GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki canlılardan hangisinde bölünerek üreme görülür?

 • A) Hidra
 • B) Mantar
 • C) Bira mayası
 • D) Paramesyum
SORU 2

Ana bitkinin gövde, dal, yaprak gibi organlarının döllenme olmaksızın gelişerek yeni bitki oluşturması şeklindeki üremeye ne ad verilir?

 • A) Vejetatif üreme
 • B) Tomurcuklanma
 • C) Eşeyli üreme
 • D) Sporlanma
SORU 3

I. Canlı başka bir canlıya gerek duymaz.
II. Bu üremede oluşan yavru hücrelerin genetik yapısı ata ile aynıdır.
Yukarıda eşeysiz üreme ile ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 4

İnsanlarda aşağıda verilenlerden hangisinin hücreleri haploit kromozom taşır?

 • A) Yumurta
 • B) Ovaryum
 • C) Vücut hücreleri
 • D) Sperm ana hücreleri
SORU 5

Basit yapılı bazı hayvanlarda ve bitkilerin çoğunda aynı bireyde hem dişi hem de erkek üreme hücreleri üretilir. Bu tür canlılara ne ad verilir?

 • A) İzogami
 • B) Konjugasyon
 • C) Partenogenez
 • D) Hermafrodit
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi iki evcikli bitkilere örnektir?

 • A) Çam
 • B) Kavak
 • C) Fındık
 • D) Ceviz
SORU 7

I. Hayvanlar
II. Hava
III. Su
Bitkilerdeki tozlaşma olayı yukarıda verilenlerden hangilerinin aracılığıyla gerçekleşir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

Bazı bitkilerde tohum ve dişi organın gelişmesi ile meydana gelen yapıya ne ad verilir?

 • A) Embriyo
 • B) Teka
 • C) Meyve
 • D) Polen
SORU 9

Aşağıdaki canlılardan hangisinde dış döllenme görülür?

 • A) Alabalık
 • B) Köpek balığı
 • C) Kertenkele
 • D) Güvercin
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi insanda dişi üreme sistemini oluşturan organlardan biri değildir?

 • A) Uterus
 • B) Testis
 • C) Ovaryum
 • D) Fallop borusu
SORU 11

Tohumun uygun koşullarda mitoz bölünme ile gelişerek genç bitkiyi oluşturmasına ne ad verilir?

 • A) Çimlenme
 • B) Büyüme
 • C) Döllenme
 • D) Tozlaşma
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi tohumun çimlenmesi için mutlaka gerekli olan koşullardan değildir?

 • A) Uygun nem
 • B) Uygun ışık
 • C) Yeterli oksijen
 • D) Uygun sıcaklık
SORU 13

I. Çenekler toprak altında kalır.
II. Embriyonik gövde doğrudan toprak üzerine çıkarak gelişir.
Yukarıda tek çenekli bitkilerin gelişmesiyle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 14

Birincil bölünür doku bitkilerde aşağıda verilen bölümlerin hangisinde bulunur?

 • A) Çiçek
 • B) Kök ucu
 • C) Kambiyum
 • D) Gövdedeki kabuk
SORU 15

Kuş ve sürüngenlerde embriyonun azotlu boşaltım maddelerini depo eden ve solunumu sağlayan embriyonik örtü hangisidir?

 • A) Koryon
 • B) Allantoyis
 • C) Vitellüs kesesi
 • D) Amniyon kesesi
SORU 16

Aşağıdaki canlılardan hangisinin yumurtalarında kabuk bulunmaz?

 • A) Yılan
 • B) Timsah
 • C) Güvercin
 • D) Kurbağa
SORU 17

I. Koryon
II. Allantoyis
III. Vitellüs kesesi
Yukarıda verilen embriyonik örtülerden hangileri plâsentalı memelilerde körelmiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 18

Embriyonal gelişme esnasında iki veya üç tabakalı embriyonun oluştuğu evreye ne ad verilir?

 • A) Blâstulâ
 • B) Gastrula
 • C) Blâstosöl
 • D) Organogenez
SORU 19

İnsan embriyosunda aşağıdakilerden hangisi endodermden meydana gelir?

 • A) Kalp
 • B) Böbrek
 • C) Beyin
 • D) Akciğer
SORU 20

Memelilerde embriyonun korunmasını, beslenmesini, solunumunu ve boşaltımını sağlayan özel yapıya ne ad verilir?

 • A) Plâsenta
 • B) Gastrula
 • C) Koryon
 • D) Amniyon
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACADBDCABABCBBDCBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?