GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 3 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

ATP molekülünün yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • A) Su
 • B) Riboz
 • C) Adenin
 • D) Fosfat
SORU 2

I.ATP’den ADP oluşabilir.
II.ADP’den ATP oluşabilir.
Yukarıda canlı bir hücredeki ATP reaksiyonu ile ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 3

Aşağıda verilenlerden hangisi ekzotermik reaksiyona örnektir?

 • A) Sinirsel iletim
 • B) Oksijenli solunum
 • C) Aktivasyon enerjisi
 • D) Genetik bilgi aktarımı
SORU 4

I.Glikoz
II.Amonyak
III.Hidrojen sülfür
Kemosentetik ototrof canlılar, organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi, yukarıda verilenlerin hangilerini okside ederek elde ederler?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 5

Ökaryot canlılarda oksijenli solunumun gerçekleştiği organel aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Golgi aygıtı
 • B) Kloroplast
 • C) Ribozom
 • D) Mitokondri
SORU 6

Oksijenli solunumda 1 molekül glikoz sitoplazmada aşağıda verilenlerden hangisine kadar parçalanır?

 • A) Pirüvat
 • B) Sitrik asit
 • C) Sitokroma
 • D) Oksaloasetik asit
SORU 7

Krebs çemberi reaksiyonları, pirüvik asitten 2 C’lu asetil CoA oluşmasıyla başlar. Asetil CoA oluşması ortamda hangi molekülün olduğunu gösterir?

 • A) Glukagon
 • B) Oksijen
 • C) Karbondioksit
 • D) Sitrik asit
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi elektron taşıma sisteminin (ETS) elemanlarından biri değildir?

 • A) Koenzim Q
 • B) Sitokrom C
 • C) Sitokrom a3
 • D) Asetil CoA
SORU 9

Eğer bir çift hidrojene ait elektronlar ETS’ye NAD ile ulaştırılırsa her bir çift hidrojen atomuna karşılık kaç ATP sentezlenir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ve oksijenli solunumun ortak yönlerindendir?

 • A) ATP sentezlenmesi
 • B) Sürekli olması
 • C) Klorofilli hücrelerde gerçekleşmesi
 • D) Hammadde olarak CO2 ve H2O kullanılması
SORU 11

I.Adenin
II.Timin
III.Sitozin
Yukarıdaki organik bazlardan hangileri pirimidin bazları olup, tek halkadan oluşan bir molekül yapısına sahiptir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Verilen nükleotit aşağıdaki moleküllerden hangisinin yapısında bulunur?

 • A) DNA
 • B) RNA
 • C) FAD
 • D) NAD
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi bir canlının gelişmişlik derecesini gösterir?

 • A) Hücrelerinde sitoplazmanın olması
 • B) Hücrelerinin zarla çevrili olması
 • C) Nükleik asitlerin çekirdeğin içinde bulunması
 • D) Yaşaması için gerekli besinlerle beslenmesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın yapısında bulunmaz?

 • A) Fosfat grubu
 • B) Adenin organik bazı
 • C) Guanin organik bazı
 • D) 5 C’lu riboz şekeri
SORU 15

30 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde 10 adenin nükleotit varsa, bu DNA molekülündeki toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?

 • A) 15
 • B) 30
 • C) 35
 • D) 45
SORU 16

DNA’nın kendini eşlemesi olayına ne ad verilir?

 • A) Replikasyon
 • B) Fosforilasyon
 • C) Transkripsiyon
 • D) Translasyon
SORU 17

Bir canlının protein sentezinde görev alan amino asitlerin dizilişi serinserinvalinlösinvalintriptofan şeklinde ise bu protein sentezinde en az kaç çeşit tRNA görev yapar?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 18

DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak tRNA aracılığı ile protein sentezlenmesine ne ad verilir?

 • A) Sentral doğma
 • B) Transkripsiyon
 • C) Replikasyon
 • D) Oksidatif fosforilasyon
SORU 19

Bir DNA’nın tek ipliği üzerindeki nükleotit dizilişi ATGAAT şeklinde ise buna göre tRNA’daki antikodon nükleotidlerinin dizilişi hangisi gibi olur?

 • A) A - T - G - A - A - T
 • B) U - A - C - U - U - A
 • C) T - A - C - T - T - A
 • D) A - U - G - A - A - U
SORU 20

Bir protein sentezinde 60 amino asit reaksiyona girdiğine göre, kaç tane su molekülü oluşmuştur?

 • A) 58
 • B) 59
 • C) 60
 • D) 61
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBCDABDCACBCDCABADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?