GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 3 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Krakatua Yanardağı hangi ülkede yer alır?

 • A) Japonya
 • B) Endonezya
 • C) Filipinler
 • D) Kolombiya
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi kasırga, hortum, tayfun gibi meteorolojik olayların oluşumunda etkili olan faktördür?

 • A) Deniz akıntıları
 • B) Sürekli rüzgârlar
 • C) Tropikal alçak basınç
 • D) Termik yüksek basınç 15
SORU 3

Okyanus tabanında meydana gelen volkanik püskürme sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

 • A) Canlılar zarar görür.
 • B) Su sıcaklığı artar.
 • C) Tusunami gelişir.
 • D) Kuraklık başlar.
SORU 4

İlk medeniyetlerin genelde 0° 40° kuzey enlemleri arasında ortaya çıkmasında etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İklim
 • B) Yozgat
 • C) Taşkın ovaları
 • D) Ulaşım yolları
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir?

 • A) Manş Tüneli
 • B) Peri bacaları
 • C) Libya’daki yapay nehir
 • D) Central Valley Sulama Kanalı
SORU 6

• Kuzey ve kuzeydoğudan yüksek dağlarla çevrilidir.
• Güneyde Suriye ve Arabistan çöllerine açıktır.
• Varlığını Dicle ve Fırat nehirlerine borçludur.
Yukarıda hangi medeniyetin özelliklerinden söz edilmiştir?

 • A) Mısır
 • B) Maya
 • C) İnka
 • D) Mezopotamya
SORU 7

Bir şehrin büyüyüp gelişmesinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin etkisi en azdır?

 • A) Sanayi
 • B) Tarım
 • C) Turizm
 • D) Madencilik
SORU 8

• Essen
• Bochum
• Dortmund
Aşağıdakilerden hangisi verilen şehirlerin ortak özelliğidir?

 • A) Ruhr bölgesinde yer alırlar.
 • B) Tarımda ilerlemişlerdir.
 • C) Bebek ölümleri fazladır.
 • D) Turizm gelirleri fazladır.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi bir şehirde sanayi faaliyetinin başlaması veya bir maden ocağının açılmasıyla gelişen bir durum değildir?

 • A) Nüfus artışı
 • B) Kültürel değişim
 • C) Ekonomik gelişme
 • D) Yüzölçümünün küçülmesi
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin zararlarından biridir?

 • A) Hayat standardını yükseltmesi
 • B) Yeni iş sahaları oluşturması
 • C) Doğal kaynakları tüketmesi
 • D) Hizmet sektörünün çeşitlenmesi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi dağlık bölgeler oluşturulurken dikkate alınan unsurlardan biridir?

 • A) Bitki örtüsü
 • B) Yeryüzü şekilleri
 • C) İklim özellikleri
 • D) Su özellikleri
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi karma bölgelere örnektir?

 • A) Giresun ve çevresi
 • B) Hakkari ve çevresi
 • C) İzmirManisa çevresi
 • D) KonyaAksaray ve çevresi
SORU 13

Ülkemizde ulaşım yollarının akarsu vadileri ve çöküntü alanlarıyla paralellik göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yüksek ve engebeli bir araziye sahip olması
 • B) Çöküntü alanlarının alüvyonlu olması
 • C) Yol boyunca konaklama tesislerinin bulunması
 • D) İklim koşullarının uygun olması
SORU 14

Aşağıdaki hızlı tren hatlarından hangisi işletmeye açılmıştır?

 • A) SivasYozgat
 • B) KonyaAnkara
 • C) AnkaraKayseri
 • D) UşakAfyonkarahisar
SORU 15

1 Temmuz 1926 da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile hangi hak elde edilmiştir?

 • A) Denizlerde yolcu ve yük taşıma hakkı
 • B) Deniz yolu işletmeciliğinin özel sektöre verilmesi
 • C) Şilep (yük gemisi) işletmesinin Denizcilik Bankasına verilmesi
 • D) Yabancı şirketlere Türk limanları arasında deniz taşımacılığı hakkının verilmesi
SORU 16

Akdeniz ikliminde yetişebilen bir ürünün ülkemizin kuzeyinde de tüketilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) İç ticaretin
 • B) Arz ve talebin
 • C) Yollar ve ulaşımın
 • D) Yerleşme şekillerinin
SORU 17

Aşağıdaki yerlerden hangisinin turizm değerinde karstik oluşumlar önemli yer tutar?

 • A) Denizli Pamukkale
 • B) Nevşehir Ürgüp Göreme
 • C) Trabzon Sümela Manastırı
 • D) Adıyaman Nemrut Heykelleri 16
SORU 18

Türkiye’de bölgeler arasındaki iç ticaretin canlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) Plato sayılarının
 • B) Sıcaklık farklılığının
 • C) Ürünlerdeki çeşitliliğin
 • D) Yükselti değerlerinin
SORU 19

Tarihi yapıların ülkemizin hemen hemen her bölgesinde bulunması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

 • A) İç göçlerin fazla olmasıyla
 • B) Farklı iklimlerin görülmesiyle
 • C) Toprak yapısının uygunluğuyla
 • D) Farklı medeniyetlerin yaşamasıyla
SORU 20

Ülkemizde turizm, hangi tarihte’ ’Kalkınmada Özel Önem Taşıyan Sektör’ kapsamına alınarak büyük yatırım talebi oluşturulması sağlanmıştır?

 • A) 1940
 • B) 1963
 • C) 1978
 • D) 1985
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDABDBADCBCABADAADD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?