GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Linneaus’nin sınıflandırma sisteminde en geniş sınıflandırma basamağı (en üst basamak) aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cins
 • Âlem
 • Aile
 • Şube
SORU 2

I. Su
II. Enzim
III. Karbonhidrat
Bakterilerin sitoplazmalarında yukarıda verilenlerden hangileri bulunur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 3

Normalde oksijenli ortamda yaşayan, fakat bazen oksijen olmayan ortamda da yaşayabilen bakteriler, oksijene duydukları ihtiyaca göre hangi grupta yer alır?

 • Zorunlu aerobik
 • Zorunlu anaerobik
 • Geçici anaerobik
 • Geçici aerobik
SORU 4

Karbondioksit ve suyu kullanarak fotosentezle kendi besinini kendisi üreten bakteriler beslenme şekillerine göre hangi grupta yer alır?

 • Parazitler
 • Heterotroflar
 • Kemoototroflar
 • Fotoototroflar
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi protista grubu içinde yer almaz?

 • Bakteriler
 • Kamçılılar
 • Kirpikliler
 • Sporlular
SORU 6

Ağaç altlarında ve çayırlarda yetişen, dış görünümü şemsiye şeklinde olan mantarlar aşağıda verilen grupların hangisinde yer alır?

 • Küf mantarları
 • Maya mantarları
 • Ağaç mantarları
 • Şapkalı mantarlar
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi damarsız tohumsuz bitkiler grubundandır?

 • Algler
 • Kara yosunları
 • Eğrelti otu
 • Ağaç mantarları
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi açık tohumlu bitkilere örnektir?

 • Çam
 • Meşe
 • Eğrelti otu
 • Ciğer otları
SORU 9

• Yaprak damarları, genellikle paralel damarlar şeklindedir.
• Kökleri, saçak kök şeklindedir.
• İletim demetleri, gövde içinde dağınık olarak dizilmiştir.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki bitkilerin hangisinde gözlenir?

 • Elma
 • Kiraz
 • Buğday
 • Çınar
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi eklem bacaklılar grubunda yer alır?

 • Yumuşakçalar
 • Örümcekler
 • Sölenterler
 • Solucanlar
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvan gruplarından değildir?

 • Süngerler
 • Balıklar
 • Kuşlar
 • İki yaşamlılar
SORU 12

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi larva dönemlerinde suda, ergin dönemlerinde ise karada yaşar?

 • Balıklar
 • Sürüngenler
 • İki yaşamlılar
 • İlkel kordalılar
SORU 13

I. Kapalı dolaşım sistemi görülür.
II. Hem eşeyli hem de eşeysiz üreme birlikte görülür.
Omurgalı hayvanlarla ilgili yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

 • Yalnız I doğru
 • Yalnız II doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 14

Aşağıdaki canlılardan hangisi sürüngenler grubu içinde incelenmez?

 • Solucan
 • Yılan
 • Timsah
 • Kertenkele
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, keseli memeliler grubuna ait bir canlıdır?

 • Zorunlu aerobik
 • Geyik
 • Balina
 • Kanguru
SORU 16

Aşağıdaki canlılardan hangisi sularda yaşayan plasentalı memelilere örnektir?

 • Timsah
 • Balina
 • Deniz atı
 • Köpek balığı
SORU 17

I. Havada karbondioksit oranının artması
II. Bazı canlı türlerinin insanlar tarafından bilinçsizce avlanması
III. Radyoaktif atıkların okyanuslara bırakılması
Verilenlerden hangileri ekosistemin işleyişini olumsuz etkiler?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 18

I. Atmosfere bırakılan karbondioksitin % 80’i fosil yakıtlardan gelmektedir.
II. Ormanların tahrip edilmesi ve okyanuslardaki bitkisel planktonların azalması karbondioksit artışına neden olur.
Atmosferdeki karbondioksit oranı ile ilgili olarak yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

 • Yalnız I doğru
 • Yalnız II doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insanda sebep olduğu davranış bozukluklarındandır?

 • Hızlı kalp atışı
 • Solunumun hızlanması
 • Hoşgörünün azalması
 • Yüksek kan basıncı
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliği kaynakları arasında sayılamaz?

 • Işıklı reklam panoları
 • Gökyüzündeki yıldızlar
 • Yol, cadde ve sokak aydınlatmaları
 • Evlerden ve binalardan taşan ışıklar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCDADBACBACAADBDCCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler