GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Mağma’nın yer kabuğunun farklı derinliklerindeki tabakalarının arasına sokularak yavaş yavaş soğumasıyla oluşan kayaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dış püskürük kayaçlar
 • İç püskürük kayaçlar
 • Metaformik kayaçlar
 • Tortul kayaçlar
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçların önemli bir özelliğidir?

 • Bünyelerinde oluştukları döneme ait fosilleri barındırmaları
 • Ani ve çok hızlı soğuma sonucu oluşmaları
 • Çok kısa sürede tabakalanıp yeryüzeyine çıkmaları
 • Aşınması çok zor ve sert bir yapıda olmaları
SORU 3

Afrika levhasının kuzeyinde hangi levha yer alır?

 • Antarktika
 • Hindistan
 • Avrasya
 • Pasifik
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi göl sularının özelliklerinin (tatlıacıtuzlu) belirlenmesinde etkisi olmaz?

 • Gölün beslenme kaynakları
 • Gölün bulunduğu arazi yapısı
 • Gölün denizden olan yüksekliği
 • Gölün bulunduğu yerdeki iklim koşulları
SORU 5

İçinde yer altı suyu bulunduran tabakaya ne ad verilir?

 • Havza
 • Gayzer
 • Kaynak
 • Akifer
SORU 6

Kayaçlarda fiziksel ayrışma soğuk ve kurak iklim bölgesinde görülen bir olaydır.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde fiziksel ayrışmanın daha etkili olması beklenir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 7

Bozkır bitki örtüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Seyrek ve cılız ot topluluklarından oluşur.
 • Görüldüğü yerlerde yıllık yağış miktarı 250400 mm civarındadır.
 • İlkbaharda yeşeren otlar yaz kuraklığında sararıp kurur.
 • Anadolunun kıyı kesimlerinde yaygın olarak görülür.
SORU 8

1831 yılında II. Mahmut döneminde yapılan nüfus sayımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırkent nüfusu miktarını belirlemek
 • Asker ve vergi yükümlüsü sayısını belirlemek
 • Nüfusun eğitim durumunun belirlemek
 • Nüfusun mesleklere göre dağılışını belirlemek
SORU 9

Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 10

Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde nüfus artış hızı daha düşüktür?

 • İtalya
 • Meksika
 • Türkiye
 • Nijerya
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Mezolitik Çağ’da (Yontma Taş Çağı) gerçekleşen olaylardan biridir?

 • İlk kerpiç evler yapıldı.
 • Takas yapılarak ticaret başladı.
 • Tarımsal denemelerde bulunuldu.
 • Madenler işlenerek bunlardan alet ve silahlar yapıldı.
SORU 12

Aşağıda verilen ekonomik faaliyet gruplarından hangisi daha eskidir?

 • Birincil
 • İkincil
 • Üçüncül
 • Dördüncül 14
SORU 13

Mehmet Dayı’nın göç etmesi hangi nedene bağlıdır?

 • Doğal
 • Ekonomik
 • Siyasi
 • Sosyal
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Matematik (Mutlak) konumuyla ilgili bir durum değildir?

 • Orta kuşakta yer alması
 • Batı ve doğusu arasında 76 dk’lık zaman farkı olması
 • Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla almaması
 • Ortalama yükseltisinin fazla olması
SORU 15

Kuzey Anadolu ve Toros dağları hangi jeolojik zamanda oluşmuştur?

 • Paleozoik
 • Kuaterner
 • Tersiyer
 • Mezozoik
SORU 16

Çukurova, Silifke, Bafra ve Çarşamba ovalarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Delta ovaları olması
 • Aynı ürünleri üreten verimli alanlar olması
 • Yükselti seviyelerin oldukça fazla olması
 • Deprem kuşağı üzerinde yer almaları
SORU 17

Çağlayanların döküldüğü yerlerde oluşan çanak şeklindeki çukurlara ne ad verilir?

 • Delta
 • Menderes
 • Dev kazanı
 • Kırgıbayır
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi karstik aşınım şekillerinin çok yoğun görüldüğü yerlerden biridir?

 • Ağrı dağı
 • Taşeli Platosu
 • Ergene Ovası
 • Erzurum Kars platosu
SORU 19

Türkiye haritasında gösterilen şekilde A noktasından B noktasına ok yönünde hareket edildiğinde aşağıdakilerden hangisi gözlemlenemez?

 • Nem oranı artar.
 • Yağış miktarı azalır.
 • Yıllık sıcaklık farkları artar.
 • Don olayları daha çok yaşanır.
SORU 20

Ülkemizde güneyden esen, iç kesimlerde sıcak ve kuru etki yapan yerel rüzgarın adı nedir?

 • Yıldız
 • Karayel
 • Poyraz
 • Kıble
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACCDCDBBACADDCACBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler