Tarih 4 Dersi ders özeti
Bu özet Theinek.Com tarafından yeni müfredatın çıkmış sorularından hazırlanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin İstanbul’un Fethi için yapmış olduğu hazırlıklar;
Bizans’ın surlarını aşmak amacıyla büyük kuleler yaptırılmıştır.
Kuşatma için şahi adı verilen toplar döktürmüştür.
Kuvvetli bir donanmanın hazırlanması sağlanmıştır.

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethinden sonraki ilk seferini Sırbistana yapmıştır.

Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nde Kırım, Sinop ve Trabzon’un alınması Karadenizde Osmanlı hâkimiyetini güçlendirmiştir.

Memlûk Devleti’ne son veren Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'dir.

Kanuni’nin Fransa’ya kapitülasyonlar vermesinin siyasi nedenleri;
Fransa’yı Avrupa’da oluşması muhtemel Haçlı ittifaklarından koparma

15. yüzyılın sonlarına doğru açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılması, pusulanın geliştirilmesi Coğrafi Keşifler başlamasında etkili olmuştur.

Preveze Deniz Muharebesi ile ilgili; Osmanlı donanmasının başında Barbaros Hayreddin Paşa yer almıştır.
Muharebe sonunda Venedik, Mora ve Dalmaçya kıyılarını Osmanlı Devleti’ne bırakmıştır.
Haçlı donanmasının başına Andrea Doria getirilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde, devletin yıllık bütçesini hazırlamak, hazineyi ilgilendiren konularda hüküm vermekle görevli kişi Defterdar'dır.

Enderun: Osmanlı Devleti’nde amacı merkez ve taşra yönetimi ile orduda görev alacak kişileri yetiştirmektir.

Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nde müsadere sisteminin getirilmesinin nedeni Merkezî yönetimi güçlendirmektir.

Osmanlı Devleti’nde padişahın görev ve sorumlulukları;
Halkın refah ve huzurunu sağlamak

Halka adaletli davranmak

Devleti iç ve dış tehlikelere karşı korumak

Osmanlı Devleti’nde şehzadeler sancaklara vali olarak tayin edildiklerinde yanlarında kendilerine yardımcı olmak için devlet işlerinde bilgili ve tecrübe sahibi hocaları bulunmaktaydı. Bu kişilere Lala denirdi.

Divanıhümayun : Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis denir.

Osmanlı Devleti’nde nüfusun çoğunluğunu oluşturan grup Müslüman Türkler'di.

Osmanlı toprak sisteminde devlet adamlarına hizmetleri karşılığında mülk olarak verilen toprak çeşidi Malikâne denir.

Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli Tarıma dayanmaktadır.

Osmanlı eğlence kültürü içerisinde yer alan bir unsurlar;
Orta oyunu
Karagöz-Hacivat
Meddah

Kapan : Osmanlı Devleti’nde ticareti yapılan malların toptan getirildiği ticaret merkezidir.

Osmanlı’daki vakıfların faaliyet alanları;
Şehirlerin su ihtiyacının karşılanması için su bentleri yapmak
Hayır kurumlarının masraflarını karşılamak
Öğrenciler için yurt yapılmasını sağlamak

Ahilik : Osmanlı’da klasik dönemdeki lonca teşkilatı Türkiye Selçuklu Devleti’nde kurulmuş esnaf teşkilatının devamı niteliğindedir.

Bu özet faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?