GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Yağış, nem ve sıcaklık doğal sistemlerde coğrafyanın hangi alt dalı tarafından incelenir?

 • A) Hidrografya
 • B) Biyocoğrafya
 • C) Klimatoloji
 • D) Jeomorfoloji
SORU 2

Türkiye Fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini göremez?

 • A) Türkiye’deki dağları
 • B) Türkiye’deki akarsuları
 • C) Türkiye’deki ova ve platoları
 • D) Türkiye’deki otomobil fabrikaları3 ve
SORU 3

3 ve 4. soruları yukarıda verilen haritaya göre cevaplayınız.

Türkiye’nin en kuzey ile en güney ucu arasındaki mesafe kaç km’dir?

 • A) 66
 • B) 666
 • C) 777
 • D) 2109
SORU 4

Bilecik ilinde yerel saat 14:20 iken aynı anda Kahramanmaraş’ta yerel saat kaçtır?

 • A) 13:52
 • B) 13:56
 • C) 14:44
 • D) 14:48
SORU 5

Haritalarda yüzey şekillerinin gösterilmesi yöntemleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kabartma yapımı güç ve maliyeti yüksek olan yöntemdir.
 • B) Tarama yönteminde düz olan yerlerde tarama yapılmaz.
 • C) Gölgelendirme yöntemin de eğim arttıkça gölge koyuluğu artar.
 • D) Renklendirme yönteminde ova gibi düzlükler yeşille gösterilir.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi 21 Aralıkta yaşanan bir durumdur?

 • A) Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açı ile düşer
 • B) Kuzey Yarım Küre’de yaz gündönümü (SOLSTİSİ) dür.
 • C) Kuzey Yarım Küre’de en kısa gece yaşanır.
 • D) Aydınlanma çemberi kutup noktasından geçer.
SORU 7

Atmosferde miktarı en fazla olan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ozon
 • B) Azot
 • C) Metan
 • D) Oksijen
SORU 8

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir?

 • A) Sabahtan başlayan yağmur her yeri göle çevirdi.
 • B) Bugün gökyüzü pırıl pırıl çok açık.
 • C) Yazları bizim köye tek damla yağış düşmez.
 • D) Ani bastıran sis İstanbul’da deniz ulaşımını aksattı.
SORU 9

Güneş ışınlarının gün içinde (sabahöğleakşam) farklı açılarla yeryüzüne gelerek sıcaklık değişmelerine neden olmasında rol oynayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bakı etkisi
 • B) Basınç merkezlerinin etkisi
 • C) Dünya’nın yörüngesinin etkisi
 • D) Dünya’nın günlük hareketinin etkisi
SORU 10

Türkiye’de sıcaklık dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) Deniz akıntılarının
 • B) Yükselti değerinin
 • C) Dağların uzanışının
 • D) Çevresindeki denizlerin
SORU 11

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yıllık ortalama sıcaklık değeri daha yüksektir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 12

Yaz musonlarının kıyılara bol yağış bırakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Devirli rüzgarlardan olması
 • B) Okyanusların üzerinden geçmesi
 • C) Asya’nın yüksek dağlarına çarpması
 • D) Karaların denizlere göre daha çabuk ısınması
SORU 13

Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde buharlaşma ve nem diğerlerine göre azdır?

 • A) Kutup
 • B) Okyanusal
 • C) Karasal
 • D) Muson
SORU 14

• Avustralya’nın güney batısı, Kap bölgesi ve Kaliforniya çevresi görüldüğü yerlerden bazılarıdır.
• En sıcak ay ortalaması 28-30 ºC, en soğuk ay ortalaması 10 ºC kadardır.
• Yıllık yağış miktarı 600-1000 mm arasındadır.
• Kar yağışı ve don olayları çok ender yaşanır.
Yukarıda bazı özellikleri sıralanan iklim tipinin adı nedir?

 • A) Çöl iklimi
 • B) Muson iklimi
 • C) Akdeniz iklimi
 • D) Okyanusal iklim 13
SORU 15

Kara üzerinden bulunulan noktadan aşağıya doğru dikey inildiğinde sırasıyla karşılaşılacak olan ilk üç katman aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) Sial → Sima→ Manto
 • B) Sima → Sial → Manto
 • C) Manto → İç çekirdek → Sima
 • D) Dış Çekirdek → Manto → Sima
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Mezozoik’de gerçekleşen olaylardan biridir?

 • A) Taş kömürü yatakları oluşmuştur.
 • B) Kıtalar günümüzdeki son şeklini almıştır.
 • C) Kabuklu deniz hayvanları, dev sürüngenler ve dinozorlar yaşamıştır.
 • D) Linyit, petrol ve tuz yatakları oluşmuştur.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerden biri değildir?

 • A) Epirojenez
 • B) Volkanizma
 • C) Orojenez
 • D) Erozyon
SORU 18

Yukarıdaki şekilde verilen vadi tipinin adı nedir?

 • A) Boğaz
 • B) Çentik
 • C) Menderes
 • D) Geniş tabanlı vadi
SORU 19

I. Mantar kaya
II. Yontukdüz
III. Delta ovası
IV. Kanyon Vadi
V. Çavlan
Yukarıda verilenlerden hangileri akarsu aşındırması şekilleridir?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) I, II ve IV
 • D) II, IV ve V
SORU 20

Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisi buzul aşındırmasına bağlı olarak oluşmuştur?

 • A) Ria
 • B) Fiyortlu
 • C) Dalmaçya
 • D) Haliçli
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBDDABCDABBACACDADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?