Coğrafya 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yağış, nem ve sıcaklık doğal sistemlerde coğrafyanın hangi alt dalı tarafından incelenir?

 • Hidrografya
 • Biyocoğrafya
 • Klimatoloji
 • Jeomorfoloji
Soru 2

Türkiye Fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini göremez?

 • Türkiye’deki dağları
 • Türkiye’deki akarsuları
 • Türkiye’deki ova ve platoları
 • Türkiye’deki otomobil fabrikaları3 ve
Soru 3

3 ve 4. soruları yukarıda verilen haritaya göre cevaplayınız.

Türkiye’nin en kuzey ile en güney ucu arasındaki mesafe kaç km’dir?

 • 66
 • 666
 • 777
 • 2109
Soru 4

Bilecik ilinde yerel saat 14:20 iken aynı anda Kahramanmaraş’ta yerel saat kaçtır?

 • 13:52
 • 13:56
 • 14:44
 • 14:48
Soru 5

Haritalarda yüzey şekillerinin gösterilmesi yöntemleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kabartma yapımı güç ve maliyeti yüksek olan yöntemdir.
 • Tarama yönteminde düz olan yerlerde tarama yapılmaz.
 • Gölgelendirme yöntemin de eğim arttıkça gölge koyuluğu artar.
 • Renklendirme yönteminde ova gibi düzlükler yeşille gösterilir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 21 Aralıkta yaşanan bir durumdur?

 • Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açı ile düşer
 • Kuzey Yarım Küre’de yaz gündönümü (SOLSTİSİ) dür.
 • Kuzey Yarım Küre’de en kısa gece yaşanır.
 • Aydınlanma çemberi kutup noktasından geçer.
Soru 7

Atmosferde miktarı en fazla olan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ozon
 • Azot
 • Metan
 • Oksijen
Soru 8

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir?

 • Sabahtan başlayan yağmur her yeri göle çevirdi.
 • Bugün gökyüzü pırıl pırıl çok açık.
 • Yazları bizim köye tek damla yağış düşmez.
 • Ani bastıran sis İstanbul’da deniz ulaşımını aksattı.
Soru 9

Güneş ışınlarının gün içinde (sabahöğleakşam) farklı açılarla yeryüzüne gelerek sıcaklık değişmelerine neden olmasında rol oynayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bakı etkisi
 • Basınç merkezlerinin etkisi
 • Dünya’nın yörüngesinin etkisi
 • Dünya’nın günlük hareketinin etkisi
Soru 10

Türkiye’de sıcaklık dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Deniz akıntılarının
 • Yükselti değerinin
 • Dağların uzanışının
 • Çevresindeki denizlerin
Soru 11

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yıllık ortalama sıcaklık değeri daha yüksektir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 12

Yaz musonlarının kıyılara bol yağış bırakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Devirli rüzgarlardan olması
 • Okyanusların üzerinden geçmesi
 • Asya’nın yüksek dağlarına çarpması
 • Karaların denizlere göre daha çabuk ısınması
Soru 13

Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde buharlaşma ve nem diğerlerine göre azdır?

 • Kutup
 • Okyanusal
 • Karasal
 • Muson
REKLAM
Soru 14

• Avustralya’nın güney batısı, Kap bölgesi ve Kaliforniya çevresi görüldüğü yerlerden bazılarıdır.
• En sıcak ay ortalaması 28-30 ºC, en soğuk ay ortalaması 10 ºC kadardır.
• Yıllık yağış miktarı 600-1000 mm arasındadır.
• Kar yağışı ve don olayları çok ender yaşanır.
Yukarıda bazı özellikleri sıralanan iklim tipinin adı nedir?

 • Çöl iklimi
 • Muson iklimi
 • Akdeniz iklimi
 • Okyanusal iklim 13
Soru 15

Kara üzerinden bulunulan noktadan aşağıya doğru dikey inildiğinde sırasıyla karşılaşılacak olan ilk üç katman aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Sial → Sima→ Manto
 • Sima → Sial → Manto
 • Manto → İç çekirdek → Sima
 • Dış Çekirdek → Manto → Sima
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Mezozoik’de gerçekleşen olaylardan biridir?

 • Taş kömürü yatakları oluşmuştur.
 • Kıtalar günümüzdeki son şeklini almıştır.
 • Kabuklu deniz hayvanları, dev sürüngenler ve dinozorlar yaşamıştır.
 • Linyit, petrol ve tuz yatakları oluşmuştur.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerden biri değildir?

 • Epirojenez
 • Volkanizma
 • Orojenez
 • Erozyon
Soru 18

Yukarıdaki şekilde verilen vadi tipinin adı nedir?

 • Boğaz
 • Çentik
 • Menderes
 • Geniş tabanlı vadi
Soru 19

I. Mantar kaya
II. Yontukdüz
III. Delta ovası
IV. Kanyon Vadi
V. Çavlan
Yukarıda verilenlerden hangileri akarsu aşındırması şekilleridir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve IV
 • II, IV ve V
Soru 20

Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisi buzul aşındırmasına bağlı olarak oluşmuştur?

 • Ria
 • Fiyortlu
 • Dalmaçya
 • Haliçli
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBDDABCDABBACACDADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?