova Muharebesi’nde Osmanlı Devleti Avusturya ile savaşmıştır.

Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti’nin sürekli mücadele etmesinin sebepler;
Safevilerin Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
İpek Yolu üzerinde denetim kurmak istemeleri
Safevilerin Şiilik propagandası yapması

Bucaş Antlaşması = Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşmadır.

II. Viyana kuşatmasında Osmanlı Devleti ordusunu komuta eden sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşadır.

Westphalia Barışı’nın sonuçları;
Fransa 1648’den sonra güçlenmiştir.

XVIII. yüzyılda hızla güçlenen, kıtalara yayılmış sömürge toprakları, güçlü donanması ve siyasi nüfuzu ile “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” unvanı verilen devlet İngilteredir.

XVIII. yüzyıl başlarında Karadeniz’den sıcak denizlere ulaşmak isteyen Rus Çarı I. Petro Osmanlı Devleti’nden Azak Kalesini alarak bu yolda ilk adımı atmıştır.

Coğrafi Keşifler’in sonuçları;
Avrupa’dan Amerika’ya göçler yaşandı.
Osmanlı ekonomisi keşiflerden olumsuz etkilendi
Dünya hakkındaki yanlış ve eksik bilgiler değişti.

Rönesans Dönemi’nde sanatçı ve bilim adamlarını destekleyen sınıf Mesendir.

Dünya’nın ve bütün gezegenlerin kendi ve Güneş etrafında döndükleri fikrini ileri süren Aydınlanma Çağı bilim adamı Copernicusdır.

Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması Reform Hareketleri ile gerçekleşmiştir.

Osmanlı Devleti ekonomisini olumsuz etkiliyen olaylar;
Coğrafi Keşiflerle ticaret yollarının değişmesi
Celali İsyanları
Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi

Fransızlara verilen 1740 Kapitülasyonlarının Sürekli hâle getirilmesi özelliği daha önce verilen kapitülasyonlardan farklıdır.

Osmanlı Devleti yönetiminde ekber ve erşed sistemine I. Ahmet döneminde geçilmiştir.

Lale Devri’nde Geleneksel alçak divanların yerini koltuk ve iskemlenin alması Osmanlı toplumunun yaşam tarzında değişiklik yaşandığının göstergesidir.

Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi Naima Efendidir.

1815 Viyana Kongresi’nde bir yerde milliyetçilik ayaklanması çıkarsa kongreye katılan ülkeler hep birlikte isyan çıkan devlete yardım etme kararı almışlardı. Bu siyaset Osmanlı Devleti için uygulanmamıştır.

Osmanlı Devleti ilk dış borcu İngiltereden almıştır.

XIX ve XX. yüzyıllarda yaşanan Ermeni Meselesi’nin başlangıcı olarak kabul edilen antlaşma 1878 Berlin Antlaşmasıdır.

İttihat ve Terakki Fırkası Bâbıâli Baskını’yla yönetimi ele geçirmiştir.

Bu özet faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?