Tarih 1 Dersi ders özeti
Bu özet Theinek.Com tarafından yeni müfredatın çıkmış sorularından hazırlanmıştır.

Türklerin kullandığı ilk takvim 12 Hayvanlı Türk takvimi’dir.

Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını yer zaman göstererek, belgelere dayanarak, tarafsız şekilde neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı Tarih'dir.

Tarihteki tüm takvimlerin ortak noktası Güneş veya ay yılını esas almalarıdır.

Milattan sonra 2018 tarihinin yüzyıl karşılığı = XXI. yüzyıl'dır.

Bir tarihçi resmî belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretlerin verilerini oluşturmak için Heraldik bilim dalından yararlanır.

Malazgirt Meydan Savaşı,
Orta Asya Türk göçleri,
Yazının icadı,
tarihin konusudur.

Anadolu’da Buzul Çağı’nın sona ermesine paralel olarak iklim değerlerinin günümüzdeki koşullarına ulaştığı ve toprakların tarıma elverişli hâle geldiği tarih öncesi çağ Mezolitik Çağ'dır.

Anadolu’da, madeni tanıyan ve kullanan ilk topluluğun yaşadığı merkez Çayönü'dür.

İlk Çağ’da şekil ve sembollerden oluşan çivi yazısını icat eden uygarlık Sümerlerdir.

Sümerler Ziggurat adını verdikleri yapıların en tepesini, gökyüzünü gözetlemek için kullanılmışlardır.
Bu durum Astronominin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Anadolu’nun güney doğusundan Mezopotamya’ya kadar olan bölgenin Bereketli Hilal olarak adlandırılmasının asıl nedeni İnsan yaşamına uygun olmasıdır.

Bir topluluğun iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye göç etmesinin nedeni Coğrafi'dir.

İlk Çağ’larda siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim şekli Oligarşi'dir.

Asurlular : Kral Ticaret Yolu’nu kullanarak Anadolu’da Karum adı verilen ticaret kolonilerini kurmuşlardır.

Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan krallıklar;
Vandal Krallığı
Vizigot Krallığı
Frank Krallığı

Türklerde cinsiyet gözetmeksizin yeri geldiğinde herkesin asker olarak nitelendirilmesi Ordu Millet anlayışıdır.

Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanun Cengiz Han Kanunları'dır.

Avrupalılar, bozkır topluluklarından yeni koşum takımları, demir nallar, üzengi ve atlı hücum süvarilerini Kavimler Göçü sayesinde öğrenmişlerdir.

İslam Devleti’nin adlî, askerî, mali yapılanması Hz. Ömer döneminde gerçekleşmiştir.

Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası İngilterede ilan edilmiştir.

Burjuvalar : Orta Çağ Avrupası’nda şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan zengin tüccar sınıfına verilen isimdir.

Bu özet faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?