GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 4 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki topraklardan hangisi ana kayanın bulunduğu yerde çözünmesiyle oluşur?

 • A) Kolüvyal topraklar
 • B) Alüvyal topraklar
 • C) Terrarossalar
 • D) Regosoller
SORU 2

Aşağıdaki bitkilerden hangisinin yetiştiği toprak türü yanlıştır?

 • A) Çay: Fazla yıkanmış kireçsiz toprak
 • B) Kereviz: Kumlu toprak
 • C) Üzüm: Kumlu çakıllı toprak
 • D) Pancar: Kireçli toprak
SORU 3

Türkiye’nin sıcak su kaynakları bakımından zengin olmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • B) Aktif bir tektonik yapıya sahip olması
 • C) Kuzey Yarım Küre’de bulunması
 • D) Ortalama yükseltisinin fazla olması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi endemik bitkidir?

 • A) Deve dikeni
 • B) Ihlamur
 • C) Karanfil
 • D) Kavak
SORU 5

İstanbul ve İzmit’te erkek nüfusunun fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Balıkçılığın gelişmiş olması
 • B) Eğitim imkanlarının iyi olması
 • C) İklim koşullarının uygun olması
 • D) Sanayi ve ticaretin gelişmiş olması
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus ve yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktördür?

 • A) Ulaşım
 • B) Tarım
 • C) Göçler
 • D) Bitki örtüsü
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarından biridir?

 • A) İş gücü sayısının artması
 • B) Konut ihtiyacının artması
 • C) Bağımlı nüfusun artması
 • D) Refah seviyesinin düşmesi
SORU 8

“Bir limanı çeşitli etkinlikleri bakımından besleyen ve ona ulaşım yolları ile bağlı olan alanların tamamıdır.”Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Depo
 • B) Körfez
 • C) Hinterland
 • D) Antropojen 15
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yapılan nüfus sayımları ile ilgili yanlış bilgidir?

 • A) Cumhuriyet döneminde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1927 de yapılmıştır.
 • B) Yurt dışında olanlar gittikleri yerde sayılırlar.
 • C) Ülke sınırları içinde olanlar bulundukları yerde sayılırlar.
 • D) On yılda bir sayım yapılmasına 1990’dan sonra karar verilmiştir.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi kent ve kır yerleşmelerini ayırt etmede esas alınan ölçüt değildir?

 • A) Nüfus sayısı
 • B) İdari yapısı
 • C) Yüzölçümü
 • D) Geçim kaynakları
SORU 11

Keşiflerin ilk önce Portekiz ve İspanya’nın kontrolünde başlamasında bu ülkelerin hangi özelliği daha çok etkili olmuştur?

 • A) Avrupa’da bulunmaları
 • B) Coğrafi konumları
 • C) Gemicilikte gelişmiş olmaları
 • D) Cebelitarık boğazının önemi
SORU 12

Gemiciler Panama Kanalı açılmadan önce Atlas Okyanusundan Pasifik Okyanusuna geçmek için hangi boğazı kullanırlardı?

 • A) Macellan
 • B) Bering
 • C) Hürmüz
 • D) Malakka
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?

 • A) Atlas Okyanusu kıyılarındaki limanların önemi artmıştır.
 • B) Avrupa ve Amerika kıtasının önemi artmıştır.
 • C) Akdeniz limanlarının önemi artmıştır.
 • D) Baharat ve İpek yollarının önemi artmıştır.
SORU 14

I. Matbaa icat edildi
II. Telefon icat edildi
III. Radyo istasyonları kuruldu
Verilen teknolojik gelişmelerin eskiden günümüze tarihsel sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

 • A) I – II -III
 • B) Nükleer silahlar
 • C) X ışını makineler
 • D) Hidroelektrik santraller
SORU 15

Aşağıdaki afetlerden hangisinin oluşum süresi daha uzundur?

 • A) Deprem
 • B) Erozyon
 • C) Kasırga
 • D) Tsunami
SORU 16

• Tarım faaliyetleri yapılamaz.
• Kıtlık ve açlık tehlikesi artar.
• Büyük göçler yaşanır.
• Su kaynakları kurur.
Verilen açıklamalara uygun olan soru aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kuraklığın sonuçları nelerdir?
 • B) Çığ olaylarının oluşma şartları nelerdir?
 • C) Tarımın Türkiye ekonomisinde önemini nedir?
 • D) Erozyonu oluşturan fiziki faktörler nelerdir?
SORU 17

Aşınma dereceleri dikkate alındığında aşağıdaki hangi arazinin erozyona direnci daha fazladır?

 • A) Kumlu
 • B) Killi
 • C) Bazaltlı
 • D) Tüflü
SORU 18

Eğimli arazilerde düşme, kayma akma veya bunlardan bir kaçının bir arada görülmesine ne denir?

 • A) Tektonik hareketler
 • B) Volkanik hareketler
 • C) Orojenik hareketler
 • D) Kütle hareketleri
SORU 19

Soğuk havanın altında sıkışan sıcak hava kütlesinin, aniden hızlı bir şekilde dönerek yükselmesi sonucu aşağıdaki hava olaylarından hangisi oluşur?

 • A) Sis
 • B) Dolu
 • C) Hortum
 • D) Tayfun
SORU 20

Ülkemizin yer şekilleri ve iklim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yerlerin hangisinde çığ olaylarının daha fazla görüleceği söylenebilir?

 • A) Trakya kesimi
 • B) Doğu Anadolu
 • C) Batı Anadolu
 • D) Bolu ve çevresi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBADDACBCBADABACDCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?