Dil ve Anlatim 5 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Orta oyununun oynandığı yuvarlak veya oval alana ne ad verilir?

 • Muhavare
 • Fasıl
 • Mukaddime
 • Palanga
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin ögelerinden değildir?

 • Olay
 • Serim
 • Zaman
 • Kişiler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden biridir?

 • Destan
 • Roman
 • Mektup
 • Masal
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metinler içerisinde yer almaz?

 • röportaj
 • Günlük
 • Biyografi
 • Anı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden değildir?

 • Estetik ön plandadır.
 • Amaç duyguyu hissettirmektir.
 • Kurmaca değil gerçek ön plandadır.
 • Her okunduğunda farklı yorumlanır.
REKLAM
Soru 6

Bir kimsenin gördüğü ya da yaşadığı ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Otobiyografi
 • Mektup
 • Fıkra
 • Anı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden biridir?

 • Roman
 • Karagöz
 • Şiir
 • Dram
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde oluşan metinler arasında yer almaz?

 • Makale
 • Deneme
 • Biyografi
 • Sohbet
Soru 9

Anlamlı birden çok dil birliğinin yan yana gelerek yeni bir anlam ifade etmesine (…) denir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • anlam
 • Bağlam
 • Bağdaşıklık
 • bağdaştırma
Soru 10

Aşağıda mektupla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İmza sol alt köşeye atılmalı.
 • Beyaz çizgisiz kâğıt kullanılmalı.
 • Anlatılmak istenilenler açık ve kesin ifadelerle anlatılmalı
 • Selam ve saygı sözleri mektubun son bölümünde yer almalı.
Soru 11

Günlük türündeki “Günce” adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • Salah Birsel
 • Nurullah Ataç
 • Ece Ayhan
 • Oğuz Atay
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi anı türüne ait bir özellik değildir?

 • Öğretici ve bilgi vericidir.
 • Yaşanmış olayları konu aldıkları için tarihe ışık tutar.
 • Olaylar olduğu gibi, mübalağa edilmeden anlatılır.
 • Görülenler ve anlatılanlar belgelendirilmek zorundadır.
Soru 13

“13 Mayıs 1869’da İstanbul’da doğdu. 14 Ocak 1944’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Millî Edebiyat ve Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerindedir. Şiirleriyle İstanbul hükümetini eleştirince 1907’de Erzurum rüsumat nazırlığına atanarak İstanbul’dan uzaklaştırıldı…”
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Öykü
 • Eleştiri
REKLAM
Soru 14

Uzun zamandır görmek istediğimiz Bursa’ya gitmek için bir pazar sabahı İstanbul’dan yedideki otobüse bindik. Üç saatlik bir yolculukla Bursa terminaline vardık. Otobüs terminali, aynı zamanda pek çok markanın ve renk renk tabelaların olduğu kestane şekeri satış yeri diyebileceğimiz bir yer. Terminal çıkışında belediye otobüsleri kalkıyor şehir merkezine. Bunlardan birine binip Ulu Cami’ye gittik. Hedefimiz Uludağ eteklerine kurulan Cumalıkızık’a gidip kahvaltı yapmak ve köyü gezmek.
Bu yazının türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anı
 • Makale
 • Gezi yazısı
 • Deneme
Soru 15

Üst makam yetkilisinin alt makamdakine yazdığı bir resmî mektubun son kısmında aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?

 • Arz ederim.
 • Rica ederim.
 • Arz ve rica ederim.
 • Bilgilerinize saygıyla sunarım.
Soru 16

Kişinin duygu ve düşüncelerine dayanan, doğruluğu ve yanlışlığı kişiden kişiye değişen anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öznel anlatım
 • Nesnel anlatım
 • Dolaylı anlatım
 • Doğrudan anlatım 27
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi gazetecilikte “şişirme haber”i ifade eder?

 • Tekzip
 • Sürmanşet
 • Sansasyonel
 • Asparagas
Soru 18

Türk edebiyatındaki ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tasviri Efkar
 • Takvimi Vakayi
 • Tercümanı Ahval
 • Ceridei Havadis
Soru 19

Herhangi bir konu üzerine yazarın kesin yargıya varmadan görüş ve düşüncelerini serbestçe ortaya koyduğu fikir yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Deneme
 • Eleştiri
 • Fıkra
Soru 20

Türk edebiyatında eleştiri türünün ilk örneği olan “Tahribi Harabat” adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • Şinasi
 • Cemil Meriç
 • Namık Kemal
 • Cenap Şahabettin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCACDACDABDACBADCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler