Coğrafya 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yerleşme coğrafyasının incelediği konulardan biridir?

 • Ankara’da hizmet sektörünün istihdama olan katkısı
 • Ergene Havzası’ndaki fabrikaların doğaya yaptığı kirlilik
 • Trabzon kırsalında mesken yapımında kullanılan malzemeler
 • Antalya’ya gelen turistlerin sosyal ve ekonomik yapısı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin oluşumunu ve dağılışını sınırlamaz?

 • Düz alanlar
 • Denizler
 • Çöller
 • Sık ormanlar
Soru 3

• Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar
• Küçük parçalı ve birbirinden uzak tarım topraklarının varlığı
• Hayvanlar için yeni otlak ve barınak ihtiyacının oluşması
Verilenlerin tamamı aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

 • Köy yerleşmelerinin
 • Kent yerleşmelerinin
 • Köy altı yerleşmelerinin
 • Gecekondu yerleşmelerinin
Soru 4

Su kaynaklarının az ve düzlüklerin geniş yer tuttuğu yörelerde toplu yerleşmeler görülür.
Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde toplu yerleşmeler daha yaygındır?

 • Konya
 • Hakkari
 • Artvin
 • Giresun
Soru 5

Verilen yağış ve sıcaklık grafiğine bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Mayıs en yağışlı aydır.
 • Kış aylarında yağış toplamı 150 mm kadardır.
 • Ekim ayında sıcaklık ortalaması 5 ºC kadardır.
 • Ocak ve temmuz ayları arasındaki fark 30 ºC kadardır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kayseri’ ye bağlı ilçelerden biri değildir?

 • Talas
 • Gürün
 • Tomarza
 • Kocasinan
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Paleozoik’ de gerçekleşmiştir?

 • Zonguldak taş kömürü yataklarının oluşumu
 • Kuzey Anadolu ve Toros dağlarının oluşumu
 • Tetis denizinde yoğun tortulanma faaliyetleri
 • Egeit karasının çökerek Ege Denizinin oluşumu
Soru 8

225 milyon yıl önce tek parça halinde olan büyük kıtanın adı nedir?

 • Lavrasya
 • Gondvana
 • Pangea
 • Tetis
Soru 9

Günümüzdeki Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ırmaklarının aktığı grabenlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

 • İklimin değişmesinin
 • Volkanik faaliyetlerin
 • Alp dağlarının oluşmasının
 • Egeit karasının alçalmasının
Soru 10

Aşağıdaki dağlardan hangisi Doğu Anadolu’da yer almaktadır?

 • Küre
 • Hasan
 • Uludağ
 • Tendürek
Soru 11

Bir volkanik dağın, koni şeklinde olması öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • Çevresinde gür ormanların olmasına
 • Püskürttüğü lavların akışkan olmamasına
 • Bulunduğu arazide fayların bulunmasına
 • Bulunduğu arazinin yeraltı sularınca zengin olmasına
Soru 12

Güneydoğu Anadolu deprem kuşağı aşağıdaki illerden hangisinin topraklarından geçmez?

 • Erzincan
 • Muş
 • Elazığ
 • Hatay
Soru 13

Türkiye’deki ovaların, pek çok insanı barındıran yoğun nüfuslu yerler olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomik faaliyetlere uygun yerler olmaları
 • Orman örtüsünden yoksun olmaları
 • Ilıman iklim özelliklerine sahip olmaları
 • Deniz seviyesine yakın yerler olmaları
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında yer alan ovalarımızdandır?

 • Gediz
 • Bafra
 • Düzce
 • Niksar 9
Soru 15

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisi Şanlıurfa ve Gaziantep platolarını içine almaktadır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 16

Türkiye akarsularının denge profiline ulaşmamış olmalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akarsu boylarının kısa olması
 • Ülkemizde ormanların az yer kaplaması
 • Ülkemizde karstik arazinin çok yer tutması
 • Ülke arazisinin yüksek ve engebeli olması
Soru 17

I. Ilıman kuşakta yer alması
II. Yüzölçümünün % 25 inin orman olması
III. Yer şekillerinin oldukça engebeli olması
VI. Hava kütlelerinin geçiş alanı üzerinde olması
Türkiye’ de dört mevsimin yaşanmasına etki eden matematik konum faktörleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve IV
 • II ve III
 • II, III ve IV
Soru 18

Aşağıda verilen illerin hangisinde yıllık ortalama sıcaklık değerleri daha düşüktür?

 • Mardin
 • İzmir
 • Bursa
 • Ankara
Soru 19

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak taranan alanlardan hangisi yoğun nüfuslu bölgelerden biridir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 20

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde Akdeniz iklimi hâkimdir?

 • Kastamonu
 • Çorum
 • Diyarbakır
 • Mersin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACABBACDDBAABCDBDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?