GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 7 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Sanat, bilim, politika ve diğer alanlarda tanınmış kişilerin yaşamlarını anlatan yazı türüne ne ad verilir?

 • A) Eleştiri
 • B) Anı
 • C) Biyografi
 • D) Otobiyografi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine ait bir özellik değildir?

 • A) Hayallere ve mecaz anlatımlara yer verilir.
 • B) Gerçeklik ön plandadır.
 • C) Dil sanatsaldır, üslup kaygısı vardır.
 • D) Okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır.
SORU 3

Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü halk hikâyesi değildir?

 • A) Ayaşlı ile Kiracıları
 • B) Tahir ile Zühre
 • C) Kerem ile Aslı
 • D) Âşık Emrah ile Selvihan
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı sanat eserlerindendir?

 • A) Masal
 • B) Hikâye
 • C) Tiyatro
 • D) Şiir
SORU 5

“Ders vermek amacıyla hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle manzum olarak anlatan yazılara (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Roman
 • B) Öykü
 • C) manzume
 • D) Fabl
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi fabl türüne ait bir özellik değildir?

 • A) Hem nazım hem nesir biçiminde yazılabilir.
 • B) Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulur.
 • C) Hikâyelerin kahramanları çoğunlukla çocuklardır.
 • D) Öğüt ve ders verme amacı güdülmeyen eserlerdir.
SORU 7

Fablda olaylar ve hayvanlar aşağıdaki bölümlerin hangisinde tanıtılır?

 • A) Öğüt
 • B) Düğüm
 • C) Serim
 • D) Çözüm
SORU 8

Fabl türünün Doğu edebiyatındaki ünlü eserlerinden olan “Gülistan” aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 • A) Şeyh Sadi
 • B) Şeyhi
 • C) Beydeba
 • D) Bidpay
SORU 9

Küçük önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulan masal türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hayvan masalları
 • B) Olağanüstü masallar
 • C) Zincirlemeli masallar
 • D) Yalanlamalı masallar
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında masal derleme çalışması yapmamıştır?

 • A) Halide Edip Adıvar
 • B) Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • C) Naki Tezel
 • D) Tahir Alangu 28
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerindendir?

 • A) Leyla ile Mecnun
 • B) Battalgazi
 • C) Ferhat ile Şirin
 • D) Köroğlu
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin temel unsurlarından biri değildir?

 • A) Yer
 • B) Yazar
 • C) Zaman
 • D) Olay
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyeciliğinin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Bu tür öykülerde merak ögesi ikinci plandadır.
 • B) Olay, kişi, mekân ilişkisi okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturur.
 • C) Hikâye beklenmedik bir sonla biter.
 • D) Rastlantılardan kaçınılır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık’a ait bir hikâyedir?

 • A) Berber Dükkânında
 • B) Sahan Külbastısı
 • C) Yüksek Ökçeler
 • D) Mahalle Kahvesi
SORU 15

Olmuş ya da olabilecek olayların kişi, yer, zaman ve mekân çerçevesi içinde anlatıldığı uzun mensur eserlere ne ad verilir?

 • A) Fabl
 • B) Roman
 • C) Masal
 • D) Tiyatro
SORU 16

Günlük hayatta her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, sürükleyici, esrarengiz olayları anlatan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sosyal roman
 • B) Psikolojik roman
 • C) Tarihî roman
 • D) Macera romanı
SORU 17

Bir alıntının, bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli tekrar edildiği roman anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Leitmotiv
 • B) Bilinç akımı
 • C) Montaj
 • D) Görece zaman anlayışı
SORU 18

Türk edebiyatının Batı tarzında yazılan ve yayımlanan ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vatan yahut Silistre
 • B) Şair Evlenmesi
 • C) Nesteran
 • D) Kösem Sultan
SORU 19

Beş altı dakikaya sığdırılan kısa müzikli oyunlara ne ad verilir?

 • A) Opera
 • B) Bale
 • C) Skeç
 • D) Revü
SORU 20

Dövüşüyorduk Üç Şehitlerimizde
Zorluyordu derya gibi düşman
Attığım boşa gitmiyordu
Lüzumsuzdu nişan.

(Fazıl Hüsnü Dağlarca)
Bu şiirde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır?

 • A) Tezat
 • B) Abartma
 • C) Tariz
 • D) Tevriye
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBACDDCACADBADBDABCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?