Coğrafya 4 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki topraklardan hangisi ana kayanın bulunduğu yerde çözünmesiyle oluşur?

 • Kolüvyal topraklar
 • Alüvyal topraklar
 • Terrarossalar
 • Regosoller
Soru 2

Aşağıdaki bitkilerden hangisinin yetiştiği toprak türü yanlıştır?

 • Çay: Fazla yıkanmış kireçsiz toprak
 • Kereviz: Kumlu toprak
 • Üzüm: Kumlu çakıllı toprak
 • Pancar: Kireçli toprak
Soru 3

Türkiye’nin sıcak su kaynakları bakımından zengin olmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Aktif bir tektonik yapıya sahip olması
 • Kuzey Yarım Küre’de bulunması
 • Ortalama yükseltisinin fazla olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi endemik bitkidir?

 • Deve dikeni
 • Ihlamur
 • Karanfil
 • Kavak
Soru 5

İstanbul ve İzmit’te erkek nüfusunun fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Balıkçılığın gelişmiş olması
 • Eğitim imkanlarının iyi olması
 • İklim koşullarının uygun olması
 • Sanayi ve ticaretin gelişmiş olması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus ve yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktördür?

 • Ulaşım
 • Tarım
 • Göçler
 • Bitki örtüsü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarından biridir?

 • İş gücü sayısının artması
 • Konut ihtiyacının artması
 • Bağımlı nüfusun artması
 • Refah seviyesinin düşmesi
Soru 8

“Bir limanı çeşitli etkinlikleri bakımından besleyen ve ona ulaşım yolları ile bağlı olan alanların tamamıdır.”Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Depo
 • Körfez
 • Hinterland
 • Antropojen 15
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yapılan nüfus sayımları ile ilgili yanlış bilgidir?

 • Cumhuriyet döneminde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1927 de yapılmıştır.
 • Yurt dışında olanlar gittikleri yerde sayılırlar.
 • Ülke sınırları içinde olanlar bulundukları yerde sayılırlar.
 • On yılda bir sayım yapılmasına 1990’dan sonra karar verilmiştir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kent ve kır yerleşmelerini ayırt etmede esas alınan ölçüt değildir?

 • Nüfus sayısı
 • İdari yapısı
 • Yüzölçümü
 • Geçim kaynakları
Soru 11

Keşiflerin ilk önce Portekiz ve İspanya’nın kontrolünde başlamasında bu ülkelerin hangi özelliği daha çok etkili olmuştur?

 • Avrupa’da bulunmaları
 • Coğrafi konumları
 • Gemicilikte gelişmiş olmaları
 • Cebelitarık boğazının önemi
Soru 12

Gemiciler Panama Kanalı açılmadan önce Atlas Okyanusundan Pasifik Okyanusuna geçmek için hangi boğazı kullanırlardı?

 • Macellan
 • Bering
 • Hürmüz
 • Malakka
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?

 • Atlas Okyanusu kıyılarındaki limanların önemi artmıştır.
 • Avrupa ve Amerika kıtasının önemi artmıştır.
 • Akdeniz limanlarının önemi artmıştır.
 • Baharat ve İpek yollarının önemi artmıştır.
REKLAM
Soru 14

I. Matbaa icat edildi
II. Telefon icat edildi
III. Radyo istasyonları kuruldu
Verilen teknolojik gelişmelerin eskiden günümüze tarihsel sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

 • I – II -III
 • Nükleer silahlar
 • X ışını makineler
 • Hidroelektrik santraller
Soru 15

Aşağıdaki afetlerden hangisinin oluşum süresi daha uzundur?

 • Deprem
 • Erozyon
 • Kasırga
 • Tsunami
Soru 16

• Tarım faaliyetleri yapılamaz.
• Kıtlık ve açlık tehlikesi artar.
• Büyük göçler yaşanır.
• Su kaynakları kurur.
Verilen açıklamalara uygun olan soru aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuraklığın sonuçları nelerdir?
 • Çığ olaylarının oluşma şartları nelerdir?
 • Tarımın Türkiye ekonomisinde önemini nedir?
 • Erozyonu oluşturan fiziki faktörler nelerdir?
Soru 17

Aşınma dereceleri dikkate alındığında aşağıdaki hangi arazinin erozyona direnci daha fazladır?

 • Kumlu
 • Killi
 • Bazaltlı
 • Tüflü
Soru 18

Eğimli arazilerde düşme, kayma akma veya bunlardan bir kaçının bir arada görülmesine ne denir?

 • Tektonik hareketler
 • Volkanik hareketler
 • Orojenik hareketler
 • Kütle hareketleri
Soru 19

Soğuk havanın altında sıkışan sıcak hava kütlesinin, aniden hızlı bir şekilde dönerek yükselmesi sonucu aşağıdaki hava olaylarından hangisi oluşur?

 • Sis
 • Dolu
 • Hortum
 • Tayfun
Soru 20

Ülkemizin yer şekilleri ve iklim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yerlerin hangisinde çığ olaylarının daha fazla görüleceği söylenebilir?

 • Trakya kesimi
 • Doğu Anadolu
 • Batı Anadolu
 • Bolu ve çevresi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBADDACBCBADABACDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?