GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların yeryüzünde dağılışını etkileyen biyolojik faktördür?

 • A) İklim
 • B) İnsan
 • C) Toprak
 • D) Yozgat
SORU 2

Ekosistemler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Çok farklı büyüklüklerdeki alanlardan oluşur.
 • B) İçinde sürekli gelişim gösteren dinamik bir birimdir.
 • C) Nitelik ve yapı olarak birbirine benzeyen yerlerdir.
 • D) Canlılar ve çevrelerindeki ilişkilerden oluşan bir bütündür.
SORU 3

Anadolu, endemik bitki tipi çeşitliliği bakımından Dünya’nın en zengin topraklarından biridir.
Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anadolu’nun büyük bir yarımada olması
 • B) Anadolu’nun çok çeşitli hayvan türlerine sahip olması
 • C) Anadolu’nun farklı iklim ve toprak türlerine sahip olması
 • D) Anadolu’nun 26º 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi dağ biyomunda yaşayan bir hayvan türüdür?

 • A) Şempanze
 • B) Zebra
 • C) Zürafa
 • D) Tibet öküzü
SORU 5

Çin ve Hindistan’da hızlı nüfus artışını önlemek için doğum oranını azaltmaya yönelik nüfus politikaları uygulanmış ancak kırsal bölgelerde istenilen başarı sağlanamamıştır.
Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kırsal kesimlerde iş gücüne büyük ihtiyaç duyulması
 • B) Kırsal bölge kültürünün doğum kontrolüne karşı olması
 • C) Kırsal bölgelerde çocukların çok sevilmesi
 • D) Kırsal bölgelerde fazla çocuğun güç olarak görülmesi
SORU 6

Aşağıdaki şehirlerden hangisi 3000 yıllık etkili tarihi, sanatsal yapıları ve dini merkez olması gibi nedenlerle Dünyanın Başkenti unvanıyla nitelendirilmiştir?

 • A) Moskova
 • B) Doğan erkek çocuk sayısının daha fazla olması
 • C) Roma
 • D) Atina
SORU 7

İngiltere’de ortaya çıkan ve modern şehirleşme hareketini hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sanayi devrimi
 • B) I. Dünya Savaşı
 • C) Rönesans hareketleri
 • D) Petrol kullanımın yaygınlaşması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi üretimdağıtım ve tüketim faaliyetlerini diğerlerinden daha az etkiler?

 • A) Bitki örtüsü
 • B) Yozgat
 • C) Su kaynakları
 • D) İklim özellikleri 14
SORU 9

Türkiye dışardan satın aldığı ham petrolün bir kısmını rafinerilerine, petrol boru hatları ile taşımaktadır.
Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kara araçlarının yetersiz olması
 • B) Taşımanın kolay ve ucuz olması
 • C) Yer şekillerinin boru hatlarına uygun olması
 • D) Boru hatlarının daha iyi korunabilmesi
SORU 10

Yukarıdaki Dünya haritasında numaralandırılarak verilen taralı alanlardan hangisinin en önemli doğal kaynağını zengin ormanlar oluşturur?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 11

Türkiye’nin coğrafi konumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) İki büyük yarımadadan oluşur.
 • B) Yer şekilleri oldukça sade ve düzdür.
 • C) Yer altı ver üstü kaynaklarınca zengindir.
 • D) Asya ve Avrupa arasında köprü durumundadır.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi bir dönem Anadolu’da hüküm süren medeniyetlerden biridir?

 • A) Hint
 • B) Lidya
 • C) Aztek
 • D) Maya
SORU 13

Türkiye’nin en önemli tarım alanlarını oluşturan delta ovalarını günümüzde tehdit eden en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yeraltı sularının aşırı kullanımı
 • B) Rüzgâr erozyonunun etkili olması
 • C) Bilinçsiz ve kontrolsüz gübre kullanımı
 • D) Bu alanlara konut ve fabrikaların yapılması
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün faaliyet gösterdiği yerlerden biridir?

 • A) Otel
 • B) Mera
 • C) Buğday tarlası
 • D) Otomobil fabrikası
SORU 15

Türkiye’nin yeryüzü özelliklerinden hangisi ekonomisini olumsuz etkiler?

 • A) Sık akarsu ağına sahip olması
 • B) Platolarının geniş alan kaplaması
 • C) Büyük delta ovalarına sahip olması
 • D) Dağlık ve engebeli araziye sahip olması
SORU 16

Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisinin Türkiye’deki ekim alanları diğerlerinden daha geniş ve yayındır?

 • A) Pirinç
 • B) Fındık
 • C) Buğday
 • D) Turunçgil
SORU 17

• Hafif ve parlak yüzeydir.
• Küçük süs eşyaları yapımında kullanılır.
• Dünya’da en kaliteli olanlar Eskişehir’de çıkarılmaktadır.
Bu özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bor
 • B) Krom
 • C) Mermer
 • D) Lüle taşı
SORU 18

Haritada Türkiye’deki en önemli üretim alanları noktalarla gösterilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İncir
 • B) Üzüm
 • C) Mısır
 • D) Elma
SORU 19

Ülkemizde sel ve taşkınların yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) Kuru dere yataklarının yol haline getirilmesi
 • B) Akarsu yataklarına çöp ve moloz dökülmesi
 • C) Orman ve meraların tahrip edilmesi
 • D) Akarsu ve dere yataklarının genişletilmesi
SORU 20

Aşağıda verilen illerimizin hangisinde çığ olaylarına daha sık rastlanır?

 • A) Niğde
 • B) Tunceli
 • C) Iğdır
 • D) Bilecik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCCDACAABCBBDADCDADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?