GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Bezelyelerle yapmış olduğu deneyler sonucu genetiğin temelini oluşturan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Francis Crick
 • B) Oswald Avery
 • C) Gregor Mendel
 • D) James Watson
SORU 2

Alel genler, biri anadan diğeri babadan gelen homolog kromozomlar üzerinde karşılıklı olarak bulunur. Alel genlerin bulunduğu kromozom bölgelerine ne ad verilir?

 • A) Lokus
 • B) Genotip
 • C) Fenotip
 • D) Dihibrit
SORU 3

Genotipleri Bb olan heterozigot bir ana ve babanın oluşturacağı gametlerin birleşmesiyle oluşabilecek bireylerde, genotipi BB olan bireylerin oranı % kaçtır?

 • A) 25
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100
SORU 4

DdEe genotipine sahip bir bireyden oluşan gametlerde aşağıdaki genotip çeşitlerinden hangisinin oluşması beklenemez?

 • A) DE
 • B) DE
 • C) Ee
 • D) DE
SORU 5

Homozigot A kan gruplu bir anne ile heterozigot B kan gruplu bir babanın doğacak çocuklarında AB kan gruplu bireylerin oranı kaçtır?

 • A) 1/1
 • B) 2/1
 • C) 3/1
 • D) 4/1
SORU 6

Çoğu bitki ve omurgasız hayvanların bazılarında erkek ve dişi cinsiyet organlarının her ikisi de aynı birey üzerinde bulunur. Böyle canlılara ne ad verilir?

 • A) Otozom
 • B) Monohibrid
 • C) Hemofili
 • D) Erselik
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi insanda X kromozomundaki genlerle kalıtılan karakterlerdendir?

 • A) Kulak kıllılığı
 • B) Balık pulluluk
 • C) Yapışık parmaklılık
 • D) Kırmızıyeşil renk körlüğü
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi insanlarda otozomal kromozomlarda ayrılmama sonucu oluşan bir durumdur?

 • A) Süper dişi
 • B) Down sendromu
 • C) Turner sendromu
 • D) Klinefelter sendromu
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi çift halkalı olan pürin grubu organik bazlardandır?

 • A) Urasil
 • B) Timin
 • C) Guanin
 • D) Sitozin
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi bir DNA molekülündeki nükleotit sayısıyla eşit sayıda bulunur?

 • A) Sitozin
 • B) Adenin
 • C) Fosfat grubu
 • D) Riboz şekeri
SORU 11

Hücre çekirdeğinde bulunan DNA üzerindeki genetik şifreye göre mRNA sentezlenmesine ne ad verilir?

 • A) Transkripsiyon
 • B) Translasyon
 • C) Mutasyon
 • D) Kodon
SORU 12

Bir protein sentezine 20 çeşit aminoasit katıldığına göre, bu sentezde en az kaç çeşit tRNA molekülünün görev alması gerekir?

 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
SORU 13

Bir DNA üzerindeki kod AAG ise mRNA üzerindeki kodon aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 • A) AAG
 • B) GGA
 • C) UUC
 • D) UUG
SORU 14

Çevre şartlarından ileri gelen ve sonraki dölleri etkilemeyen, canlının fenotipinde meydana gelen değişikliklere ne denir?

 • A) Mutasyon
 • B) Modifikasyon
 • C) Genetik şifre
 • D) Durdurucu kodonlar 43
SORU 15

I. Tıp
II. Tarım
III. EndüstriGenetik mühendisliği
Yukarıda verilen alanların hangilerinde çalışmalarını sürdürmektedir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Virüsleri etkisiz hale getirmek için hücrelerin salgıladığı protein yapılı savunma maddesine ne denir?

 • A) GDO
 • B) İnterferon
 • C) Nükleotid
 • D) Modifikasyon
SORU 17

Belirli çevresel koşullara sahip ortamda bir arada yaşayan ve birbirleriyle etkileşim halinde olan canlıların oluşturduğu topluluğa ne denir?

 • A) Ekoton
 • B) Komünite
 • C) Kommensalizm
 • D) Ekolojik niş
SORU 18

Bir arada yaşayan iki canlıdan birinin fayda, diğerinin zarar görmesi şeklindeki simbiyotik ilişkiye ne ad verilir?

 • A) Parazitizm
 • B) Mutualizm
 • C) Popülasyon
 • D) Modifikasyon
SORU 19

Baskın türlerin zamanla diğer türlerle yer değiştirmesiyle bir bölgedeki türlerin birbirini izleyerek ortaya çıkması durumuna ne denir?

 • A) Konak
 • B) Simbiyoz
 • C) Süksesyon
 • D) Mutualizm
SORU 20

I. Isı artışı
II. Besin kıtlığı
III. Salgın hastalıklar
Yukarıda verilenlerden hangileri popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan çevre direncini oluşturur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CAACBDDBCCADCBDBBACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?