GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Mağma’nın yer kabuğunun farklı derinliklerindeki tabakalarının arasına sokularak yavaş yavaş soğumasıyla oluşan kayaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dış püskürük kayaçlar
 • B) İç püskürük kayaçlar
 • C) Metaformik kayaçlar
 • D) Tortul kayaçlar
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçların önemli bir özelliğidir?

 • A) Bünyelerinde oluştukları döneme ait fosilleri barındırmaları
 • B) Ani ve çok hızlı soğuma sonucu oluşmaları
 • C) Çok kısa sürede tabakalanıp yeryüzeyine çıkmaları
 • D) Aşınması çok zor ve sert bir yapıda olmaları
SORU 3

Afrika levhasının kuzeyinde hangi levha yer alır?

 • A) Antarktika
 • B) Hindistan
 • C) Avrasya
 • D) Pasifik
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi göl sularının özelliklerinin (tatlıacıtuzlu) belirlenmesinde etkisi olmaz?

 • A) Gölün beslenme kaynakları
 • B) Gölün bulunduğu arazi yapısı
 • C) Gölün denizden olan yüksekliği
 • D) Gölün bulunduğu yerdeki iklim koşulları
SORU 5

İçinde yer altı suyu bulunduran tabakaya ne ad verilir?

 • A) Havza
 • B) Gayzer
 • C) Kaynak
 • D) Akifer
SORU 6

Kayaçlarda fiziksel ayrışma soğuk ve kurak iklim bölgesinde görülen bir olaydır.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde fiziksel ayrışmanın daha etkili olması beklenir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 7

Bozkır bitki örtüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Seyrek ve cılız ot topluluklarından oluşur.
 • B) Görüldüğü yerlerde yıllık yağış miktarı 250400 mm civarındadır.
 • C) İlkbaharda yeşeren otlar yaz kuraklığında sararıp kurur.
 • D) Anadolunun kıyı kesimlerinde yaygın olarak görülür.
SORU 8

1831 yılında II. Mahmut döneminde yapılan nüfus sayımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kırkent nüfusu miktarını belirlemek
 • B) Asker ve vergi yükümlüsü sayısını belirlemek
 • C) Nüfusun eğitim durumunun belirlemek
 • D) Nüfusun mesleklere göre dağılışını belirlemek
SORU 9

Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 10

Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde nüfus artış hızı daha düşüktür?

 • A) İtalya
 • B) Meksika
 • C) Türkiye
 • D) Nijerya
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Mezolitik Çağ’da (Yontma Taş Çağı) gerçekleşen olaylardan biridir?

 • A) İlk kerpiç evler yapıldı.
 • B) Takas yapılarak ticaret başladı.
 • C) Tarımsal denemelerde bulunuldu.
 • D) Madenler işlenerek bunlardan alet ve silahlar yapıldı.
SORU 12

Aşağıda verilen ekonomik faaliyet gruplarından hangisi daha eskidir?

 • A) Birincil
 • B) İkincil
 • C) Üçüncül
 • D) Dördüncül 14
SORU 13

Mehmet Dayı’nın göç etmesi hangi nedene bağlıdır?

 • A) Doğal
 • B) Ekonomik
 • C) Siyasi
 • D) Sosyal
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Matematik (Mutlak) konumuyla ilgili bir durum değildir?

 • A) Orta kuşakta yer alması
 • B) Batı ve doğusu arasında 76 dk’lık zaman farkı olması
 • C) Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla almaması
 • D) Ortalama yükseltisinin fazla olması
SORU 15

Kuzey Anadolu ve Toros dağları hangi jeolojik zamanda oluşmuştur?

 • A) Paleozoik
 • B) Kuaterner
 • C) Tersiyer
 • D) Mezozoik
SORU 16

Çukurova, Silifke, Bafra ve Çarşamba ovalarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Delta ovaları olması
 • B) Aynı ürünleri üreten verimli alanlar olması
 • C) Yükselti seviyelerin oldukça fazla olması
 • D) Deprem kuşağı üzerinde yer almaları
SORU 17

Çağlayanların döküldüğü yerlerde oluşan çanak şeklindeki çukurlara ne ad verilir?

 • A) Delta
 • B) Menderes
 • C) Dev kazanı
 • D) Kırgıbayır
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi karstik aşınım şekillerinin çok yoğun görüldüğü yerlerden biridir?

 • A) Ağrı dağı
 • B) Taşeli Platosu
 • C) Ergene Ovası
 • D) Erzurum Kars platosu
SORU 19

Türkiye haritasında gösterilen şekilde A noktasından B noktasına ok yönünde hareket edildiğinde aşağıdakilerden hangisi gözlemlenemez?

 • A) Nem oranı artar.
 • B) Yağış miktarı azalır.
 • C) Yıllık sıcaklık farkları artar.
 • D) Don olayları daha çok yaşanır.
SORU 20

Ülkemizde güneyden esen, iç kesimlerde sıcak ve kuru etki yapan yerel rüzgarın adı nedir?

 • A) Yıldız
 • B) Karayel
 • C) Poyraz
 • D) Kıble
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACCDCDBBACADDCACBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?