Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 4 ders notları ünite 3

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 3

ANI

Anı (Hatıra)

Tanınmış kişilerin yaşamında olup biten olaylar ilgi çekici şekilde kaleme alan yazı türüdür. Anlatılan olayı yaşamış ya da az çok karışmış kişi tarafından yazılmalıdır. Yani bir kişinin şahsi tarihidir. Anılar tarihin, sanatın ve eleştirinin bir köşesine ışık tuttuğu için belge niteliğindedir. Türk edebiyatında ilk yazılı eser olan Orhun Kitabeleri de bir anı özelliği taşır. Edebiyatımızda anının ilk örneği Babür Şah tarafından yazılan Babürname’dir. Anı türünün özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Yaşamakta olan değil de yaşanmış olaylar anlatılır.
 • İnsan belleğinde iz bırakan olaylara yer verilir.
 • Tarihçilere ışık tutar.
 • Tanınmış, bilim, sanat ve politika insanlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır.
 • Yazar unutulmasını istemediği olayları kalıcı hale getirir.
 • Geçmiş birinci kişi ağzından kişisel yargılarla birlikte ortaya konur.

2 KONU - YAZMA : Anı Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Yazının ana düşüncesi ve yardımcı ögeler belirlenmelidir.
 • Yazınızın konusunu sınırlandırın.
 • Süslü sanatlı bir anlatım yerine açık, sade ve akıcı bir üslubu tercih edin.
 • Duygu ve düşüncelerinizi içtenlikle yansıtın.
 • Kullanacağınız cümleleri oluşturma sırasında anlatımın özelliklerine bağı kalın, anlatım biçimleri ya da düşünceyi geliştirme yollarından hangisini kullanacağınıza karar verin.
 • Yazacağınız metinde bulunmasını istediğiniz ögeleri sınıflayarak belli bir sıraya koyun.
 • Yazma planından yola çıkarak taslak bir metin oluşturun.
 • Oluşturduğunuz taslakta yer alacak cümlelerin tek tür olmak yerinde; basit, birleşik, sıralı, bağlı, eksiltili, devrik, kurallı, isim, fiil, olumlu, olumsuz cümleler kullanın.
 • Oluşturmak istediğiniz farklı türdeki cümleleri bir araya getirerek anlamlı paragraf oluşturunuz.
 • Yazacağınız taslak metni dil ve anlatım bakımından değerlendiriniz.
 • Metne başlık koymayı unutmayınız.
 • Ürettiğiniz ve paylaştığınız metnin hukuki ve ahlaki sorumluluğu sizindir. Bu yüzden metninizde alıntı varsa bunları kaynak bölümünde kesinlikle gösterin.

SÖZLÜ İLETİŞİM : Etkili Konuşmada Bulunması Gerekenler

 • Konuşmanın konusu, amacı, hedef kitlesi ve türü belirlenmelidir.
 • Konuşma metni planlanarak konuşma kartı hazırlanmalıdır.
 • Konuşmada kullanılabilecek görsel ve işitsel araçlar hazırlanmalıdır.
 • Konuşmaya uygun sunu hazırlanmalıdır.
 • Etkili konuşma için birkaç prova yapılmalıdır.
 • Konuşma sırasında boğumlama, vurgulama ve tonlamaya dikkat edilmelidir.
 • Konuşma sırasında gereksiz ses ve kelimelerden uzak durulmalıdır.
 • Konuşmaya etkili bir başlangıç yapılmalıdır.
 • Konuşmayı zenginleştirecek unsurlar devreye sokulmalıdır.
 • Konuşma içinde geçiş ifadeleri kullanılmalıdır.
 • Konuşma etkili şekilde sonlandırılmalıdır.
 • Konuşmada süre verimli kullanılmalıdır.
 • Konuşma sırasında teknolojik araçlar etkili kullanılmalıdır.
unite-2Sonraki Ünite
Bu ders notu (ünite 3) faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
ÜNİTE 1ÜNİTE 2ÜNİTE 4ÜNİTE 5