Dil ve Anlatim 4 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımın dört unsurundan biri değildir?

 • Olay
 • Yer
 • Zaman
 • Yazar
Soru 2

Hikâyede anlatılan olayın açılıp, okuyucuyu meraklandıracak şekilde geliştirildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Serim
 • Düğüm
 • Çözüm
 • Sonuç
Soru 3

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut isimdir?

 • Televizyonda güzel bir film var.
 • Gölün kenarında fotoğraf çekti.
 • Bu mağaraya girmek cesaret ister.
 • Saksıdaki çiçek çok güzeldi.
Soru 4

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi özel isimdir?

 • Küçük kuş beni görünce korktu.
 • Akbabalar tropikal bölgelerde yaşarlar.
 • Ihlamurların bazı türleri sarımsı bazıları pembedir.
 • Hatice Hanım bu sefer gerçekten çok kızmıştı.
Soru 5

Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi ses kaynaşması yoluyla oluşmuştur?

 • Cumartesi
 • Mirasyedi
 • Gecekondu
 • Hanımeli 22
REKLAM
Soru 6

Ankara Kalesi’ne çıktım. Gözümün önünde, şaşırtıcı değişiklikleriyle Ankara Ovası uzanıyor. Arkadaşlarımla teker teker etraftaki dağları, küçük tepeleri ve şurada burada birdenbire sıcakta bir tas serin su vehmiyle bozkırın ortasında yemyeşil bir gölge yapan küçük köyleri sayıyoruz. Keskin bir ışık, etrafımızda bir zafer borusu gibi çınlıyor…
Bu paragrafta kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öyküleyici
 • Betimleyici
 • Kanıtlayıcı
 • Destansı
Soru 7

“Köyde ona Kör Mustafa derlerdi. Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasına ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu. Böyle mi doğmuştur? Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır? Bu arızalı göz, öteki gözden daha parlaktır, daha siyah, daha canlı, daha zekidir.”
Bu parçada betimleme çeşitlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Manzara betimlemesi
 • Eşya betimlemesi
 • Fiziki portre
 • Ruhi portre
Soru 8

“Deli eder insanı bu dünya,
Bu gece, bu yıldızlar, bu koku.”

(Orhan Veli Kanık)
Bu dizelerde kullanılan sıfatların türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Belgisiz
 • Sayı
 • Niteleme
 • İşaret
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır?

 • Biri yukarı doğru koştu.
 • Bunlar memleketin temeli.
 • Hangimiz daha ağırız?
 • En çok şunu beğendim.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi doğal destandır?

 • Şehname
 • Roland Türküsü
 • Yitirilmiş Cennet
 • Kurtarılmış Kudüs
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi emredici anlatımın özelliklerinden biri değildir?

 • Cümlelerde fiiller hâkimdir.
 • Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır.
 • Telkin, öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir.
 • Hikâye, roman, tiyatro türlerinde kullanılır.
Soru 12

“Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • zamir
 • zarf
 • fiil
 • isim
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi (fiilimsi) kullanılmamıştır?

 • Yanınıza kırılacak eşya almayınız.
 • Parayı aldığımda borcumu ödeyeceğim.
 • Tatile gitmekten vazgeçtim.
 • Haftaya size geleceğim.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem karşılıklı yapılmaktadır?

 • Korkudan sağa sola kaçtık.
 • Çocuklarla tam iki saat görüştük.
 • Olanlara hepimiz çok üzüldük.
 • Bu durumu iyice benimsedik.
Soru 15

“Gezen kurt aç kalmaz.” cümlesindeki yüklemin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Geniş zaman
 • Gelecek zaman
 • Belirsiz geçmiş zaman
 • Belirli geçmiş zaman
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sürerlik birleşik fiili kullanılmıştır?

 • Akşamın derin kızıllığında kayboluverdim.
 • Sevinçten kapında bayılabilirim.
 • Televizyonun karşısında uyuyakalmışım.
 • Onu karşımda görünce öleyazdım.
Soru 17

Şeyhi’nin “Harname”si ve Nasrettin Hoca fıkraları aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine örnektir?

 • Mizahi
 • Düşsel
 • Destansı
 • Kanıtlayıcı
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur?

 • Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi?
 • O gece İstanbul’da üçüncü gecemizdi.
 • Karlı ve buzlu bir kış başladı.
 • Üstünde en küçük leke bile yoktu.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir zarfla sağlanmıştır?

 • Ödevini yapmayı nasıl unutursun?
 • Kitaplıktan hangi kitabı almıştın?
 • Kimler benimle top oynamaya gelecek?
 • Gecenin bu saatinde ne işin var?
Soru 20

“Karnına sular hücum eden köpekbalığı biraz sonra ölür.” cümlesindeki altı çizili zarfın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Durum
 • Yer yön
 • Zaman
 • Nicelik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCDABCDABDCDBACABAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler