GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Süleyman Demirel’in, 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı’na getirdiği Turgut Özal tarafından hazırlanan ve literatüre “24 Ocak Kararları” adıyla geçen ekonomik program, hangi yıl kamuoyuna açıklanmıştır?

 • A) 1980
 • B) 1982
 • C) 1984
 • D) 1989
SORU 2

Mısır’da, 1952 yılında iktidara gelen ve 1956 yılında da Mısır’ın ikinci cumhurbaşkanı olan Cemal Abdülnasır’ın Süveyş Kanalı’nı millîleştirmesi, aşağıdaki savaşlardan hangisinin nedenlerinden birini oluşturur?

 • A) 1948 Arap İsrail Savaşı
 • B) 1956 Mısır İsrail Savaşı
 • C) Yom Kippur Savaşı
 • D) Altı Gün Savaşı
SORU 3

Aşağıdaki devletlerden hangisinin, Küba’daki Castro yönetimini yıkmak amacıyla muhalifleri desteklemesi, Küba’yı SSCB’ye yaklaştırmıştır?

 • A) Çin
 • B) Fransa
 • C) Japonya
 • D) Amerika Birleşik Devletleri
SORU 4

ASALA Terör Örgütü, kimler tarafından kurulmuştur?

 • A) Rumlar
 • B) Ruslar
 • C) Ermeniler
 • D) İngilizler
SORU 5

Tarihte, aşağıdaki hangi iki ülke arasında siyasi bir sorun yaşanmamıştır?

 • A) Türkiye Yunanistan
 • B) Hindistan Pakistan
 • C) Türkiye Afganistan
 • D) Azerbaycan Ermenistan
SORU 6

Fransızca bir kısaltma olan FIBA’nın Türkçe karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uluslararası Basketbol Federasyonu
 • B) Uluslararası Hentbol Federasyonu
 • C) Uluslararası Yüzme Federasyonu
 • D) Uluslararası Futbol Federasyonu
SORU 7

I. Kudüs’e hâkim olma
II. Filistinlileri göçe zorlama
III. Filistin toprakları üzerinde Yahudi yerleşim yerleri kurma
İsrail’in,
Yukarıdaki uygulamaları ve izlediği politikalarından hangileri, bölge ülkelerinin ve Arap dünyasının tepkilerine neden olmaktadır?

 • A) Çevre sorunlarını
 • B) Yalnız III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

Çinhindi olarak (KamboçyaLaosVietnam) bilinen topraklar, 19 . yüzyılda aşağıdaki ülkelerden hangisinin sömürgesi altında idi?

 • A) İspanya
 • B) Fransa
 • C) Japonya
 • D) Sovyet Rusya
SORU 9

“İlk olarak 25 Mart 1957 tarihinde, İtalya’nın Roma kentinde Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya arasında imzalanan Roma Antlaşması’yla ve __________ adıyla kurulmuştur.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Avrupa Birliği
 • B) Şanghay Beşlisi
 • C) Avrupa Ekonomik Topluluğu
 • D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
SORU 10

Hangi yılın 24 Aralık günü, tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen ve Rum çetelerinin Türk köylerini basarak 24 Türk’ü şehit etmeleri üzerine Türk savaş uçakları, Lefkoşa üzerinde ilk uyarı uçuşunu yapmıştır?

 • A) 1963
 • B) 1964
 • C) 1974
 • D) 1981
SORU 11

Aşağıdaki hangi konferansa katılan ülkeler, farklı siyasal anlayışlara sahip olsalar da “Barış İçinde Bir Arada Yaşama” ilkesi üzerinde anlaşmışlardır?

 • A) Londra Konferansı
 • B) Bandung Konferansı
 • C) Potsdam Konferansı
 • D) Paris Barış Konferansı
SORU 12

İki Alman devletinin birleşmesinin siyasi ve toplumsal koşullarını belirleyen antlaşma şartlarını hazırlayan dönemin Batı Almanya başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gerhard Schröder
 • B) Helmut Schmidt
 • C) Helmut Kohl
 • D) Willy Brandt
SORU 13

NATO’ya üye olmak isteyen, aşağıdaki ülkelerden hangisinin üyelik başvurusu, Yunanistan tarafından veto edilmiştir?

 • A) Karadağ,
 • B) Gürcistan
 • C) Makedonya
 • D) Bosna Hersek
SORU 14

Aşağıdaki tarih aralıklarından hangisi, Türk siyasi tarihine “12 Eylül Dönemi” olarak geçmiştir?

 • A) 12 Eylül 1980 – 24 Kasım 1981
 • B) 12 Mart 1971 – 24 Kasım 1983
 • C) 27 Mayıs 1960 – 12 Eylül 1980
 • D) 12 Eylül 1980 – 24 Kasım 1983
SORU 15

Türkiye’de ilk renkli televizyon, aşağıdaki tarihlerin hangisinde yayın hayatına başlamıştır?

 • A) 1984
 • B) 1983
 • C) 1979
 • D) 1971
SORU 16

• 1991 2006 yılları arasındaki 15 yıl boyunca, Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştur.
• 22 Ekim 1993 tarihinde kendisini “Türkmenbaşı” ilan etmiş ve bu tanımı bir çeşit soyadı gibi kullanmıştır.
• Türkmen dilinin resmî dil olmasını sağlamış, “Türkmen’in Yolu”, “Türkmen Halkının Tarihi”, “Türkmen Devletçiliği” ve “Türkmen’in Manevi Dünyası” adlı 5 bölümden oluşan “Ruhname” adlı bir kitap yazmıştır.
Hakkında bilgi verilen devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Almazbek Atambayev
 • B) Saparmurad Niyazov
 • C) Kurmanbek Bakiyev
 • D) İslam Kerimov
SORU 17

Turgut Özal’ın, 17 Nisan 1993 tarihinde ölümü sonrasında cumhurbaşkanlığa seçilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kenan Evren
 • B) Abdullah Gül
 • C) Süleyman Demirel
 • D) Ahmet Necdet Sezer
SORU 18

Türkiye’de gerçekleşen, aşağıdaki hangi olay karşısında dönemin maliye bakanı, “Vatandaş üç beş kuruş fazla kazanmak için kumar oynamıştır.” şeklinde açıklama yapmıştır?

 • A) 80 İhtilalinin meydana gelmesi
 • B) II. Dünya Savaşı’nın çıkması
 • C) 24 Ocak Kararları
 • D) Banker skandalı
SORU 19

Türkiye’de, aşağıdaki sorunlardan hangisinin yaşanması, askerî harcamaların artmasında etkili olmuştur?

 • A) Terör
 • B) Çevre
 • C) İşsizlik
 • D) Doğal afetler
SORU 20

Yugoslavya’nın dağılması son-rasında ortaya çıkan devletlerle ilgili yukarıda verilen dilsiz haritada, numaralandırılarak boş bırakılan bölgelerin hangi devlete ait olduğu bilgisi, aşa-ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I -- > II -- > III

 • A) Makedonya -- > Hırvatistan -- > Kosava
 • B) Slovenya -- > Hırvatistan -- > Karadağ
 • C) Sırbistan -- > Karadağ -- > Voyvodina
 • D) Karadağ -- > Kosava -- > Sırbistan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDCCADBCABCCDABCDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?