Tarih 2 Dersi ders özeti
Bu özet Theinek.Com tarafından yeni müfredatın çıkmış sorularından hazırlanmıştır.

Tagar Kültürü : Orta Asya’nın en yeni ve en gelişmiş kültür merkezine denir.

Tarihte Türklerin kurduğu ilk teşkilatlı devlet Asya Hun Devleti'dir.

I. Kök Türk Devleti : Tarihte Türk adını ilk kez resmi devlet adı olarak kullanmışlardır. Bumin Kağan önderliğinde Avarları mağlup ederek 552 yılında kurulmuştur. Mukan Kağan zamanında en parlak dönemini yaşamıştır.

Uygurlar Mani dinini Bögü Kağan'ın hükümdarlığı döneminde kabul etmiştir.

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısını oluşturan unsurlardandır.
Oguş,
Urug,
Boy

İlk Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis Kurultay'dır.

ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlar; Han,
Kağan,
Tanhu

Kuraklık yüzünden kıtlık yaşanması; Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik nedenlerindendir.

İlk düzenli Türk ordusu Mete Han tarafından kurulmuştur.

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda haram aylarda yapılan savaşlara Ficar Savaşları denirdi.

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda bulunan devletler;
Gassaniler
Nebatiler
Tedmürlüler

Hz. Muhammed Dönemi gelişmelerinden bazıları; Uhud Savaşı
Mute Savaşı
Bedir Savaşı

Kudüs Hz. Ömer zamanında fethedilmiştir.

Emevi halifesi Aldülmelik döneminde;
• İlk İslam parası bastırılmıştır.
• Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir.

Emevilerin Avrupa kıtasındaki ilerlemeleri Puvatya Savaşı ile son bulmuştur.

Mısır’da kurulmuş ilk Müslüman Türk devletleri;
Tolunoğulları
İhşîdîler
Eyyubiler

Coğrafya akli ilimlerden biridir.

Karahanlılar: Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devletidir.

Malazgirt Savaşı Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin bütün mali işlerinden sorumlu olan divan Divan-ı İstifa'dır.

Bu özet faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?