GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi temel dokudaki hücre tiplerindendir?

 • A) Kollenkima
 • B) Periderm
 • C) Epidermis
 • D) Hidatod
SORU 2

Bitkilerin uzaması durmuş kısımlarında bulunan ve ölü hücrelerden oluşan destek doku hücrelerine ne ad verilir?

 • A) Stoma
 • B) Floem
 • C) Parankima
 • D) Sklerankima
SORU 3

Bitkilerin kökleri aracılığıyla topraktan aldıkları su ve suda çözünen minerallerin toprak üstündeki gövde ve yaprak gibi organlara taşınmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Arkadaş hücreleri
 • B) Odun boruları
 • C) Kalburlu boru hücreleri
 • D) Sklerankima lifleri
SORU 4

I. Tüy
II. Stoma
III. Hidatod
Yukarıdakilerden hangileri epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 5

Odunsu bitkilerin gövde ve dallarında gaz alışverişini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Emergensler
 • B) Lentisel (kovucuk)
 • C) Stoma (gözenek)
 • D) Mantar kambiyumu
SORU 6

Örtü dokuyu oluşturan canlı hücrelere ne ad verilir?

 • A) Periderm
 • B) Epidermis
 • C) Floem
 • D) Ksilem
SORU 7

I. Nektar
II. Reçine
III. Eterik yağ
Yukarıdakilerden hangileri bitki hücreleri tarafından salgılanan maddelerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

Aşağıdaki bitkilerden hangisinin kökleri kazık kök şeklindedir?

 • A) Pırasa
 • B) Lahana
 • C) Buğday
 • D) Mısır
SORU 9

Aşağıdaki bitkilerin hangisinin yapraklarında yaprak sapı bulunmaz?

 • A) Lale
 • B) Bezelye
 • C) Ayçiçeği
 • D) Papatya
SORU 10

Su moleküllerinin odun borularının iç çeperlerine kuvvetle tutunması olayına ne ad verilir?

 • A) Gutasyon
 • B) Terleme
 • C) Adhezyon
 • D) Kohezyon
SORU 11

I. Yaprak
II. Meyve
III. Kök
Bitkilerde sentezlenen organik maddenin hareketi düşünüldüğünde, yukarıda verilen bitki bölümlerinden hangileri havuz hücreler olarak adlandırılır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin büyüyüp gelişmesi için bulunduğu toprakta olması gereken özelliklerden değildir?

 • A) Su ve gaz hareketlerine engel olması
 • B) Yeterli oranda mineral içermesi
 • C) Bitki kökünün gelişmesine elverişli olması
 • D) Yeterli sayı ve türde mikroorganizma içermesi
SORU 13

Eksikliğinde bitkide klorofil oluşumu engellendiği için yapraklarda sararmaya ve beyazımsı renge sebep olan element hangisidir?

 • A) Azot
 • B) Çinko
 • C) Demir
 • D) Magnezyum
SORU 14

Mantarlar ile bitki köklerinin ortak yaşamasıyla oluşan, değişime uğramış köklere ne ad verilir?

 • A) Nodül
 • B) Ksilem
 • C) Kohezyon
 • D) Mikoriza
SORU 15

Bitkilerin kuraklık, su baskını, enfeksiyon gibi streslere yanıt olarak ürettiği aynı zamanda meyve olgunlaşmasını da sağlayan bitkisel hormon hangisidir?

 • A) Oksin
 • B) Etilen
 • C) Sitokinin
 • D) Giberellin
SORU 16

Sarmaşık, asma gibi bitkilerin bir desteğe temas ettiğinde sarılmasını aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

 • A) Kemotropizma
 • B) Geotropizma
 • C) Travmotropizma
 • D) Haptotropizma
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi kısa gün bitkilerindendir?

 • A) Arpa
 • B) Marul
 • C) Patates
 • D) Şeker pancarı
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi kapalı tohumlu bitkilerdendir?

 • A) Çam
 • B) Ardıç
 • C) Kiraz
 • D) Ladin
SORU 19

I. Başçık
II. Sapçık
III. Tepecik
Yukarıdakilerden hangileri tam bir çiçekteki erkek organın kısımlarındandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 20

Aşağıdaki bitkilerden hangisi bileşik meyveye sahiptir?

 • A) Çilek
 • B) Kiraz
 • C) Üzüm
 • D) Şeftali
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBDBBDBACCACDBDCCBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?