GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 2

Temel Dini Bilgiler - 2

*Vahiy - Kelimesinin sözlük anlamı, Gizli konuşma,yazıyla bilgilendirme,işaret etme.
*Nebiler Kitabı - Tevrat'ın bölümlerinden biridir.
*Vefatından hemen önce, tüm vahiyleri kitaplaştırmak, Hz. peygamberin vahiyleri korumaya aldığı tedbirlerden değildir.
*Ey insanlar ifadesi ile başlayan ayetler Kur'an'ın ''Evrenselliğine'' delil oluşturur.
*Kur'dan daki her bir cüzde '' 4 '' tane ''hizb'' vardır.
*Hasan Basri Çantay'a ait Kur an meali vardır.
*Hz. İbrahim - Öncelikle akıl yürütme ve insanları düşünmeye çağırmaktadır.
*Hz.Şit - Adı Kur'an da ''geçmemektedir''.
*Ebu Talip - İslam tarihinde ''hüzün yılı'' olarak bilinen senede vefat etmiştir.
*Hz Muhammed, Mekke'de kurulan panayırlarda tevhid hakkikatini anlatacak kimseler arıyordu.Bu sırada tanıştığı medineli altı kişi onu kendi şehirlerine davet ettiler. islam tarihinde bu görüşmeye ''Akaba görüşmesi'' ismiyle bilinmektedir.
*Kardeşlik Antlaşması - Medine dönemi olaylarındandır.
*Bedir, Savaşında müslüman ve müşriklerin ordularının sayısı, Müslüman (300) Müşrik (100).
*Hz Peygamber, ''Hudeybiye Antlaşması''ndan sonra çevre ve ülke yöneticilerine İslam'a davet mehtubu göndermeye başlamıştır.
*Müslüman kardeşinin arkasından kötü konuşmayı, Peygamberimiz ''münafıklığın'' alametlerinden olduğunu söylemiştir.
*Sui zan - Başkaları hakkında önyergılı bir şekilde olumsuz tahminler de bulunmak.
*Kelam İlminin amacı, Kur'an'ın iman ve bilgi anlayışını öğretmek.

*Hz. İbrahim, kendisine Sahife verilen peygamler arasında yer almaktadır ve 10 ''Sahife'' almıştır.
*Fetanet - Bütün Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları anlamına gelmektedir.
*Fetretü'l vahiy - Hz Muhammed'e ilk vahiy geldikten sonra ''Bir süre kesilmesi''.
*Kur'an -ı Kerim'in en ''Uzun'' suresi ''286'' Ayettir.
*Hizb - Kur'an-ı Kerim'in her beş sayfasından oluşan bölümüne denir.
*Kur'an-ı Kerim'in bölüm bölüm yaklaşık 23 yılda indirilmesi, Kitap haline getirilmesine katkı ''sağlamamıştır''.
*Tertil - Kur'an-ı Kerim'in ''ağır ağır okunmasını'' ifade eden kavram.
*Meal - Kur'an Ayetlerinin, başka bir dile çevrilmesini ifade eden kavram.
*Rivayet Tefsiri - Kur'an Ayetlerinin başka bir dile çevrilmesinin ifade eden kavram.
*Nebi - Kendinden önce gelen peygamberlerin, şeriatını uygulamakla görevli Peygamber.
*Peygamber, kelimesinin sözlük anlamı, Hber getiren'dir.
*Hz. Muhammed'in Taif ziyaretinin asıl sebebi '' İslamı tebliğ etmek''tir.
*Mekkeli müşriklerin, müslümanlara uyguladığı boykot ''3'' sürmüştür.
*l.Akabe biatını gerçekleştirmek, Hz muhammed'in medineye'ye hicretinden sonra gerçekleşen bir olay ''değildir''.
*Uhud, Savaşının sebebi; Müşriklerin bir yıl önce yenildikleri savaşın ''öcünü'' almak istemeleri.
*Bedir - 624 yılında ''300'' kişilik bir Müslüman ordusunun bin kişilik müşrik ordusunu mağlup ettiği savaş.
*Selman-ı farisi - Hendek savaşında ''Hendek kazma'' fikrini ortaya atan sahabi.
*Sünnet - Sözlükte, Yol,adet,hut,karakter ve davranış anlamına gelen kavram.

*İlahi kitapların gönderiliş sırası, Tevrat>Zebur>İncil>Kur'an.
*Zeyd b, sabit, Hz. Ebru Bekir'in emriyle Kur'an ayetlerini iki kapak arasına toplamakla görevlendirilen komisyonun başkanı.
*Kur'an-ı Kerim ''Hz.Osman'' döneminde ''Çoğaltılmıştır''.
*Tertil - Kur'an-ı , Güzel bir şekilde tane,tane okuması.
*Rivayet Tefsiri - Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamberi'in ve sahabilerin açıklamalarına dayanılarak tefsir edilmesi.
*Hz. Lokman - Ayette, Oğulcuğum namazı dosdoğru kıl ve iyiliği emret,kötülüğü yasakla, başına gelen belayı sabret.
*Hz.İsa ''Nemrut'' tarafından ateşe atılmıştır.
*Fetanet - Bütün peygamberlerin üstün bir anlama kabiliyetine sahip olmaları anlamına gelmektedir.
*Hz Muhammed ilk vahiyi ''Hira mağarasında'' 40 yaşında gelmiştir.
*Taif * Hz. Muhammed'in hicretten önce, mesajını ulaştırmak için gittiği ve hoş karşılanmadığı yer.
*Kibir - Kelime olarak büyüklük, büyük olma, kendini başkalarından üstün görme gibi anlamlara gelen islam'ın ''hoş görmediği'' davranış.
*Hadis - Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarını konu edinen bilim dalı.
*Dinin anlaşılmasında hadis ve sünnetin önemini fark ettirmek'' Tasavvus biliminin Amaçlarından biri değildir''.
Bu ders notu faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler