Dil ve Anlatim 6 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yazarın okuyucularını inandırmak için bir konu eşya ya da bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri değişik boyutlarıyla ele alıp kendi görüşlerini dile getirdiği gazete ve dergi yazılarına ne ad verilir?

 • röportaj
 • Deneme
 • Makale
 • Eleştiri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerinden biri değildir?

 • Okuyucunun dikkatini çekecek şekilde düzenlenir.
 • Öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı anlatım türlerinden yararlanılır.
 • Ses kayıtları, belge ve fotoğraflarla desteklenir.
 • Anlatımda nesnellik hâkimdir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal’e ait röportaj türünde bir eserdir?

 • Doğudan Gezi Notları
 • Bu Diyar Baştan Başa
 • Ustalarla Konuşmalar
 • Telsiz Duvaksız Anadolu
Soru 4

Ünlü kişilerin özelliklerinin anlatıldığı röportaj türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsanı konu alan röportaj
 • Eşyayı konu alan röportaj
 • Bir yeri konu alan röportaj
 • Bir şehri konu alan röportaj
Soru 5

Ünlü kişilerle, uzmanlarla yapılan görüşmeleri sorucevap şeklinde aktaran yazılara ne ad verilir?

 • Biyografi
 • Söylev
 • Mülakat
 • Deneme
REKLAM
Soru 6

Aşağıda mülakatla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sorular açık ve net olmalı.
 • Mülakat yapılacak kişiden randevu alınmalı.
 • Alınan cevaplar olduğu gibi aktarılmalı.
 • Konular bütün ayrıntılarıyla konuşulmalı.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki tanınmış mülakat yazarlarındandır?

 • Fikret Otyam
 • Necmi Onur
 • Ruşen Eşref Ünaydın
 • Mustafa Baydar
Soru 8

“Ey benim namlı, şerefli, sadık emirlerim! İyi bilirsiniz ki üstünde durduğumuz şu memleket ve maliki olduğumuz devlet, nice müşkil muharebe ve mücahedeler sonunda ecdadımız tarafından kazanılmış ve bize nasip olmuştur…”
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Nutuk
 • Mülakat
 • röportaj
 • Münazara
Soru 9

Ne fikir alışverişinde bulunacakmışım kendimi bulduktan sonra! Bana kimin fikir verebilecek gücü var ki? Bilmediğim şeyi yazar mıyım ben, düşünmediğim şeyi. Ocak ayında yayımlanan “Koşma”mı kimse görmesin diye nasıl uğraştığımı ben bilirim. Zaten onda da kimseden fikir almadım, nasıl olmuş diye sormadım.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır?

 • Eserleriniz için yazılan eleştirileri okurken “Ben böyle demek istememiştim.” dediğiniz oluyor mu?
 • Eserlerinizi yazdığınız zaman fikir alışverişinde bulunduğunuz kişiler var mı?
 • Roman ve hikâyeleriniz içinde en beğendiğiniz hangisidir?
 • Edebiyat ve edebiyat dergileri ile ne zaman tanıştınız? 28
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “konuşmacı” demektir?

 • Muharrir
 • Hitabet
 • Nutuk
 • Hatip
Soru 11

“Kişinin anlattıklarının ve söylediklerinin bir önceki söyledikleriyle çelişmemesine (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tutarlılık
 • Açıklık
 • Akıcılık
 • Yalınlık
Soru 12

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Onuncu Yıl Nutku” adlı eseri aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

 • Mülakat
 • röportaj
 • Söylev
 • Biyografi
Soru 13

Topluluk önünde belli bir fikri, duyguyu aşılamak için söylenen etkili ve inandırıcı konuşmalara ne ad verilir?

 • Hitabet
 • Mülakat
 • röportaj
 • Hikâye
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

 • Söylev
 • röportaj
 • Roman
 • Mülakat
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi söyleve ait bir özellik değildir?

 • Etkili, heyecanlı ve açık cümlelerle bitirilmeli.
 • Dinleyicinin ilgisini çekecek cümlelerle başlanılmalı.
 • Abartılı sözler, yersiz ve gereksiz vurgulardan kaçınılmalı.
 • Dinleyici kitlenin kültür düzeyleri ve beklentilerinden etkilenilmemeli.
Soru 16

Ekonomik konularda iş adamlarının ve ekonomistlerin yaptıkları konuşmalar aşağıdaki söylev türlerinden hangisine örnektir?

 • Siyasi söylev
 • Akademik söylev
 • İktisadi söylev
 • Hukuksal söylev
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Fransız söylevcilerinden biri değildir?

 • Mirabeau
 • Demosthenes
 • Bossuet
 • Robespiere
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatı söylev yazarlarından biri değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • Behçet Kemal Çağlar
 • Süleyman Nazif
Soru 19

Mülakat yapacak kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sabırlı, dikkatli ve nazik olmalı.
 • Mülakattan önce gerekli hazırlıkları yapmalı.
 • Gerektiğinde karşısındaki kişiyi bilgilendirmeli.
 • Sürekli kendi konuşarak karşısındakini sıkmamalı.
Soru 20

Söylevde amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konuşacağı kişi ve konu hakkında bilgi edinmek
 • Dinleyenleri kendi düşüncesinden yana çekmek
 • Konuyu belgesel olarak okuyucuya sunmak
 • Çeşitli gösterilerle izleyicileri eğlendirmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBACDCABDACACDCBACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler