Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 ders notları ünite 4

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 4

MAKALE

MAKALE

Bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir tezi kanıtlamak ya da bir düşünceyi savunmak için yazılan ve temel ögesi fikir olan yazılardır. Temel nokta ise düşünce olan öğretici yazılardır. Bu yüzden yazarlar bilimsel bir üslup kullanmalıdır. Bunun yanında açık, anlaşılır, ciddi bir dile yer vermelidir. Herhangi bir konuda görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler ve inandırıcı veriler kullanarak anlatırlar. Makaleler giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Dil, edebiyat, sosyoloji gibi bilim ve tıp gibi bilime dayalı birçok konuda ortaya çıkarılabilir.

Türk Edebiyatında Makale

Türk edebiyatında makale türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde ortaya çıkar. İlk makale Şinasi tarafından çıkarılan ve ilk özel gazete olarak kabul edilen Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayımlanan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesidir. Tanzimat dönemi ve daha sonraki dönemlerde yazılan makaleler eleştiri-polemik karışımı ürünlerdir. Bu yüzden günümüz makale türünden uzaktır. Bizde gerçek halini Cumhuriyet döneminde bulmuştur.

YAZMA

Kaynak Taraması

Araştırmaya dayanan metin yazma sürecinin ilk aşaması kütüphane ya da Genel Ağ taramasıdır. Araştırma konusu sınırlandırılır ve kaynak taraması buna göre yapılır. Makale türünde yapılacak araştırmalarda kaynaklar Genel Ağ’dan araştırılarak kaynak taraması yapılır. Buradan araştırma yaparken kaynakların güvenilir olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü internete bu konuda bilgisiz kişiler de yazı ekleyebilir. Bu yüzden kaynakları olan yazılar tercih edilmelidir. Kütüphane araştırması sırasında da kataloglar önceden taranarak ilgili kitaplar listelenir. İlk etapta genel bilgi veren ansiklopedilere ve güncel yayınlara bakılır.

Kaynak Gösterme

kaynaklar ya metin içinde ya da metin sonunda sorgulanır. Alıntılar doğrudan aktarılıyorsa tırnak içinde gösterilir. Bu yöntemde alıntı yapılan ifade sonuna numara yazılır. Sayfa sonunda ana metinden ayrılan bir çizginin altında verilir. Metinde yer alan numara buraya yazılarak kaynağın künyesine yer verilir. Dipnotlar numara sırasına göre devam eder.

SÖZLÜ İLETİŞİM :Münazara

Biçim yönünden açık oturuma benzeyen tartışmadır. Daha çok okullarda kullanılır. Bir tez olumlu ve olumsuz yönleriyle savunulur. Önemli olan doğruyu çıkarmak değil tezi yanlış olsa da en iyi şekilde savunmaktır. Bir tezi iki yönden görme, düşünceyi çürütme vardır. Münazarada iki taraf bulunur ve her ekip bir temsilci seçer. Temsilciler buluşarak münazaranın konusunu, tarihini, nerede yapılacağını, jüri üyelerini kararlaştırır. Buna ek olarak konuşma süreleri belirlenir.

Münazarada Jürinin Görevleri

Puanlama suretiyle münazarayı değerlendirecek jüri tarafsız olmalıdır. Jüri daha önce belirlenen her bir nitelik için 100 puan üzerinden bir değerlendirme yapar. Jüri başkan seçer, konuşmaları ve puanlama türünü başkan münazara ekibine bildirir. Münazara şu noktalara göre değerlendirilir:

  • Münazaradaki konuşmaları
  • Ekiplerin konuya yaklaşımları
  • Konuşmacıların hazırlıkları
  • Konuşma yöntemleri
  • Dinleyicileri etkileyip etkilemedikleri
  • Konuşmacıların anlatım özellikleri
  • İnandırma ve savunma güçleri
  • Jest ve mimikler
  • Diksiyonları
unite-3Sonraki Ünite
Bu ders notu (ünite 4) faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
ÜNİTE 1ÜNİTE 2ÜNİTE 3ÜNİTE 5