Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 ders notları ünite 4

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 4

MÜLAKAT-RÖPORTAJ

MÜLAKAT-RÖPORTAJ

Cumhuriyet Öncesi Dönemde Mülakat

Bir gazetecinin, ünlü ya da uzman bir kişiye yaptığı görüşmeleri aktardığı yazılardır. Mülakat yapılan kişilerin hayatları, çalışmaları, eserlerini ya da istenilen bir konuda sorulu-cevaplı olarak karşılıklı görüşler alınır. Görüşmenin konusu ilgi çekici olması ve toplumsal açıdan önem taşıması gerekir. Mülakat öncesi ön görüşme yapılmalıdır. Telefon ya da mektup ile bu ön görüşme yapılabilir. Burada görüşmenin amacı ve özellikleri belirlenir. Görüşme zamanı ve yeri hakkında bilgi verilir. Görüşmeyi yapan kişi nazik ifadelerle konuya girmelidir. Mülakat soruları önceden hazırlanır. Sorular, olayın ve konunun tüm boyutlarını yansıtmalıdır. Görüşme kayıt altına alınır. Görüşmeye katılan kişi ya da kişilerin duygu ve düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilir. Türk edebiyatında ilk mülakat örneği Ruşen Eşref Ünaydın’ın Diyorlar ki adlı eseridir.

Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj

Türk basınında röportaj türü ilk etapta mülakat niteliğinde gelişir. 1960 yılından sonra bir tür olarak gelişmeye başlar ve gazetelerde yerini alır. Ruşen Eşref Ünaydın, Hikmet Feridun Es, Mustafa Baydar, Falih Rıfkı Atay, Fikret Otyam, Yaşar Kemal, Mete Akyol, Mustafa Ekmekçi gibi sanatçılar basınımızda röportaj türünde başlıca eser veren gazeteci ve edebiyatçılardır. Röportaj ve mülakatlar toplumu aydınlatmak için soru- cevap yönteminin kullanıldığı, bilgi ve belgelere başvurarak araştırma yapılan, gazete ve dergilerde yayımlanan ortak özellikleri bulunan iki türdür.

Mülakat Hazırlama

Mülakat hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı aşamalar bulunur:

  • Görüşme yapılacak kişi belirlenir.
  • Görüşülecek kişiden, buluşmanın yeri ve zamanı hakkında önceden bilgi alınır.
  • Görüşmenin konusu ve amacı, görüşme yapılacak kişiye söylenir.
  • Görüşmeye gidilirken giyim kuşama özen gösterilir.
  • Görüşmeye zamanında gidilir.
  • Görüşmenin konu dışına çıkmasını önlemek için, konuyla ilgili sorular önceden bir kâğıda yazılır.
  • Görüşmede, kişinin sözleri değiştirilmeden yazıya geçirilir. Bunu sağlamak için video, kamera ve ses kayıt cihazı gibi araçlara başvurulabilir.
  • Görüşme, mülakat yapılan kişiye teşekkür edilerek sonuçlandırılır.
  • Mülakat, gerekli düzenlemeler yapılarak yazıya aktarılır.
  • Görüşme sırasında sürekli nazik ifadeler kullanılır.
unite-3
Bu ders notu (ünite 4) faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

10 kişi oy kullandı
ÜNİTE 1ÜNİTE 2ÜNİTE 3