GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Linneaus’nin sınıflandırma sisteminde en geniş sınıflandırma basamağı (en üst basamak) aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cins
 • B) Âlem
 • C) Aile
 • D) Şube
SORU 2

I. Su
II. Enzim
III. Karbonhidrat
Bakterilerin sitoplazmalarında yukarıda verilenlerden hangileri bulunur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Normalde oksijenli ortamda yaşayan, fakat bazen oksijen olmayan ortamda da yaşayabilen bakteriler, oksijene duydukları ihtiyaca göre hangi grupta yer alır?

 • A) Zorunlu aerobik
 • B) Zorunlu anaerobik
 • C) Geçici anaerobik
 • D) Geçici aerobik
SORU 4

Karbondioksit ve suyu kullanarak fotosentezle kendi besinini kendisi üreten bakteriler beslenme şekillerine göre hangi grupta yer alır?

 • A) Parazitler
 • B) Heterotroflar
 • C) Kemoototroflar
 • D) Fotoototroflar
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi protista grubu içinde yer almaz?

 • A) Bakteriler
 • B) Kamçılılar
 • C) Kirpikliler
 • D) Sporlular
SORU 6

Ağaç altlarında ve çayırlarda yetişen, dış görünümü şemsiye şeklinde olan mantarlar aşağıda verilen grupların hangisinde yer alır?

 • A) Küf mantarları
 • B) Maya mantarları
 • C) Ağaç mantarları
 • D) Şapkalı mantarlar
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi damarsız tohumsuz bitkiler grubundandır?

 • A) Algler
 • B) Kara yosunları
 • C) Eğrelti otu
 • D) Ağaç mantarları
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi açık tohumlu bitkilere örnektir?

 • A) Çam
 • B) Meşe
 • C) Eğrelti otu
 • D) Ciğer otları
SORU 9

• Yaprak damarları, genellikle paralel damarlar şeklindedir.
• Kökleri, saçak kök şeklindedir.
• İletim demetleri, gövde içinde dağınık olarak dizilmiştir.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki bitkilerin hangisinde gözlenir?

 • A) Elma
 • B) Kiraz
 • C) Buğday
 • D) Çınar
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi eklem bacaklılar grubunda yer alır?

 • A) Yumuşakçalar
 • B) Örümcekler
 • C) Sölenterler
 • D) Solucanlar
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvan gruplarından değildir?

 • A) Süngerler
 • B) Balıklar
 • C) Kuşlar
 • D) İki yaşamlılar
SORU 12

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi larva dönemlerinde suda, ergin dönemlerinde ise karada yaşar?

 • A) Balıklar
 • B) Sürüngenler
 • C) İki yaşamlılar
 • D) İlkel kordalılar
SORU 13

I. Kapalı dolaşım sistemi görülür.
II. Hem eşeyli hem de eşeysiz üreme birlikte görülür.
Omurgalı hayvanlarla ilgili yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 14

Aşağıdaki canlılardan hangisi sürüngenler grubu içinde incelenmez?

 • A) Solucan
 • B) Yılan
 • C) Timsah
 • D) Kertenkele
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, keseli memeliler grubuna ait bir canlıdır?

 • A) Zorunlu aerobik
 • B) Geyik
 • C) Balina
 • D) Kanguru
SORU 16

Aşağıdaki canlılardan hangisi sularda yaşayan plasentalı memelilere örnektir?

 • A) Timsah
 • B) Balina
 • C) Deniz atı
 • D) Köpek balığı
SORU 17

I. Havada karbondioksit oranının artması
II. Bazı canlı türlerinin insanlar tarafından bilinçsizce avlanması
III. Radyoaktif atıkların okyanuslara bırakılması
Verilenlerden hangileri ekosistemin işleyişini olumsuz etkiler?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

I. Atmosfere bırakılan karbondioksitin % 80’i fosil yakıtlardan gelmektedir.
II. Ormanların tahrip edilmesi ve okyanuslardaki bitkisel planktonların azalması karbondioksit artışına neden olur.
Atmosferdeki karbondioksit oranı ile ilgili olarak yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insanda sebep olduğu davranış bozukluklarındandır?

 • A) Hızlı kalp atışı
 • B) Solunumun hızlanması
 • C) Hoşgörünün azalması
 • D) Yüksek kan basıncı
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliği kaynakları arasında sayılamaz?

 • A) Işıklı reklam panoları
 • B) Gökyüzündeki yıldızlar
 • C) Yol, cadde ve sokak aydınlatmaları
 • D) Evlerden ve binalardan taşan ışıklar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCDADBACBACAADBDCCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?