Coğrafya 2 – Test 1 2014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi yerleşme coğrafyasının incelediği konulardan biridir?

 • Ankara’da hizmet sektörünün istihdama olan katkısı
 • Ergene Havzası’ndaki fabrikaların doğaya yaptığı kirlilik
 • Trabzon kırsalında mesken yapımında kullanılan malzemeler
 • Antalya’ya gelen turistlerin sosyal ve ekonomik yapısı
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin oluşumunu ve dağılışını sınırlamaz?

 • Düz alanlar
 • Denizler
 • Çöller
 • Sık ormanlar
SORU 3

• Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar
• Küçük parçalı ve birbirinden uzak tarım topraklarının varlığı
• Hayvanlar için yeni otlak ve barınak ihtiyacının oluşması
Verilenlerin tamamı aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

 • Köy yerleşmelerinin
 • Kent yerleşmelerinin
 • Köy altı yerleşmelerinin
 • Gecekondu yerleşmelerinin
SORU 4

Su kaynaklarının az ve düzlüklerin geniş yer tuttuğu yörelerde toplu yerleşmeler görülür.
Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde toplu yerleşmeler daha yaygındır?

 • Konya
 • Hakkari
 • Artvin
 • Giresun
SORU 5

Verilen yağış ve sıcaklık grafiğine bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Mayıs en yağışlı aydır.
 • Kış aylarında yağış toplamı 150 mm kadardır.
 • Ekim ayında sıcaklık ortalaması 5 ºC kadardır.
 • Ocak ve temmuz ayları arasındaki fark 30 ºC kadardır.
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Kayseri’ ye bağlı ilçelerden biri değildir?

 • Talas
 • Gürün
 • Tomarza
 • Kocasinan
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Paleozoik’ de gerçekleşmiştir?

 • Zonguldak taş kömürü yataklarının oluşumu
 • Kuzey Anadolu ve Toros dağlarının oluşumu
 • Tetis denizinde yoğun tortulanma faaliyetleri
 • Egeit karasının çökerek Ege Denizinin oluşumu
SORU 8

225 milyon yıl önce tek parça halinde olan büyük kıtanın adı nedir?

 • Lavrasya
 • Gondvana
 • Pangea
 • Tetis
SORU 9

Günümüzdeki Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ırmaklarının aktığı grabenlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

 • İklimin değişmesinin
 • Volkanik faaliyetlerin
 • Alp dağlarının oluşmasının
 • Egeit karasının alçalmasının
SORU 10

Aşağıdaki dağlardan hangisi Doğu Anadolu’da yer almaktadır?

 • Küre
 • Hasan
 • Uludağ
 • Tendürek
SORU 11

Bir volkanik dağın, koni şeklinde olması öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • Çevresinde gür ormanların olmasına
 • Püskürttüğü lavların akışkan olmamasına
 • Bulunduğu arazide fayların bulunmasına
 • Bulunduğu arazinin yeraltı sularınca zengin olmasına
SORU 12

Güneydoğu Anadolu deprem kuşağı aşağıdaki illerden hangisinin topraklarından geçmez?

 • Erzincan
 • Muş
 • Elazığ
 • Hatay
SORU 13

Türkiye’deki ovaların, pek çok insanı barındıran yoğun nüfuslu yerler olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomik faaliyetlere uygun yerler olmaları
 • Orman örtüsünden yoksun olmaları
 • Ilıman iklim özelliklerine sahip olmaları
 • Deniz seviyesine yakın yerler olmaları
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında yer alan ovalarımızdandır?

 • Gediz
 • Bafra
 • Düzce
 • Niksar 9
SORU 15

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisi Şanlıurfa ve Gaziantep platolarını içine almaktadır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 16

Türkiye akarsularının denge profiline ulaşmamış olmalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akarsu boylarının kısa olması
 • Ülkemizde ormanların az yer kaplaması
 • Ülkemizde karstik arazinin çok yer tutması
 • Ülke arazisinin yüksek ve engebeli olması
SORU 17

I. Ilıman kuşakta yer alması
II. Yüzölçümünün % 25 inin orman olması
III. Yer şekillerinin oldukça engebeli olması
VI. Hava kütlelerinin geçiş alanı üzerinde olması
Türkiye’ de dört mevsimin yaşanmasına etki eden matematik konum faktörleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve IV
 • II ve III
 • II, III ve IV
SORU R
SORU 18

Aşağıda verilen illerin hangisinde yıllık ortalama sıcaklık değerleri daha düşüktür?

 • Mardin
 • İzmir
 • Bursa
 • Ankara
SORU 19

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak taranan alanlardan hangisi yoğun nüfuslu bölgelerden biridir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 20

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde Akdeniz iklimi hâkimdir?

 • Kastamonu
 • Çorum
 • Diyarbakır
 • Mersin
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CACABBACDDBAABCDBDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 2 Online Test 1

Açık lise Test çöz 2014 Coğrafya 2 testimiz 04 - 05 ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Coğrafya 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Coğrafya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Coğrafya 2 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 04 - 05 ocak 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Coğrafya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Coğrafya 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 04 - 05 ocak 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Coğrafya 2 dersi için geçme notu nedir ?

Coğrafya 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Coğrafya 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Coğrafya 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Coğrafya 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya 2 2014 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Coğrafya 2 soruları toplamda 2 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Coğrafya 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Coğrafya 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 2 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Coğrafya 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler