Açık Lise Tarih 3 ders notları ünite 3

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 3

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

OSMANLI ASKERİ YAPISI

Kapıkulu Askerleri

Kapıkulu askerleri; kapıkulu piyadeleri ve kapıkulu süvarileri olarak ikiye ayrılır. Piyadeler içinde acemi ocağı, Yeniçeri ocağı, cebeci ocağı ve topçu ocağı gibi sınıflar vardı.

Pençik Kanunu

Rumeli’de alınan yerlerden asker ihtiyacı karşılamak için çıkarılan kanundur. Savaşlarda alınan esirlerin beşte biri vergi karşılığı devletin oldu. Bu gençler kısa bir eğitim sonunda Yeniçeri Ocağı’na alındı. Daha sonra bu gençler Anadolu’da Türk aileleri yanına verilmeye başladı. Küçük yaşlarda ücret karşılığı çiftçilik yaptılar ve Türk İslam kültürünü öğrendiler.

Acemi Ocağı

Birinci Murat zamanında ortaya Gelibolu’da çıktı. Savaşlarda küçük yaşta esir alınan Hristiyan çocuklar Anadolu köylüsünün yanında Türk ve İslam kültürüne göre yetişerek bu ocağa alındı. Acemi ocağı, askeri okul statüsünde faaliyet gösterdi ve kapıkulu ocaklarının asker ihtiyacını karşılardı.

Yeniçeri Ocağı

Padişahın hizmetindeki yaya kuvvetlerdir. Birinci Murat döneminde kurulmuştur. Evlenemezler ve farklı bir meslekle uğraşamazlar.

Cebeci Ocağı

Yeniçerierin muharebede kullanacağı askeri malzemeyi tedarik eden ocaktır. Ocak savaş zamanı gerekli malzemeyi cepheye taşıyarak yeniçerilere dağıtır ve savaş sonunda toplardı.

Topçu Ocağı

Top dökmek, top mermisi yapmak ve top atmak için kurulmuştur. Osmanlı ordusu ilk kez Birinci Kosova Savaşında top kullanıldı. Başında topçubaşı bulunurdu.

Top Arabacıları Ocağı

Osmanlıların ilk devirlerinde kullanılan deve, katır ve beygirleri savaş meydanına taşıyorlardı. Topçuluk gelişince büyük toplar dökülmeye başladı. Böylece topların taşınması için topçu arabacıları ocağı kuruldu.

Kapıkulu Süvarileri

Birinci Murat zamanında sipahi ve silahdar adıyla padişahı savaş meydanında korumakla görevli olan askerlerdir.

Eyalet Askerleri

Osmanlı ilk zamanında eyalet askerleri tımarlı sipahi, azap ve akıncılardan oluşuyordu. Ayrıca eyaletler Osmanlı’ya savaş zamanında asker sağlamakla yükümlüydü.

Tımarlı Sipahiler

Osmanlı’nın en önemli askeri kuvvetlerinden biridir. Toprak tesis edilen toprak sahipleri arazi büyüklüğüne göre asker beslerdi. Bu askerler barış zamanı tarla işi ve güvenlik sağlarken savaş zamanı askerleriyle birlikte orduya katılırdı. Bu askerlere cebelü adı verilirdi.

Azablar

Yaya sınıfından olan bu askerler kalelerde muhafızlık ederdi. Azaplar bekar anlamında olup Anadolu’da bulunan güçlü gençler arasından seçilirdi.

Akıncılar

Osmanlı Devleti’nde hafif süvari kuvvetidir. Tamamen Türklerden oluşan ve sınır hatlarında görev yapan askerlerdi. Düşman ülkelere akın yaparlar ve ordu için keşif hizmetinde bulunurlardı.

TIMAR SİSTEMİ

Osmanlı Devleti askeri ve tarım alanında ihtiyacını karşılamak için bu sistemi uygulamıştır. Böylece vergi ödeyen kişiler toprağı işledi ve düzenli olarak devlete yük olmadan asker ihtiyacı giderilmiştir. Devlet vergisini halktan almadan askeri hizmet karşısında tımarlı sipahiye tesis etmiştir. Bu vergi karşılığında cebelü denen askerlerle tımarlı sipahi savaşa katıldı.

Tımarlar fonksiyonlarına göre has, zeamet ve tımar olarak bölümlere ayrılmıştır. Has, geliri 100.000 akçeden fazla olan topraklardır. Bu topraklar padişaha ait olan topraklardır. Zeamet, geliri 20.000 akçe ile 100.000 akçe arasında olan topraklardır. Bu topraklar devletin üst düzey yöneticilerine aittir. Tımar topraklar ise geliri 20.000 akçeye kadar olan topraklardır. Genellikle tarım ile uğraşan köylü, çiftçi kesime verilmiştir. Osmanlı eyalet sisteminin temelini oluşturmuştur.

unite-2Sonraki Ünite
Bu ders notu (ünite 3) faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
ÜNİTE 1ÜNİTE 2ÜNİTE 4