Açık Lise Tarih 1 ders notları ünite 3

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 3

SÜRPRİZLERLE DOLU ORTA ÇAĞ

Orta Çağ’daki Başlıca Siyasi Gelişmelere Ait Tarih Şeridi

  • Sasani Devleti’nin yıkılması (651)
  • Vizigot Krallığı’nın sona ermesi (711)
  • İslamiyet’in Hindistan’da yayılmaya başlaması (1000)
  • Katolik- Ortodoks bölünmesi (1054)
  • Moğol İmparatorluğu’nun kurulması (1196)
  • Magna Carta (1215)
  • Moğol İmparatorluğu’nu parçalanması (1227)
  • İngiltere’de parlamenter sisteme geçilmesi (1295)
  • Yüzyıl Savaşları (1337-1453)
  • Veba Salgını(1347-1351)

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar Ve Aralarındaki Farklılıklar

Soy/Hanedana Dayalı Krallıklar

374 yılında Hunlar Volga üzerinden Avrupa’ya ulaştı. Germen kavimler bunun üzerine İtalya’ya saldırdı. Daha sonra da Vizigotlar batıya göç ederken İtalya ve Galya’ya uğradı. Daha sonra İspanya krallığını kurdular. Böylece Kavimler Göçü ile Avrupa’nın bugünkü yapısı oluşmaya başladı. Soya ve hanedana dayalı krallıklar ortaya çıktı.

Kilise ve Papalık

Roma İmparatorluğunun yıkım için çare bulamaması üzerine Hz İsa tarafında haber verilen dünyanın sonunun geldiğine inanmaya başladır. Böylece din ekonomi ve siyasi işlevlerde büyük bir güç haline geldi. Hristiyan alemi Roma İmparatorluğu’na ait tüm alanlar inkar etmeye çabaladı. İznik konsülünün Roma piskoposuna tanıdığı üstünlük 440 yılında papalık makamıyla sonuçlandı. Tüm kilise adına Katolik öğretisini kabul eden Papa 1. Leo Papalık monarşisini kurdu. Papalık kutsal kitabı herkesin kendi anlayışıyla yorumlaması özgürlüğünü reddetti ve dini tekeline aldı. Böylece yeni düzende teokratik güç arttı. Böylece Avrupa’da da melez toplum oluşumu başladı.

Avrupa’da Feodalizm

Avrupa’da İsveçlilerin kendi monarşisini kurmalarıyla Vikingler Britanya’ya saldırdı. Britanya Adası, Kuzey Viking Krallığı ve buranın eski hakime Vessex hanedanınca yönetilmeye başladı. Daha sonra da Fransa’nın da bölünmesiyle Sicilya’da feodal bir devlet kuruldu.

Orta Çağ'da Ekonomik Faaliyetler

Vergi Toplamasında Azalma

Roma İmparatorluğu kentleri, pazarların, değiş tokuş merkezlerinin merkezi olarak uzun mesafeli ticaretin odak noktasıydı. Kentler de kendi arazileri olan özerk bölgelerdi ve vergi aktarımından sorumluydular. Anca az varlıklı kişiler ağır vergi yükünden kurtulmak için isyan etti ve vergi tahsilinde azalma oldu.

İlk Özgür Ve Örgütlü Kentler

Kentlerde zenginlerin başta olduğu sosyal tabakalaşma oldu. Kent tüccarları arasında küçük kent vatanseverliği gelişti. Böylece kentlerde kazanç, iş ahlakı, temizlik ve düzen duygusuna odaklı değerler ortaya çıktı. Kent sakinleri şehirlerine önem verdiler. Daha sonra bununla beraber Avrupa’da kentler kent meclisine sahip oldu ve ilk özgür ve örgütlü kentler kuruldu.

Paranın Feodalizmi Zayıflatması

Avrupa burjuvası güçlenirken feodalite çökmeye başladı. Kentler soylular için ihtiyaç karşılama merkezi oldular. Bu yüzden tüm ihtiyaçlar kentlerde satılmaya başladı. Daha önce tüm ihtiyaçlar feodal sistemde parasız temin edilen ürünler için para temel ihtiyaç oldu. Parasız olan feodaller zayıflamaya başladı. Böylece sistemi zaman içinde zayıfladılar. Nakit ihtiyaçlarını burjuvadan karşılarken giderek daha kötü hale geldiler.

Parlamenter Sisteme Geçiş

Feodalite yıkım sürecine girince derebeylerinin krallarla olan savaşında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Din adamları ve baronlar krallara karşı kazanmak için ittifak kurarak ayaklandı. Böylece çoğulcu siyasal kurumların temeli oldu. İngiltere ticaret ve sanayiye dayalı bir imparatorluk olmaya başladı.

Yeni Toplumsal Sınıflar Ve Sorunlar

Avrupa’da büyük kentlerde esnaf birlikleri örgütlendi. Ancak işçilerin bir teşkilatı yoktu. Bu yüzden işçiler arada şiddete başvuruyordu. Daha sonra işçiler emeğinden başka vasıtası olmayan bir sınıf olarak doğdu. Daha sonra grevler ortaya çıktı. İşsizlik fakirliği ve kötülü getirdi. Böylece kent atmosferi bozuldu. Zengin, özgür ve güvenli büyük kentlerde yeni toplumsal sınıf ve sorunları ortaya çıkardı. Birçok isyan ve gerilim yaşandı.

Orta Çağ Avrupa’sında Hukuk

Roma Hukuku

Roma Hukuku

Kişiler evli olduklarını önceden yaptıkları drahoma adlı sözleşmeyle kilise görevlisi önünde evlenme irade beyanıyla ispat ederler. Çocuğun evlilik sırasında doğumu soyun sıhhati için yeterli olmaz. Babanın doğumdan sonra kendisine gösterilen çocuğu kabule etmesi gerekir. Aksi halde çocuk sahipsiz kalarak evden atılabilir ya da öldürülebilir.

Ceza Hukuk

Bir kişi diğerinin bedenine zarar verirse ya da hırsızlık yaparsa zarar gören kişi zararın telafisini isteyebilir ve tazminat alabilirdi. Tazminat dışında işlenen suça karşı ceza isteme hakkı yoktu. Cezayı talep etme hakkı devlete aitti. Başkalarının sağlığını kötü etkileyen sihir ve büyü, bakasına ait ürünün kötü olması için edilen duaların cezası ölümdü.

unite-2
Bu ders notu (ünite 3) faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

6 kişi oy kullandı
ÜNİTE 1ÜNİTE 2