GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

• Alman İngiliz rekabeti
• İtalya’nın, Akdeniz çevresini ele geçirmek istemesi
• Japonya’nın, Uzakdoğu’daki Alman sömürgelerine göz dikmesi
• Almanya ve İtalya’nın siyasi birliğini kurmasıyla Avrupa’da güçler dengesinin bozulması
Verilenler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin nedenleri arasındadır?

 • A) Kore Savaşı
 • B) I. Dünya Savaşı
 • C) II. Dünya Savaşı
 • D) Trablusgarp Savaşı
SORU 2

“Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa devletlerinin Amerika kıtasında yeniden sömürgecilik hareketlerine girişmelerine ve kendi sistemlerini kıtanın herhangi bir yerinde uygulamak için yapacakları girişimlere izin veremez.” kararı, aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?

 • A) Monroe Doktrini’nde
 • B) Sevr Antlaşması’nda
 • C) Truman Doktrini’nde
 • D) Wilson Prensipleri’nde
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalarda yer alan ortak yaptırımlardan biri değildir?

 • A) Tazminatlar
 • B) Azınlık hakları
 • C) Asker sayısının azaltılması
 • D) Zorunlu askerliğin kaldırılması
SORU 4

Ölümünden sonra Rus Ortodoks Kilisesi tarafından aziz ilan edilen Rusya İmparatorluğu’nun son çarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) IV. İvan
 • B) III. Petro
 • C) III. Aleksandr
 • D) II. Nikolay
SORU 5

Rusya’daki Türklerin, Rusların uyguladığı baskıyı dünya kamuoyuna duyurmak için 20 . yüzyılın ilk çeyreğinde kurdukları cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kırım Talebe Cemiyeti
 • B) Trakya Paşaeli Cemiyeti
 • C) Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti
 • D) Rusya Müslüman Türk Kavimlerinin Haklarını Koruma Cemiyeti
SORU 6

San Remo Konferansı’nda Fransa’nın payına düşen bölge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Irak
 • B) Mısır
 • C) Suriye ve Lübnan
 • D) Hicaz, Ürdün ve Filistin
SORU 7

Aşağıdaki kanallardan hangisinin açılması, İngiltere’nin Uzak Doğu sömürgelerine ulaşmasını kolaylaştırmıştır?

 • A) Kiel Kanalı
 • B) Süveyş Kanalı
 • C) Panama Kanalı
 • D) GentTerneuzen Kanalı
SORU 8

Atatürk Döneminde yerli malı kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin ilk başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kazım Özalp
 • B) Şükrü Ataman
 • C) Ahmet Baydar
 • D) Mehmet Hulusi Yazgan
SORU 9

1921 yılında “Tüberküloz”a karşı ilk etkili silah olan BCG aşısını bulan bilim adamlarının isimleri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Albert Calmette Camille Guérin
 • B) Alexander Fleming Louis Joblot
 • C) Albert Calmette Edwin Klebs
 • D) Camille Guérin Louis Pasteur
SORU 10

II. Dünya Savaşı’nda Almanlar, aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal edememişlerdir?

 • A) Fransa
 • B) Polonya
 • C) İngiltere
 • D) Danimarka
SORU 11

İtalya, II. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Kuzey Afrika’da, aşağıdaki hangi ülke ile savaşmıştır?

 • A) Sovyet Rusya
 • B) İngiltere
 • C) Almanya
 • D) Norveç
SORU 12

“Normandiya Çıkartması, İkinci Dünya Savaşı’nda müttefik devletlerin 5 Haziran 1944’te, _________ Normandiya kıyılarında düzenledikleri bir çıkartma harekâtıdır.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Sibirya’nın
 • B) Japonya’nın
 • C) Kuzey Fransa’daki
 • D) Kuzey Avustralya’daki
SORU 13

19 - 30 Ekim 1943 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Cordell Hull, İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Anthony Eden ve Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Vyacheslav Molotov arasında gerçekleşen konferans, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kahire Konferansı
 • B) Tahran Konferansı
 • C) Quabec Konferansı
 • D) Moskova Konferansı
SORU 14

11 Kasım 1942 tarih ve 4305 sayılı kanunla çıkarılan ve dönemin hükûmetinin de “olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek kârlılığı vergilemek” amacıyla yaptıklarını belirttiği servet vergisinin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Varlık Vergisi
 • B) İhtisab Resmi
 • C) Derbent Resmi
 • D) Umumi İstihlâk Vergisi
SORU 15

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB’nin, Boğazlarla ilgili isteklerde bulunması, Türkiye’yi dış politikada, aşağıdaki devletlerden hangisine yakınlaştırmıştır?

 • A) ABD
 • B) Almanya
 • C) Yunanistan
 • D) Yugoslavya
SORU 16

SSCB, komünist rejimi benimseyen devletlerle, aşağıdaki ittifaklardan hangisini kurmuştur?

 • A) Bağlantısızlar
 • B) Varşova Paktı
 • C) Balkan Antantı
 • D) Milletler Cemiyeti
SORU 17

Amerikalı bilim insanları tarafından yapılan ilk bilgisayarın adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ENIAC
 • B) AUSTIN
 • C) SPUTNİK
 • D) MUSTANG
SORU 18

• Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şiir ekolüne bağlı olan şair ve yazarlar topluluğudur.
• Topluluk, ilk şiirlerini “Çınaraltı” dergisinde, Garip akımına karşı bir duruş sergileyerek yayınlamıştır.
• Akımın ortak ilkeleri arasında; sanatçı bağımsızlığı, yaşayan dil ve millî sanat vardır.
• Bu edebiyat grubunun önde gelen şair ve yazarları içerisinde; Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer, Munis Faik Ozansoy, Yavuz Bülent Bakiler, Arif Nihat Asya, Tarık Buğra, Mehmet Kaplan, Cemil Meriç, Sabahattin Engin, Sevinç Çokum, Yusuf Mardin, Ömer Atilla, Hilmi Ziya Ülken, Talat Sait Halman, Coşkun Ertepınar, İbrahim Minnetoğlu, Ayla Oral, Bahattin Karakoç sayılabilir.
Hakkında bilgi verilen edebiyat grubu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yedi Meşaleciler
 • B) İkinci Yeniler
 • C) Hisarcılar
 • D) Garipçiler 42
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisiyle; Türk lirasının değeri % 50 düşürülerek (1$ =280 kuruş) ithalat kolaylaştırılmış, bankaların altın satın almalarına izin verilmiş ve “Devletçi” ekonomiden “Liberal Serbest Pazar” ekonomisine geçiş yapılmıştır?

 • A) Marshall Planı
 • B) 1929 Büyük Buhran
 • C) 7 Eylül 1947 Kararları
 • D) 24 Ocak 1980 Kararları
SORU 20

Bilim dünyası, DNA’nın yapısını hangi yıl çözmüştür?

 • A) 1881
 • B) 1914
 • C) 1939
 • D) 1953
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABDDCBAACBCDAABACCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?