Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 8 ders notları ünite 2

Bu ders içereği Yeni müfredata uygundur.
Ünite 2

TİYATRO

TİYATRO

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

1950 sonrasında Türk tiyatro yazarları arasında yoğun bir artış ve konularda çeşitlilik vardır. Yazarlar toplumsal sorunları ele alır. Bazı yazarlar bireyden bazıları da olaydan hareketle sorunlara yönelerek sorunların sonucunu nesnel şekilde inceler. Bu dönemdeki çok partili hayat devlet yönetimine ilişkin siyasal sorunları da işler.

1960 yılları ise Türk tiyatrosunun en parlak dönemidir. Bu dönemde tiyatro daha özgür bir ortama girer. Özel tiyatrolar artar ve politik hayattaki canlılık tiyatroya yansır. Seyirci sayısı artar ve akademik düzeyde tiyatro eğitimi yapılır ve tiyatro sanatı bilimsel araştırmaların konusu olur. Bu dönemde tiyatro eleştirisi de gelişir. Buna ek olarak yeni yazarlar yetişir ve yeni türler denenir. Siyasi, ekonomik ve kültürel olarak bir bilinçlenmeyle işçi ve köylü sorunları anlatılır. Osmanlı tarihi, halk kahramanları ve mitolojiden konu alan oyunlar yazılır. Ayrıca siyasi içerikli belgesel oyunlar da yazılmaya başlar.

70’li yıllarda Türk tiyatrosu toplumsal ve siyasi olaylardan zararlı çıkar. Oyunlarda daha önce işlenen konulara ek olarak Kurtuluş Savaşı, işçilerin sorunları ve 12 Mart gibi konular işlenir. Bu dönemde yerli ve yabancı siyasi belgesel oyunlar sergilenir. Ayrıca kabare oyunları, epik oyunlar, köy oyunları, tarihi oyunlar gibi birçok oyun yazılır.

80’li yıllar ise oyun yazarlığı nicelik ve nitelik açısından durgun bir döneme girer. Türk tiyatrosunda daha önceki dönemlerde olan coşkunluk görülmez. Oyun yazarları 12 Eylül sonrası siyasi koşullar yüzünden güncel olaylardan ve toplumsal sorunlardan uzaklaşır. Daha çok eski hikayeler, masallar, Osmanlı kahramanları, ünlü adamların hayat hikayesi ve bireysel konular işlenir.

DİL BİLGİSİ Paragrafta Yapı

Her paragraf bir küçük yazı örneği oluşturur. Bu yüzden giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşur.

Giriş Bölümü

paragrafın konusu ya da ele alınan kişi, olay, durumun açıkça ortaya koyulduğu ilk giriş cümlesidir. Paragrafta anlatılan olayın, düşüncenin sırasına göre önde gelen genel bir düşünce içeren cümleler kullanılır. giriş cümlesinde kendinden önce açıklamaya gerek olacak zamir, bağlaç, edat gibi kelimeler kullanılmaz. Konuyla ilgili örnek ve ayrıntı verilmez.

Gelişme Bölümü

Giriş cümlesinden sonra gelen, ele alınan konun çeşitli yollarla açıklandığı bölümdür. Konuyla ilgili yardımcı düşünce, belge, örnek ve ayrıntılar bulunur. Burada düşünceyi geliştirme yollarına başvurulabilir.

Sonuç Bölümü

Paragrafın bütününden çıkacak kesin yargıyı belirten, giriş cümlesinde verilen düşünceyi kanıtlayan ve açıkça ortaya koyan son cümle olur. Dil ve düşünce bakımından kendinden önce gelen cümlelerle bağlantılıdır. Bu yüzden sonuç cümlesinde demek ki, sonuç olarak gibi bağlayıcı ifadelere yer verilir.

Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Radyo Tiyatrosu

Televizyon yaygın olmadığı zamanlarda insanlar tarafından beğeniyle dinlenen radyo programlarıdır. Edebiyat ve tiyatrodan beslenen radyo tiyatrosu, radyonun imkanları ve sınırları içinde, radyo malzemeleri ile yazılan ve kendine özgü sanatsal bir anlatıma sahip dramatik eserlerdir. Konu açısından bir sınır yoktur. Tek anlatım aracı sestir ve dinlemek için yazılan araçlardır. Bu yüzden kendine özel bir tekniği vardır. Radyo oyunu sadece kulağa hitap ettiği için dinleyenin düş gücüne seslenir ve diyaloglar şeklindedir.

SÖZLÜ İLETİŞİM İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri

İyi bir dinleyici olmak için belli başlı özelliklere sahip olmak gerekir:

  • Dinlediği konuşmanın konu ve ana düşüncesini tespit eder.
  • Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder.
  • Dinlediği konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirler.
  • Dinlediklerini özetler.
  • Dinlediklerini ön bilgileriyle karşılaştırır.
  • Dinlediği konuşmanın tutarlılığını sorgular.
  • Dinlediği konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgular.
Sonraki Ünite
Bu ders notu (ünite 2) faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
ÜNİTE 1ÜNİTE 3ÜNİTE 4