GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 4 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

I. Kolay yetiştirilmeleri
II. Kısa zamanda döl vermeleri
III. Hermafrodit olmaları
Mendel’in çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmasının nedeni,yukarıda verilenlerden hangileri olabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Genlerin etkisiyle bireyde ortaya çıkan dış görünüşe ne ad verilir?

 • A) Fenotip
 • B) Genotip
 • C) Alel gen
 • D) Çekinik karakter
SORU 3

I.AA
II.Aa
III.aa
Yukarıdakilerden hangileri homozigot genotipin gösterim şeklidir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 4

Bir özellik için iki farklı alel içeren bireyin fenotipinde etkisi görülmeyen karaktere ne ad verilir?

 • A) Gen
 • B) Fenotip
 • C) Çekinik karakter
 • D) Baskın karakter
SORU 5

Bir karakter bakımından melez bireylerin çaprazlanması sonucu oluşan genotip çeşidi kaçtır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 6

İnsanlarda kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır. Buna göre heterozigot kahverengi gözlü bir kadınla, heterozigot kahverengi gözlü bir erkeğin doğacak çocuklarının göz rengi bakımından fenotip çeşidi kaçtır?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
SORU 7

AB kan grubuna sahip bir kadınla, heterozigot A kan grubuna sahip bir erkeğin çocuklarında aşağıda genotipleri verilen kan gruplarından hangisi görülmez?

 • A) AA
 • B) BB
 • C) AB
 • D) BO
SORU 8

Aslanağzı bitkisinde kırmızı çiçek rengi geni, beyaz çiçek rengi genine eksik baskındır. Çiçek rengi bakımından heterozigot bitki ile beyaz çiçekli bitkinin çaprazlanması sonucu oluşacak bireylerin pembe çiçekli olma oranı % kaçtır?

 • A) 25
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100
SORU 9

İnsanlarda cinsiyeti veya eşeyi belirleyen kromozomlara ne denir?

 • A) Genotip
 • B) Fenotip
 • C) Otozom
 • D) Gonozom
SORU 10

Vücut hücrelerinde 2n=8 kromozom olan sirke sineği dişisinin, yumurta ana hücrelerinin mayoz geçirmesi sonucu oluşan yumurta hücrelerindeki kromozom dağılımı hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) (3+x) (3+x)
 • B) (4+x) (4+x)
 • C) (3+x) (3+y)
 • D) (4+x) (4+y)
SORU 11

İnsanlarda hemofili geni X kromozomu üzerinde taşınıp çekinik özellik gösterdiğine göre, hemofili hastalığı bakımından taşıyıcı bir dişinin genotipi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) XH XH
 • B) XH XH
 • C) XH XH
 • D) XH Y
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi mutasyon oluşumuna etki eden çevresel koşullardan değildir?

 • A) pH
 • B) Gen
 • C) Sıcaklık
 • D) Radyasyon
SORU 13

• Baskın genlerle taşınan bir hastalıktır.
• Bu hastalığa yakalanan kişiler cüce olup, kol ve bacaklar oldukça kısadır. Kaslar ise zayıftır.
• Sinir sistemini etkiler.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kalıtsal hastalığın adı nedir?

 • A) Hemofili
 • B) Fenilketonüri
 • C) Huntington hastalığı
 • D) Orak hücreli anemi
SORU 14

Bir insanın hangi hücrelerindeki DNA’da meydana gelen değişiklik, kalıtsal olarak dölden döle aktarılabilir?

 • A) Üreme
 • B) Kan
 • C) Sinir
 • D) Kemik
SORU 15

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi, HardyWeinberg kuralına göre baskın ve çekinik genin frekans toplamını doğru ifade eder?

 • A) p+q = 1
 • B) 2pq = 1
 • C) p2+2pq = 1
 • D) q2+2pq = 1
SORU 16

I. Hemofili
II. Renk körlüğü
III. Tavşan dudaklılık
Yukarıda verilen kalıtsal hastalıklardan hangilerinin frekansı akraba evliliği durumunda artabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Bir popülasyonun diğer popülasyonlarla genetik alışverişinin kesilmesine ne denir?

 • A) Göç
 • B) Mutasyon
 • C) İzolasyon
 • D) Eş seçimi
SORU 18

RekombinantDNA teknolojisi yönteminde, genlerin kesilerek ayrılmasını sağlayan, protein yapısındaki maddelere ne ad verilir?

 • A) DNA
 • B) Vektör
 • C) Restriksiyon enzimi
 • D) Transgenik canlı
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi gen klonlamasında vektör olarak kullanılır?

 • A) DNA
 • B) RNA
 • C) Enzim
 • D) Virüs
SORU 20

Çok ince uçlu iğneye sahip enjektör ile hücre zarı geçilerek, doğrudan hücre çekirdeğine rekombinant DNA enjekte edilmesi yöntemine ne denir?

 • A) Biyolistik
 • B) İzolasyon
 • C) Mikroenjeksiyon
 • D) Elektroporasyon
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCCABBDABBCAADCCDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?