Açık Lise Tarih 3 ders notları ünite 4

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 4

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

Ahilik Teşkilatı

Ahi Evran, Kayseri merkez olarak şehir şehir gezerek esnafları teşkilatlandırdı. Böylece ahilik bir esnaf teşkilatı olarak ortaya çıktı. Burada ahlak oldukça önemlidir. Fiyatlar bu teşkilat tarafından belirlenir, gerekli denetimler bu teşkilatça yapılır ve herkes esnaf olamazdı.

OSMANLI DEVLET İDARESİ

Divân-ı Hümâyun teşkilatı

Bu kurul kendi içinde ilmiye, kalemiye ve seyfiye olarak üç sınıftan oluşurdu.

İlmiye
  • Kazasker: Şeri ve hukuki işleri yürütürdü. Ayrıca din adamı ataması da yapardı. Müderris ataması da yapardı. Eğitim ve din işlerinden de sorumluydu.
  • Şeyhülislam: Dini konularda doğruluğu tasdik eden kişidir.
Kalemiye
  • Defterdar: Padişahın ve devlet gelirlerinin kaydını tutardı.
  • Nişancı: Padişah adına yazılacak ferman, berat gibi resmi yazışmalarda padişahın tuğrasını çekerdi.
  • Reisülküttap: Dış işlerden sorumlu görevliydi.
Seyfiye
  • Veziriazam: Başvezirdir. Padişahın yerine serdar-ı ekrem olarak ordu komutanı sıfatıyla savaşa gitmiştir. Padişah yokken divana başkanlık eder.
  • Vezirler: Belli alanlardan sorumludurlar.
  • Kaptanı Derya: Donanma komutanıdır.
unite-3
Bu ders notu (ünite 4) faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

6 kişi oy kullandı
ÜNİTE 1ÜNİTE 2ÜNİTE 3